Tjekliste vedrørende fraflytningssager.

 1.    Hvad står der i lejekontrakten om:

a.     Lejlighedens stand ved indflytning

b.    Opsigelsesvarsel

c.     Vedligeholdelse

d.    Depositum

e.     Forudbetalt leje

f.      Fraflytningsbestemmelser

 2.    Har lejeren lavet mangelliste efter indflytning og afleveret denne til udlejer inden 2 uger?

 3.    Hvornår har lejer opsagt – er opsigelsen skriftlig eller mundtlig?

 4.    Er fraflytning sket og nøgler afleveret?

 5.    Er lejerens nye adresse afleveret/sendt til udlejeren?

 6.    Er der aftalt/sket indkaldelse til flyttesyn – blev det afholdt og hvem deltog?

 7.    Er synsrapporten underskrevet af lejeren/udlejeren?

 8.    Har lejeren modtaget mangelliste/synsrapport fra udlejeren og hvornår?

                       9.    Tilbagebetaling af depositum?

Advokat Jørgen U. Grønborg