JUC Symposium i Rom d. 12.11.-15.11.2013

Familie- og arveret

Emner

Underviserne deltager alle i samtlige 27 lektioner for at skabe et unikt efteruddannelsesmiljø med interaktion mellem underviserne og deltagerne.

Der tages afsæt i nyudviklet materiale og paradigmer, som du ikke finder på andre kurser. Herunder skal nævnes en spændende case, der er udformet specielt til undervisningen i Rom.

De udvalgte emner på linjen er bl.a.:

• Hvornår er parterne underlagt dansk familieformueret?

• Koncipering af ægtepagter

• Forhåndsaftaler om kompensation

• Formuearten af gæld

• Fri proces og advokatbeskikkelse i ægtefælleskifteloven

• Ophørsdag og garderingsanmodninger

• De første 10 domme om pensionsdeling og pensionskompensation

• Hvad er praksis efter indførelsen af ægtefælleskifteloven?

• Arveforskud - hvad bruger vi det til?

• Båndlæggelse

• De mest udbredte fejl i testamenter

• Særejeklausuler i gavebreve og testamenter

• Faldgruber i dødsbobehandlingen

• Gyldighed af dokumenter oprettet i udlandet under skifte i Danmark (ægtepagter og testamenter)

• Immaterielle rettigheder i dødsboer – praktik og værdiansættelse

• Misbrug af uskiftet bo - praksis vedrørende omstødelse og vederlagskrav

• Skifteretlige spørgsmål

• Tvistløsning i dødsboer

• Begunstigelse af samlevere på pensioner og forsikringer

Den endelig undervisningsplan offentliggøres først senere, således at det sikres, at alt relevant og aktuelt stof indgår. Følg med på www.juc.dk for udvikling af programmet.

Målgruppe

Advokater, jurister og revisorer der arbejder med arveret til daglig og som ønsker at undgå faldgruber, blive opdateret og arbejde effektivt i familie-arveretssager.

Læs mere om programmet hos JUC

Undervisere

Sys Rovsing

Advokat og partner, Bech-Bruun

Advokat Jørgen U. Grønborg