JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

SLOTSPLADSEN 2    9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15

AKTUEL FAMILIERET

-         et praktisk kursus med gennemgang af nye regler, ny retspraksis og en række koncepter til familieretlige dokumenter

På kurset gennemgås nye regler og ny retspraksis inden for en række praktisk vigtige områder af familieretten. Der vil desuden blive foretaget en gennemgang af en række koncepter til familieretlige dokumenter.

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige område.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

1.           Ugifte samlevende, herunder koncipering af samejeoverenskomster, testamenter og begunstigelsesklausuler

2.           Særeje, herunder fælder ved koncipering af ægtepagter

3.           Grænser for aftalefriheden, herunder forhåndsaftaler om kompensation

4.           Børnebidrag, herunder koncipering af børnebidragsaftaler

5.           Nye regler om behandling af sager om separation og skilsmisse fra d. 01.01.2007.

6.     Nye regler om fri proces og advokatbeskikkelse fra d. 01.01.2007

7.           Nyeste retspraksis om vilkårene for separation og skilsmisse

8.           Pensionsbevarende aftaler om ægtefællebidrag

9.           Deling og værdiansættelse af pensionsordninger

10.        Værdiansættelse af goodwill

11.       Latente skattefordele og skattebyrder

12.       Koncipering af bodelingsoverenskomster

Under gennemgangen vil blive fokuseret på de praktiske forhold vedrørende de pågældende problemer. Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter.

Kurset vægter med 1 dag hos ”Danske BOLIGadvokater”. 

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København K

den 20. marts 2006,                       kl. 9.00 – 16.00

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

den 27. marts 2006,                       kl. 9.00 – 16.00

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 3.200,00 + moms, i alt kr. 4.000,00 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start, refunderes kursusgebyret ubeskåret.


Hermed tilmeldes følgende til deltagelse i kurset ”Aktuel familieret”:

 

Navn:                                                                         Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:                                                                         

København   (20.03.2006):                                                                     

                                                                   

                                                                   

Vejle           (27.03.2006):                                                                      

                                                                   

                                                                   

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 3.200,00 + moms = kr. 4.000,00)

Sendes til Juridisk Kursuscenter v/advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg, CVR-nr. 11550207.

Advokat Jørgen U. Grønborg