JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

VED STRANDEN 22, 3 TV,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15

KONCIPERING AF  TESTAMENTER OG ÆGTEPAGTER 

- i lyset af den nye arvelov og den nye pensionsdelingslov.

Justitsministeren fremsatte den 06.12.06 på baggrund af bet. nr. 1473/2006 forslag L 100 til en ny arvelov og L 101 til ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love. Lovforslagene er med 6 ændringsforslag d. 01.06.2007 vedtaget af Folketinget og træder i kraft den 01.01.08. Allerede nu bør testamenter fremtidssikres, så de tager højde for de mange ændringer af arveloven. Der er nu mulighed for at oprette testamenter til ugifte samlevende efter de nye regler om udvidet samlevertestamente. På kurset gennemgås også aktuelle spørgsmål vedrørende koncipering af ægtepagter, herunder ægtepagter om pensionsordninger.

Kurset henvender sig til advokater,  advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få  ajourført deres viden på det familieretlige område.

Kurset koncentrerer sig om følgende: 

1.           Gennemgang af de nye regler:

a)           Forbedring af ægtefællens stilling.

b)           Nye regler om tvangsarv.  

c)     Nye regler om svogerskabsarv

d)           Nye regler om oprettelse af testamente.  

e)           Nye regler om udvidet samlevertestamente.  

f)           Nye kvalitative delingsregler.

2.           Begunstigelsesklausuler i forsikringer og pensioner:

a)           Nye regler om angreb af boslod og tvangsarv.

b)           Nye regler om samlever som nærmeste pårørende.

3.           Gennemgang af en række koncepter til testamenter og ægtepagter:

a)           Gensidigt testamente til samlevende med fællesbørn (med særejeklausul, børnetestamente og udvidet samlevertestamente).

b)           Testamente til mand, der vil begunstige sin samlever (med køberet, brugsret, beboelsesret, rentenydelsesret).

c)           Klausul om uigenkaldelig begunstigelse af samlever på en kapitalpension.

d)           Testamente for enlig uden børn (med sum- og genstandslegater, indbotestamente, fordeling af boafgiften, særejeklausul og bobestyrerklausul).

e)           Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn, hvor særbarnet skal arve mindst muligt.

f)             Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).

g)           Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) vedrørende specificerede aktiver.

h)           Ægtepagt om kombinationssæreje (type 6) med etablering af sameje.

i)             Ægtepagt om beløbsbestemt kombinationssæreje (type 4) (sumsæreje).

j)             Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedrørende pensionsordninger

k)           Ægtepagt om ligedeling vedrørende overskydende rate- og kapitalpensioner m.v ved separation, skilsmisse og bosondring.

Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til relevante dokumenter.

Kurset vægter 1 dag  hos ”Danske Familieadvokater”.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:  

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

fredag den 23. november 2007                               kl. 9.00 – 16.00

Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C      

mandag den 26. november 2007                              kl. 9.00 - 16.00

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 3.600,00 + moms, i alt kr. 4.500,00 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

Tilmelding til kurset ”Koncipiering af testamenter og ægtepagter” (K0161) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 3.600,00 + moms eller i alt kr. 4.500,00, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207. Kursusgebyret bedes fremsendt enten pr. check eller overført til ovennævnte bankkonto.

                     Navn:                                                                             Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:                                                                         

København         (23.11.2007):                                                                                 

 

Århus                 (26.11.2007):                                                                                  

 

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 3.600,00 + moms = kr. 4.500,00)

Advokat Jørgen U. Grønborg