JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

SLOTSPLADSEN 2    9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15

TESTAMENTER OG ÆGTEPAGTER I PRAKSIS

- en praktisk gennemgang

Med udgangspunkt i en række konkrete udkast til ægtepagter og testamenter gennemgås den bedste udformning af dokumenterne, så de passer til de typiske familieformer og ønsker.

Kurset er ikke blot juridisk, men også praktisk orienteret. Det henvender sig til sekretærer og sagsbehandlere, samt til advokater, der kun i begrænset omfang beskæftiger sig med ægtepagter og testamenter, og som således kunne bruge en opdatering.

Under kurset gennemgås reglerne om arv og testamenter, ligesom de mest udbredte typer af særeje beskrives sammen med faldgruber, man skal tage sig i agt for i det daglige arbejde.

Kurset omfatter således:

1.             Arveretten - hvem behøver ikke et testamente? 

2.             Testamentstyper - hvornår bør man anbefale vidnetestamente?

3.             Testamenter for enlige.

4.             Testamenter for enlige i uskiftet bo  - er der grænser for testamentet?

a)         Genstandslegater - hvornår de skal udredes?

b)         Hvad skal der ske, hvis en arving ikke overlever testator?

5.             Børnetestamente - separat dokument eller led i testamente? Og tæller de egentlig?

6.             Gensidige testamenter for ugift samlevende

a)         Behøver det ændres, når de bliver gift?

b)         Hvorfor må man aldrig glemme at  rådgive om pensioner, forsikringer og ATP ? 

7.             Samlevende med mindreårige børn -  sådan båndlægges arv 

8.             Gensidige testamenter for ægtefæller

a)         Skal arven tilhøre børnene som fuldstændigt særeje - og betyder det, at børnebørnene eller svigerbarnet en dag arver det hele?

9.             Ægtefæller med særbørn og fællesbørn - de sværeste i praksis

a)         Skal der ske lige deling blandt alle børnene eller er der måske "sorte får"?

b)         Skal der indhentes forhåndssamtykke fra særbørn?

c)         Hvad skal der ske, hvis længstlevende vil skifte det uskiftede bo i levende live, fordi hun vil giftes igen?

10.         Ægtepagter om særeje 

11.         Ægtepagt som værn mod skilsmisse

12.         Ægtepagten som metode til at stille længstlevende bedre fremfor børnene 

13.         Specifikationskrav - de seneste ændringer

14.         Sådan undgår du alenlange ægtepagter - og overholder specifikationskravene 

15.         Hvad kan man ikke aftale i en ægtepagt

Der vil blive udleveret fyldig kursusmateriale med relevante paradigmaer.

UNDERVISER:

 Advokat Ulrik Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

 TID OG STED:

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København K

den 02. marts 2005,                       kl. 9.00 - 16.00

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle      

den 09. marts 2005,                       kl. 9.00 - 16.00

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 2.800,00 + moms, i alt kr. 3.500,00 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved afmelding senest kl. 12.00 hverdagen (ikke lørdag) før kursets start, refunderes kursusgebyret ubeskåret.


Hermed tilmeldes følgende til deltagelse i sekretær- og sagsbehandlerkurset ”Testamenter og ægtepagter i praksis”:

Navn:                     Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:                                                                         

København (02.03.2005):                                                                      

                                                                   

                                                                   

Vejle           (09.03.2005):                                                                      

                                                                   

                                                                   

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 2.800,00 + moms = kr. 3.500,00)

Sendes til Juridisk Kursuscenter v/advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg, CVR-nr. 11550207.

Advokat Jørgen U. Grønborg