JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

VED STRANDEN 22, 3. TV.    9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15
 

SEKRETÆR - OG SAGSBEHANDLERKURSUS

NY ARVELOV

- særligt med henblik på testamenter og ægtepagter.

Arveloven er fra nytår ændret på en række punkter. Med udgangspunkt i en række konkrete udkast til ægtepagter og testamenter gennemgås, hvorledes man bedst kan udforme dokumenterne, så de passer til de typiske familieformer.

Kurset er ikke blot juridisk men også praktisk orienteret, og det bliver forklaret, hvilke faldgruber, man skal tage sig i agt for i det daglige arbejde. Kurset henvender sig til sekretærer, sagsbehandlere, fuldmægtige samt til advokater, der kun i begrænset omfang beskæftiger sig med ægtepagter og testamenter, og som således kunne bruge en opdatering.

Kurset gennemgår den ny arvelov, herunder reglerne om arvefordeling samt testamenter, ligesom forskellige typer af ægtepagter beskrives. Også de nyeste tendenser vedrørende fuldmagter gennemgås.

De etiske regler debatteres, ligesom der vil være lejlighed til at løse småopgaver.

Kurset omfatter bl.a. følgende emner:

 1. Den nye arvelov.
 2. Hvorledes "fremtidssikrer" man allerede nu klienternes testamenter?
 3. De nye testamentstyper:

  a) Udvidet samlevertestamente – hvorledes udformes dette?

  b) Løsøretestamente – hvornår kan det benyttes?

 4. De 10 testamentsformer i Danmark.
 5. Top 10 mest udbredte fejl i testamenter i 2007 – og hvordan de undgås.
 6. Ægtepagter

  a) Specifikationskrav – de seneste ændringer.

  b) Særejeformer – herunder seneste praksis om sumsæreje

  c) Giftes med udlænding?

  d) Gaveægtepagter

 7. Fuldmagter – et nyt område for rådgivning?
 8. Ægtepagt og testamente kombineret – udbredte "pakkeløsninger"

  a) Kan særbørn fremover gøres "arveløse" ved kombination af ægtepagt og testamente?

b) Løsninger for virksomhedsejere.

c) "Pensionist-ægteskaber", herunder arveafkald, brugsrettigheder til bolig m.v.

d) Når den ene ægtefælle er insolvent.

Udførlig kursusmappe med praktiske relevante paradigmaer udleveres.

UNDERVISERE:

Advokat Annette Hansen, Advokatfirmaet Dahl, Esbjerg.

Advokat Ulrik Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:

Hotel Hjerting, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg

den 03. september 2007 kl. 9.00 – 16.00

Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

den 06. september 2007 kl. 9.00 – 16.00

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

den 10. september 2007 kl. 9.00 – 16.00

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

den 13. september 2007 kl. 9.00 – 16.00

Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

den 20. september 2007 kl. 9.00 – 16.00

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 3.400,00 + moms pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.


Tilmelding til kurset ”Ny arvelov” (K0184) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 3.400,00 + moms eller i alt kr. 4.250,00, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207. Kursusgebyret bedes fremsendt enten pr. check eller overført til ovennævnte bankkonto.

                     Navn:                                                                             Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:                                                                         

Esbjerg         (03.09.2007):                                                                                 

Aalborg         (06.09.2007):                                                                                  

København   (10.09.2007):                                                                                  

Odense         (13.09.2007):                                                                                  

Aarhus         (20.09.2007):                                                                                  

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 3.400,00 + moms = kr. 4.250,00)

Advokat Jørgen U. Grønborg