Dødsboskiftet generelt

Oversigt over bobehandlingsformer

Før skiftereformen

Efter skiftereformen


Før skiftereformen

Ifølge Danmarks Statistik Social sikring og retsvæsen 1996:9 og 1997.8 blev der i 1995 behandlet 62.051 dødsboer og i 1996 63.903 dødsboer:

 

1995

i %

1996

i %

Udlagt for begravelsesomkostninger

18.467

29,8

18.408

28,8

Udlagt til ægtefællen uden skiftebehandling

1.576

2,5

1.254

2,0

Udleveret til hensidden i uskiftet bo

13.493

21,8

13.558

21,2

Udleveret til privat skifte

24.078

38,8

26.266

41,1

Offentligt skifte ved skifteretten (heraf er godt 70% solvente)

3.746

6,0

3.733

5,8

Udleveret til eksekutorbehandling

691

1,1

684

1,0

I alt

62.051

100

63.903

100

 

Se også bet. 1270/1994 p. 339-342, hvor der er oversigter fra 1975-1992 og bem. p. 24, hvor tallene for 1994 er anført.

I de sidste 20 år er andelen af begravelsesudlæg steget fra ca. 25% til nu ca. 29%. Andelen af ægtefælleudlæg er faldet fra ca. 4,8% til nu ca. 2,0% på trods af, at beløbsgrænsen pr. 01.07.1980 blev forhøjet fra 20.000 kr. til 50.000 kr. og pr. 01.07.1990 til 150.000 kr. Andelen af uskiftet bo er ligeledes faldet fra 26-27% i 70'erne til nu ca. 21%. Andelen af privat skifte har ligget stabilt mellem 37-41%. Andelen af offentlige skifter ved skifteretten har ligget stabilt mellem 5-6%. Andelen af eksekutorboer er i de sidste 20 år faldet fra 1,8% til 1,0%.

De summariske skifteformer udgjorde i 1996 i alt 52%, medens de egentlige skifter udgjorde i alt 48%.

I 1994 blev der afsluttet næsten 27.000 boer med en gennemsnitlig arvebeholdning på ca. 403.000 kr. fordelt på 3,3 lodder, jf. Drejer-rapporten p. 98. 87% blev skiftet privat.

I 27% af boerne var arvebeholdningen på under 100.000 kr. I 50% af boerne var arvebeholdningen på mellem 100.000 kr og 500.000 kr. og i de resterende 23% af boerne var arvebeholdningen på over 500.000 kr, jf. Drejer-rapporten p. 100.

Ifølge Danmarks Statistik, Befolkningens bevægelser, blev der i 1995 opløst i alt 36.922 ægteskaber:

Ved mandens død

16.425

45%

Ved hustruens død

7.521

20%

Ved skilsmisse

12.976

35%

I alt

36.922

100%

Antal vielser i 1995

34.736

 

Ifølge Danmarks Statistik, Befolkningens bevægelser 2005, tabel HISB3, blev der i 2005 opløst i alt 34.869 ægteskaber:

Ved mandens død

13.134

38%

Ved hustruens død

6.435

18%

Ved skilsmisse

15.300

44%

I alt

34.869

100%

Antal vielser i 2005

36.148

 

 


Efter skiftereformen

Systematisering

Statistik 1997-2018


Systematisering

Ifølge DSL er der fra d. 01.01.1997 følgende skifteformer, der kan systematiseres således:

I Summarisk bobehandling

A. Boudlæg, jf. kap. 12

B. Ægtefælleudlæg, jf. kap. 13

C. Uskiftet bo, jf. kap. 14

II. Egentligt skifte

A. Solvente boer

1. Almindeligt privat skifte, jf. kap. 15

2. Forenklet privat skifte, jf. kap. 15

a. § 33 boer

b. § 34 boer

3. Bobestyrerboer, jf. kap. 16

B. Insolvente boer, jf. §§ 69-73

1. Ved bobestyrer, jf. § 70, stk. 1

2. Ved kurator, jf. § 70, stk. 2


Statistik 1997-2018

Fordelingen på de enkelte bobehandlingsformer var i 1997-2012 ifølge Danmarks Statistik og Domstolsstyrelsen som følger

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1. Boudlæg

18.572 31,5% 18.379 31,1% 19.435 31,9% 18.645 32,0% 18.631 32,0% 18.799 32,2% 18.783 31,6%

2. Ægtefælleudlæg

1.410

2,4% 1.380 2,3% 1.334 2,2% 1.153 2,0% 1.089 1,9% 1.088 1,9% 1.092 1,8%

3. Uskiftet bo

13.149

22,3% 13.482 22,8% 13.270 21,8% 12.941 22,2% 12.889 22,1% 12.662 21,7% 12.472 21,0%

4. Forenklet privat skifte

8.554

14,5% 8.281 14,0% 8.378 13,7% 7.870 13,5% 8.014 13,8% 8.002 13,2% 7.883 13,3%

5. Almindeligt privat skifte

13.971

23,7% 13.963 23,6% 14.523 23,8% 13.730 23,6% 13.569 23,3% 12.485 21,4% 13.264 22,3%

6. Skifte ved bobestyrer

3.340

5,7% 3.708 6,3% 4.005 6,6% 3.923 6,7% 4.086 7,0% 3.977 6,8% 4.524 7,6%

heraf testamentarisk bobestyrer

        657   666   663          

heraf insolvente boer

        527   573   600          

I alt

58.996 100,0% 59.193 100,0% 60.945 100,0% 58.262 100,0% 58.278 100,0% 58.470 100,0% 59.358 100%

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1. Boudlæg

17.282

30,8% 16.840 31,0% 16.684 30,8% 16.127 30,9% 16.805 30,8% 17.082 31,4% 16.726 30,7% 15.957 29,7%

2. Ægtefælleudlæg

989

1,8% 941 1,7% 855 1,6% 740 1,4% 797 1,5% 719 1,3% 625 1,1% 628 1,2%

3. Uskiftet bo

12.175

21,7% 12.111 22,3% 11.965 22,1% 11.586 22,2% 11.756 21,5% 12.298 22,6% 12.183 22,4% 11.869 22,1

4. Forenklet privat skifte

7.694

13,7% 7.696 14,1% 7.373 13,6% 7.041 13,5% 6.870 12,6% 6.892 12,7% 6.629 12,2% 6.625 12,3%

5. Almindeligt privat skifte

13.247

23,6% 12.268 22,6% 12.840 23,7% 12.533 24,0% 13.666 25,0% 12.420 22,3% 12.680 23,3% 12.382 23,0%

6. Skifte ved bobestyrer

4.683

8,4% 4.537 8,3% 4.394 8,1% 4.176 8,0% 4.675 8,6% 4.907 9,0% 5.551 10,1 6.337 11,8%
heraf testamentarisk bobestyrer                                
heraf insolvente boer                                
I alt 56.070 100,0% 54.393 100,0% 54.111 100,0% 52.203 100,0% 54.569 100,0% 54.318 100,0% 54.394 100,0% 53.795 100,0%

 

 

2012

2013

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

1. Boudlæg

15.851

29,8% 16.138 30,6% 15.215  30,0%  16.026  30,0%  15.771  30,1%  15.838  30,4%  16.005  29,8%  15.674  29,1% 

2. Ægtefælleudlæg

638

1,2% 600 1,1% 558  1,1%  536  1,0%  492  0,9%  539  1,0%  551  1,0%  478  0,9% 

3. Uskiftet bo

11.506

21,6% 11.723 22,2% 11.147  21,9%  11.711  22,0%  11.263  21,5%  11.672  22,4%  12.087  22,5%  12.386  23,0% 

4. Forenklet privat skifte

6.331

11,9% 6.275 11,9% 5.753  11,4%  6.334  11,9%  6.152  11,8%  6.256  12,0%  6.697  12,5%  6.639  12,3% 

5. Almindeligt privat skifte

12.273

23,1% 11.436 21,7% 11.630  22,9%  11.869  22,3%  11.850  22,6%  11.251  24,0%  12.040  22,4%  12.246  22,7% 

6. Skifte ved bobestyrer

6.582 12,4% 6.545 12,4% 6.465  12,7%  6.867  12,9%  6.790  13,0%  6.473  12,4%  6.299  11,7%  6.506  12,1% 
heraf testamentarisk bobestyrer                                
heraf insolvente boer                                
I alt 53.181 100,0% 52.717 100,0% 50.768  100,0%  53.343  100,0%  52.318  100,0%  52.029  100,0%  53.679  100,0%  53.929  100,0% 

 

 

2020

             
1. Boudlæg

15.266

29,1%                            
2. Ægtefælleudlæg

530

1,0%                            
3. Uskiftet bo

12.785

24,5%                            
4. Forenklet privat skifte

6.859

13,1%                            
5. Almindeligt privat skifte

12.899

24,6%                            
6. Skifte ved bobestyrer 7.043 13,4%                            
heraf testamentarisk bobestyrer                                
heraf insolvente boer                                
I alt 52.382 100,0%                            

 

 

Advokat Jørgen U. Grønborg