Retsøkonomi

Bøger

Artikler


Bøger

Richard Posner: Economic Analysis of Law, 4. udg., 1992.

Raaschou-Nielsen og Foss: Indledning til rets- og kontraktsøkonomi, 1996

Thomas Riis: Ophavsret og Retsøkonomi, Immaterielle goder i kulturøkonomisk betydning, 1. udg., 1996, GadJura. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 1996 B.331-332.

Thomas Riis og Ruth Nielsen (Eds.): Law and Economics, 1998, 152 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1999 B.459.

Erling Eide & Endre Stavang: Rettsøkonomi. Analyse for privatrett og miljørett, 2001, 345 sider, Cappelen Akademiske Forlag. Anmeldt af Jesper Lau Hansen i UfR 2002 B.281-282.

Erling Eide & Endre Stavang: Rettsøkonomi. 3. udg. aug. 2008, 615 sider, J.W. Cappelens Forlag.

Artikler

Carl Martin Roos i TfR 1993.227: Varför rättsekonomi?

Jens Valdemar Krenchel i Justitia nr.4/1996: Økonomisk ret - om den retsøkonomiske analyse.

Samuelsson i SvJt 1997.528: Rättsekonomiens upkomst.

Paul Krüger Andersen og Ruth Nielsen i UfR 1998 B.476-482: Retsøkonomi og retskildelære.

Jesper Lau Hansen i UfR 1999 B.115-122: Retsøkonomiens veje og vildveje.

Eva Aaen Skovbo i ADV 2004.6-9: Bør advokater forstå sig på retsøkonomi?

Henrik Carmel i Signatur nr. 4/2016 p. 51: Nobelprisen til den rigtige kontrakt (Om Nobelprisen til Oliver Hart og Bengt Holmström for deres økonomiske terier om kontrakter)

 Rasmus Østergreen i ET nr. 1/2022 p. 2-20: Retsøkonomi i juridisk argumentation - om retsøkonomiens anvendelsesadgange i en retsdogmatisk sammenhæng

Advokat Jørgen U. Grønborg