Tjekliste vedrørende påkravsskrivelse ved lejers betalingsmisligholdelse.

 

1.    Påkravsskrivelsen kan tidligst afsendes, når der er gået 3 hverdage efter sidste rettidige betalingsdag. Er den  nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber fristen en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag.

2.    Det beløb, der skal betales for at undgå ophævelsen (påkravsbeløbet) skal angives tydeligt.

3.    Påkravsbeløbet må kun indeholde pligtige pengeydelser i lejeforholdet (husleje, forudbetalt leje, depositum, regulering af depositum og forud betalt leje, varme, fælles antenne m.v., vand, påkravsgebyr, visse boligklagenævnsafgørelser).

4.    Påkravsbeløbet skal være opgjort korrekt.

5.    Det bør anføres hvilke ydelser, der indgår i påkravsbeløbt.

6.    Det skal stå i påkravsskrivelsen, at restancen skal berigtiges senest 14 dage efter, at påkravsskrivelsen er kommet frem.

7.  Det skal stå i påkravsskrivelsen, at lejemålet kan blive ophævet, hvis påkravsbeløbet ikke er betalt ved fristens udløb.

 

Advokat Jørgen U. Grønborg