Ejendomsadministration

Links

Retsregler

Bøger

Artikler

Ejendomsforeningen Danmark

Facilities Management

Forsikring

IT i ejendomsadministrationen

Uddannelse til ejendomsadministrator

Virksomhedsportrætter


Links

Ejendomsforeningen Danmark

Retsregler

Lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, jf. lovbekg. nr. 884 af 17.09.2009

Bekg. nr. 750 af 30.05.2022 om administration af private udlejningsejendomme efter § 25 i lov om boligforhold

Bekg. nr. 747 af 30.05.2022 om administrators virke og regnskabsaflæggelse

Bøger

Ejendomsadministration, Håndbog, 2. udg. 2002, 2 bind, Ejendomsforeningen Danmark.

Ejendomsforeningen Danmarks Nyhedsbreve udkommer 8-10 gange årligt og indeholder: Grundejernes Domssamling, Nye lov og bekendtgørelser og Ny administrativ praksis.

Administration af fast ejendom. Tidsskrift udgivet af Administratorforeningen.

Artikler

1999

2000

2001

2002

2003

2004


1999

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 4/1999 p. 14-17: Inspirerende fagligt samvær ved konference i ejendomsadministration.

Margit Birk Andersen i HUSET nr. 4/1999 p. 18-19: TV-udsendelse baseret på fortielser og manglende facts.

Kommentar til Rapporten d. 15.03.1999 om istandsættelsesregninger ved flytning.

Bjarne Boye Nielsen i HUSET nr. 4/1999 p. 22-23: Boliger ønskes - afkast savnes!

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 5/1999 p. 32-33: Vælg dine lejere med omhu - historien om, hvor galt det kan gå.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 8/1999 p. 32-33: Indberetninger til Copy-Dan giver administrator hovedpine.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 10/1999 p. 11-13: Administratorsektorens bud på standard-administrationsaftaler.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 10/1999 p. 16-21: Forsikring af erhvervsejendomme - ED's ejendomsforsikring.

2000

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 1/2000 p. 10-11: Færre tomme erhvervslokaler, men dæmpet reduktionstakt.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 2/2000 p. 8-9: Optimismen er vendt tilbage til Nordjylland.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 2/2000 p. 10-11: Fields - det nye butikscenter i Ørestaden.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 3/2000 p. 14-16: www.ejendommen.dk - for ejere og administratorer af udlejningsejendomme.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 8/2000 p. 8-9: ED's etiske normer for ejendomsadministration.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 8/2000 p. 10-12: Øresundskonferencen: Øresundsbroen og dens betydning.

Michael Jenne i HUSET nr. 9/2000 p. 16-19: Ejendomsadministratorer kan administrere for kommuner.

HUSET nr. 10/ 2000 p. 30: Lån i Grundejernes Investeringsfond.

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 11/2000 p. 3: EU's tjenesteydelsesdirektiv.

Mener, at administrationen af alene boligselskaber bør udbydes.

Heidi Lundgaard og Niels Peter Nielsen i HUSET nr. 11/2000 p. 12-14: Udlejningsejendommes momsproblematik.

Lars Langkjær i HUSET nr. 11/2000 p. 20-23: EU's tjenesteydelsesdirektiv i relation til ejendomsadministration.

2001

Johnny Kelk i HUSET nr. 4/2001 p. 9: Boligministeren i krydsild.

Per Larsen i HUSET nr. 4/2001 p. 18-19: Hashklubber: Skal vi finde os i dette fænomen?

Ina Thorndahl i HUSET nr. 4/2001 p. 20-21: Hashklubber: Prøvesag i støbeskeen.

Finn Duus i HUSET nr. 4/2001 p. 32-33: Nye tilskud fra Elsparefonden.

Peter Nørklit i HUSET nr. 8/2001 p. 35-36: Benchmarking - et proces- og resultatstyringsredskab.

Johnny Kelk i HUSET nr. 8/2001 p. 43: Stop graffiti.

Sussie Munk i HUSET nr. 9/2001 p. 4-8. Klar strategi fra Randers Grundejerforening.

Knud Møller i HUSET nr. 9/2001 p. 12-15: Ekstranet - øget effektivitet og service.

Knud Albæk i HUSET nr. 9/2001 p. 16-20: Vækstpause for kontorlejemarkedet i Københavns city?

Mikael Hegaard i HUSET nr. 9/2001 p. 21-22: Fra tal til tale til tal til ... - hvad er status for anvendelse af benchmarking i Danmark?

Peter Bisgaard-Frantzen i HUSET nr. 10/2001 p. 11-13: Centerudviklingen i Danmark hæmmet af manglende konkurrence.

Elsebeth Due Kjeldsen i HUSET nr. 10/2001 p. 16-18: ERFA-grupper - et vigtigt supplement til kurser og efteruddannelse.

Walther Griese i HUSET nr. 10/2001 p. 22-23: Håndværkerguide på nettet.

Steen Bechmann Jacobsen i HUSET nr. 10/2001 p. 24-25: Nyt våben i kampen mod hashklubber.

Johnny Kelk i HUSET nr. 10/2001 p. 30-31: Delegeretmøde i Københavns Grundejerforening.

Johnny Kelk i HUSET nr. 10/2001 p. 34: Frederiksberg Grundejerforening fylder 125 år.

Johnny Kelk i HUSET nr. 11/2001 p. 13-14: www.ejendommen.dk - en ny ejendomsportal.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2001 p. 4-7: Ordentlighed forpligter.

Om Jeudan.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2001 p. 13-14: Boligmanglens mange ansigter.

Om Boligfonden for enlige mødre og fædre.

2002

Jørgen Møller i Ejendomsmægleren nr. 9/2002 p. 10-11: Lån i Grundejernes Investeringsfond.

Lars Langkjær i HUSET nr. 1/2002 p. 40-41: Forbedret medlemstilbud om beregning og gennemførelse af huslejeregulering til fast pris og tid.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 6-7/2002 p. 3: Tingene begynder at udvikle sig.

Michael Aastrup Jensen i HUSET nr. 6-7/2002 p. 12: Randers klar til fremtiden.

Tina Honoré Kongsø i HUSET nr. 8/2002 p. 4-6: Fremtidens ældre - den nye ressource.

Max Pedersen i HUSET nr. 8/2002 p. 7-8: Offensiv alderdom.

Margrethe Kähler i HUSET nr. 8/2002 p. 9-11: Alderdommes drømmebolig - set fra brugernes synsvinkel.

Maria Ljungbo Jensen og Eva Lunding Olsen i HUSET nr. 8/2002 p.12-16: Seniorbofællesskab - en attraktiv boform.

Anette Hertz i HUSET nr. 8/2002 p. 17-21: Gode boliger til alle - også seniorer.

Per Jakobsen i HUSET nr. 8/2002 p. 22-25: Seniorboliger/bofællesskaber - Boligformer og finansiering.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/2002 p. 9-10: Billigste vedligehold med en vicevært og små-reparationer.

Torben Wormslev i HUSET nr. 9/2002 p. 34-35: Energistyring - et godt og nødvendigt supplement til ELO.

Mogens Dürr i HUSET nr. 9/2002 p. 36-37: Ændringer i ELO-ordningen.

Johnny Kelk i HUSET nr. 10/2002 p. 42: KG delegeretmøde.

Susanne Borch i HUSET nr. 11/2002 p. 30-33: Ansættelsesretlige forhold for viceværter/varmemestre /gårdmænd.

Thomas Torp i HUSET nr. 12/2002 p. 10-11: Slut med jubeltoner fra økonomerne.

2003

Gert Halldén i HUSET nr. 1/2003 p. 20-21: Energiledelse - endnu en udgift.

Rolf Norstrand i HUSET nr. 1/2003 p. 23: Viden og debat om ejendomsøkonomi.

Heidi Thuesen Hansen i HUSET nr. 1/2003 p. 24-25: Møde for ejendomsinvestorer og -administratorer.

Lars Langkjær i HUSET nr. 3/2003 p. 4-6: Rørisolering i udlejningsejendomme.

Bendt Bendtsen i HUSET nr. 3/2003 p. 10: Boligejerne får fordele af el-liberaliseringen

Poul-Ove Kühnel i HUSET nr. 3/2003 p. 11-12: Ikke meget at tjene på et frit el-marked.

Pia Rasmussen i HUSET nr. 8/2003 p. 28-29: 100 år med fjernvarme.

På Frederiksberg.

HUSET nr. 11/2003 p. 19-20: "Kunst" i bybilledet - eller lidt om graffitiens svøbe.

Anne Mette Thorup i HUSET nr. 12/2003 p. 25-26: Nødvendig omlægning af renovationstaksterne

2004

Susanne Aakjær Holst i HUSET nr. 1/2004 p. 24: Moms af viceværtydelser

HUSET nr. 1/2004 p. 25: Tilskudsordning til individuelle vandmålere.

Ejendomsforeningen Danmark

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 9/1998 p. 32-33: Ejendomsforeningen Danmarks IT-strategi.

Jens Anker Hansen, Ole Lønberg, Uwe Teichert og Sven Vestergaard i ADV 1999.38: Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion - et ståsted for advokater, der driver ejendomsadministration.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 4/1999 p. 8-11: Ejendomsforeningen Danmark er parat til det næste årtusinde.

Omtale af foreningens landsmøde.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 10/1999 p. 14-15: Ejendomsforeningen Danmark åbner afdeling i Jylland.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 8/2000 p. 4-7: Ejendomsforeningen Danmark - fremtidens serviceorganisation.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 9/2000 p. 4-6: Ny chefjurist i Ejendomsforeningen Danmark.

Om Lars Langkjær.

Elsebeth Due Kjeldsen i HUSET nr. 12/2000 p. 18-19: Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde d. 7. november 2000.

Johnny Kelk i HUSET nr. 4/2001 p. 4-8: Landsmøde 2001.

På KolleKolle.

Johnny Kelk i HUSET nr. 10/2001 p. 32-33: Velkommen i Ejendomsforeningen Danmark.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2001 p. 18-21: Delegeretmøde med klart budskab fra Ejendomsforeningen Danmark.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 4/2002 p. 3: Vigtigt med en fortsat stærk brancheorganisation.

Johnny Kelk i HUSET nr. 4/2002 p. 4-6: Ny formand for Ejendomsforeningen Danmark

Johnny Kelk i HUSET nr. 4/2002 p. 8-9: Ejendomsadministratorer organiseret i én samlet brancheorganisation.

Johnny Kelk i HUSET nr. 4/2002 p. 10-13: Landsmøde 2002.

Johnny Kelk i HUSET nr. 5/2002 p. 8: Ny direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Rolf Norstrand.

HUSET nr. 5/2002 p. 21-24: Reception i Ejendomsforeningen Danmark

Johnny Kelk i HUSET nr. 6-7/2002 p. 10-11: Fortsat udvikling af kontakten til medlemmerne.

Om den nye adm. direktør Rolf Norstrand.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 8/2002 p. 3: Et travlt og spændende efterår.

Johnny Kelk i HUSET nr. 8/2002 p. 32-33: Tredimensionelt Gå-hjem-møde.

Johnny Kelk i HUSET nr. 11/2002 p. 26-27: Ejendomsforeningen Danmarks ny hjemmeside.

Senere er hjemmesiden ændret til www.ejd.dk.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 12/2002 p. 3: Godt år for Ejendomsforeningen Danmark.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2002 p. 4-8: Delegeret møde i Ejendomsforeningen Danmark.

15.11.2002 på KolleKolle.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2002 p. 19: "Danmark" inviterede til Gå-hjem-møde.

Rolf Norstrand i HUSET nr. 1/2003 p. 8: Europæiske interessevaretagelse.

Thomas Torp i HUSET nr. 2/2003 p. 19: Nu er vi med ved bordet i Bruxelles.

HUSET nr. 5/2003 p. 4: Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde.

HUSET nr. 5/2003 p. 6: Debat om regelforenkling og modernisering af de private lejelove.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 10/2003 p. 3: Vi skal have de reelle aktører og projekter i spil.

HUSET nr. 12/2003 p. 18-19: Delegeretmøde og ekstraordinær generalforsamling i ejendomsforening

John R. Frederiksen i HUSET nr. 1/2004 p. 3: Tæt dialog og nærhed til medlemmerne

Johnny Kelk i HUSET nr. 1/2004 p. 4-5: Ejendomsforeningen Danmark etablerer ny afdeling i Odense.

Facilities Management

Per Anker Jensen: Håndbog i Facilities Management, 2001, 225 sider. Anmeldt af Margit Birk Andersen og Henrik Dahl Jeppesen i HUSET nr. 4/2001 p. 28-29 og af Kristian Kreiner i HUSET nr. 4/2001 p. 30-31.

Johnny Kelk i HUSET nr. 4/2001 p. 10-12: Facilities management i praksis.

Thomas Torp i HUSET nr. 11/2002 p. 34:  Facilities management på programmet.

Forsikring

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 1/1999 p. 14-15: Nyt forsikringstilbud til ejendomsadministratorer.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 8/2000 p. 18-24: ED's ejendomsforsikring dækker nu også detailhandel og håndværk.

Poul Ørum i HUSET nr. 1/2002 p. 39: Uændret præmie for Ejendomsforeningen Danmarks ansvarsforsikring for ejendomsadministratorer.

Uffe Svensson i HUSET nr. 2/2002 p. 8-9: Retshjælpsforsikring.

For udlejere, der har indgået administrationsaftale med medlemmer af Ejendomsforsikringen Danmark.

Jacob Henningsen i HUSET nr. 4/2002 p. 29-31: Retshjælpsdækning til udlejere.

Omtale af Ejendomsforeningen Danmarks retshjælpsforsikring for grundejere og udlejere i Nassau Forsikring.

Poul Ørum i HUSET nr. 12/2002 p. 35: Nykredit Forsikring har varslet præmieændringer pr. 1. januar 2003.

Henrik Lorentzen i HUSET nr. 2/2003 p. 27: Medlemsordning stadig konkurrencedygtig - dækker også beboelsesejendomme med detailhandel og håndværk mv.

IT i ejendomsadministrationen

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 9/1998 p. 3: IT i ejendomsadministrationen - nye udfordringer og nye muligheder.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 4-5: Dan-Ejendomme - IT er en vigtig konkurrenceparameter

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 8-10: Lettere og billigere adgang til oplysninger fra offentlige ejendomsregistre.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 9/1998 p. 12-13: Elektronisk huslejeindberetning.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 14: Nyt edb-program til ejendomsadministratorer.

Om Unik.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 16-17: Datea - Stræber efter en papirløs ejendomsadministration.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 9/1998 p. 18-20: Internet i ejendomsadministrationen.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 22-23: Stærkt integreret system til store administrationer.

Om System udviklet af Holm & Nielsen A/S.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 24-25: Kommunernes Pensionsforsikring - Vor troværdighed skla også omfatte IT-området.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 26-27: Vil vinde det danske marked for administration af ejendomme.

Om EG Data Inform A/S.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 28-29: Hvad er år 2000 problemet?

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 30: Computerstyring i ejendomme.

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 1/2001 p. 3: IT i ejendomsadministration giver nye udfordringer og nye muligheder.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 1/2001 p. 6-8: Nej tak til store integrerede datasystemer.

Omhandler Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 1/2001 p. 10-11: Gruppe-management skal på rekordtid skabe ny total-edb for ejendomsselskaber.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 1/2001 p. 12: I dag er vi tilfredse med programmet og kan anbefale det.

Interview med Frederik Barfoed.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 1/2001 p. 14: IT-investeringerne vil skille fårene fra bukkene blandt administrationsselskaber.

Interview med Anne Marie Oksen om Unik Bolig 3.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 1/2001 p. 16-18: De mange data skal forvandles til menneskevenlige informationer.

Interview med Henrik Dahl Jeppesen om Unik Bolig 3.

Ina Thorndahl i HUSET nr. 1/2001 p. 19-21 Valg af IT-løsning.

Knud Møller i HUSET nr. 1/2001 p. 24-25: Unik Bolig 3 - fra Unik System Design.

Johan Petersen i HUSET nr. 1/2001 p. 26-27: Ktp Data A/S' gennemarbejdede brancheløsning.

Erik Brandt i HUSET nr. 1/2001 p. 28-29: Medarbejderen er den vigtigste ressource.

Om Strato.

Nils Henriksen i HUSET nr. 1/2001 p. 30-31: EG Bolig - nutidens og fremtidens administrationsværktøj.

Ina Thorndahl i HUSET nr. 1/2001 p. 32: ERFA-gruppe om IT i ejendomsadministration.

Torben Vold i HUSET nr. 1/2001 p. 34-35: Måske ejendomsadministrationens vigtigste pc-væktøj?

Om PCI.

Ole Nielsen i HUSET nr. 1/2001 p. 36-37: BoligSystem fra SINTAS/Carl Bro - fremtidssikret løsning.

Klavs Fischer Hansen i HUSET nr. 1/2001 p. 38-40: Aflæsning af målere med radio og netværk.

Eric Prescott i HUSET nr. 1/2001 p. 41-43: Internet og telefoni på en ny måde.

John Høeberg i HUSET nr. 1/2001 p. 44-45: Fakturering via internettet - et farvel til papirnusseriet.

Omhandler efaktura.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 1/2001 p. 46: PBS engagerer sig i udvikling til Internettet.

Flemming Nissen i HUSET nr. 1/2001 p. 48: Tilbyder ejendomme gratis digital bredbånd til tv, radio, data og telefoni.

Om Telelet A/S.

Tom Nervil i i HUSET nr. 1/2001 p. 49: Bredbåndsforbindelse til udlejningsejendomme.

Susanne Mark i HUSET nr. 2/2001 p. 21-23: Indgåelse af IT-kontrakter.

Lars Munktved i HUSET nr. 2/2001 p. 24-25: Implementering af nyt system.

Johnny Kelk i HUSET nr. 11/2001 p. 4-8: Dan-Ejendomme as først med e-service til kunderne.

Jens Find i HUSET nr. 1/2002 p. 13-17: Stærk IT-anvendelse gør en forskel.

Erik Brandt i HUSET nr. 1/2002 p. 18-21: Integration i Ejendomsadministrationen.

Kenneth Hofman i HUSET nr. 1/2002 p. 22-24: Implementering af IT-systemer - proces og faldgruber.

Bente Overgaard i HUSET nr. 1/2002 p. 25-26: EDI kan styrke komkurrencekraften.

Peter Bisgaard-Frantzen i HUSET nr. 1/2002 p. 27-28: Vand, indbrud og lyn er større risiko for IT-sikkerheden end Code Red.

Claus Dam i HUSET nr. 1/2002 p. 29-32: Et bygningsrådgivningsfirma og et k(l)ik ind bag den nye internetportal www.ejendommen.dk.

Anette Hallstrøm i HUSET nr. 1/2002 p. 33-36: Intranettet - fra intern opslagstavle til personliggjort løsning.

Vibeke Høgild i HUSET nr. 1/2002 p. 37-38: Er pladsen i arkivet for trang?

Johnny Kelk i HUSET nr. 3/2002 p. 41: IT-konference.

Jeannie Andersen i HUSET nr. 4/2002 p. 33-34: Fokus på e-business i ejendomsbranchen.

Michael Schøning i HUSET nr. 6-7/2002 p. 31-34: Anskaffelse og drift af en IT-løsning til ejendomsadministration.

Uddannelse til ejendomsadministrator

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 12/1999 p. 20: Uddannelsen til ejendomsadministrator har overstået sin prøvetid.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 6/7 2000 p. 16-17: Uddannelsen til ejendomsadministrator er blevet accepteret i branchen.

Kim Bang-Sørensen i ABF-Nyt nr. 1/2001 p. Uddannelsen af administratorer har haltet.

Lars Langkjær i HUSET nr. 5/2002 p. 18-19: Diplomuddannelsen til Ejendomsadministrator gennem fjernundervisning.

Anders Graae Rasmussen i HUSET nr. 9/2002 p. 123-24:Uddannelse er nøglen til rekruttering af nye dygtige medarbejdere.

Lars Langkjær i HUSET nr. 4/2003 p. 4-6: Administrationserhvervet får nu fuldt udbyggede, offentlige uddannelser.

Heidi Thuesen Hansen i HUSET nr. 4/2003 p. 7-8: Finansøkonomer - rekrutteringsbase for ejendomsadministratorer.

Anders Graae Rasmussen i HUSET nr. 4/2003 p. 9: Finansøkonomer i praktik.

Preben Kjær i HUSET nr. 4/2003 p. 10: Finansøkonomer i ejendomsadministrationen.

Tage Bergsbo i HUSET nr. 4/2003 p. 12: Kan finansøkonomer bruges som ejendomsadministratorer.

Tina Kristensen i HUSET nr. 4/2003 p. 13: Ejendomsadministration - hvad indebærer det egentlig?

Linda Marie Nyholm i HUSET nr. 4/2003 p. 14: Ejendomsadministration - en spændende branche i bevægelse.

Frank Nielsen og Jacob Thume i HUSET nr. 4/2003 p. 15-16: Uddannelse - en investering i fremtiden.

Virksomhedsportrætter

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 11/1998 p. 4-8: C. W. Obel Ejendomme: Hjertet er i Aalborg, men markedet er i København.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 1/1999 p. 4-7: Advokater skal også følge med tiden.

Portræt af Advokaternes Ejendomsadministration.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 4/1999 p. 4-7: Fra boliger til butikscentre - 25 år med DADES.

Portræt af Henning Vagn Jensen.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 5/1999 p 4-8: APT Ejendomme A/S forvalter pensionsmidlerne med sikker hånd.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 6/7/1999 p. 4-8: Focus Advokater ligger i landets nye centrum.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 10/1999 p. 4-10: Advokatfirmaet C. E. Jensen arbejder på et solidt fundament.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 12/1999 p. 4-8: Privatbo har lagt den almene fortid bag sig.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 12/1999 p. 4-8: Privatbo - en ejendomsadministration med levende interesse for økologi.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 12/1999 p. 18-19: Den første ejendomsadministrator kommer fra Bolux Ejendomsadministration.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 1/2000 p. 4-9: Steen og Strøm - den største ejendomsadministration i Danmark.

Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 2/2000 p. 4-7: BM Administration - en anderledes butik i bybilledet.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 5/2000 p. 4-10: Kvalitet i højsædet hos Dan-Ejendomme.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 6/7 2000 p. 4-6: Ejendomsselskabet Norden investerer i Øresundsregionen.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 6/7 2000 p. 7-10: Norden vil gerne bygge boliger, hvis driftsvilkårene er kendte.

Sigrid Estrup-Madsen i HUSET nr. 10/2000 p. 4-6: Jydsk Ejendomsadministration i Jylland og i Københavnsområdet.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 11/2000 p. 4-6: Ejendomsadministrationen Advokaterne Strandgade 51, Helsingør.

Johnny Kelk i HUSET nr. 8/2001 p. 4-8: NCC markerer sig på ejendomslandkortet.

Mogens Pedersen i HUSET nr. 10/2001 p. 7-10: Steen & Strøm er bindeledet mellem centerejeren og detailhandelen.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 6-7/2002 p. 29-30: Tør starte ny ejendomsadministration.

Om By og Bolig Administration i København.

Kitt Westh i HUSET nr. 1/2003 p. 9-11: Stigende krav om service og tilgængelighed. - Også e-service til kunderne...

Om Dan-Ejendomme A/S.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 1/2004 p. 14-15: Ønsker hurtigt at fusionere til dobbelt størrelse.

Om AdministratorGruppen A/S.

Advokat Jørgen U. Grønborg