Bekg.  nr. 996 af 08.11.2000 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift

Ophævet fra d. 01.11.2005, jfr. bekg. nr. 959 af 12.10.2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift (I kraft d. 01.11.2005)

I medfør af § 20 i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer, og § 48, stk. 1, jf. § 44, stk. 2, i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 4. september 2000, fastsættes:

§ 1. Efterstående tabeller, der er udarbejdet af Finanstilsynet, skal fra og med den 31. december 2000 anvendes ved fastsættelsen af værdien til beregning af arve- og gaveafgift af livsvarige brugs-, rente- eller indtægtsnydelser.

§ 2. Tabel I angiver værdien af en livrente på eet liv på 1 kr. årlig. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor, som i tabellen står ud for nyderens fyldte alder.

§ 3. Tabel II angiver værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe en af dem er i live. Tabellen kan også anvendes til beregning af livrenter på længst liv for to mænd eller to kvinder. I førstnævnte tilfælde erstattes den ældste mand af en 4 år ældre kvinde, og i sidstnævnte tilfælde erstattes den yngste kvinde af en 4 år yngre mand. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor under kvindens fyldte alder, som står ud for mandens fyldte alder.

§ 4. Hvor disse tabeller kommer til anvendelse, skal der ikke indhentes erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen fra Finanstilsynet, men den efter tabellerne beregnede værdi opføres i anmeldelse og afgiftsberegning.

§ 5. I tilfælde, der ikke omfattes af tabellerne, må erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen indhentes fra Finanstilsynet.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2000.
Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 1068 af 18. december 1997.

Skatteministeriet, den 8. november 2000

Carsten Koch

/Lise Bo Nielsen

Bilag 1

Tabel I

Mænd

Kvinder

Fyldt alder

Værdi af 1 kr. livrente

Fyldt alder

Værdi af 1 kr. livrente

Fyldt alder

Værdi af 1 kr. livrente

Fyldt alder

Værdi af 1 kr. livrente

0

16.65

46

13.25

0

16.73

46

13.87

1

16.63

47

13.09

1

16.71

47

13.72

2

16.61

48

12.91

2

16.69

48

13.57

3

16.59

49

12.73

3

16.67

49

13.42

4

16.56

50

12.55

4

16.65

50

13.25

5

16.54

51

12.36

5

16.63

51

13.09

6

16.51

52

12.17

6

16.61

52

12.91

7

16.48

53

11.97

7

16.59

53

12.73

8

16.45

54

11.76

8

16.56

54

12.55

9

16.42

55

11.55

9

16.54

55

12.36

10

16.39

56

11.33

10

16.51

56

12.17

11

16.36

57

11.11

11

16.48

57

11.97

12

16.32

58

10.89

12

16.45

58

11.76

13

16.28

59

10.66

13

16.42

59

11.55

14

16.24

60

10.42

14

16.39

60

11.33

15

16.20

61

10.18

15

16.36

61

11.11

16

16.15

62

9.94

16

16.32

62

10.89

17

16.11

63

9.69

17

16.28

63

10.66

18

16.06

64

9.44

18

16.24

64

10.42

19

16.01

65

9.19

19

16.20

65

10.18

20

15.95

66

8.94

20

16.15

66

9.94

21

15.90

67

8.68

21

16.11

67

9.69

22

15.84

68

8.42

22

16.06

68

9.44

23

15.77

69

8.16

23

16.01

69

9.19

24

15.71

70

7.90

24

15.95

70

8.94

25

15.64

71

7.63

25

15.90

71

8.68

26

15.57

72

7.37

26

15.84

72

8.42

27

15.49

73

7.11

27

15.77

73

8.16

28

15.41

74

6.85

28

15.71

74

7.90

29

15.33

75

6.59

29

15.64

75

7.63

30

15.24

76

6.33

30

15.57

76

7.37

31

15.15

77

6.07

31

15.49

77

7.11

32

15.06

78

5.82

32

15.41

78

6.85

33

14.96

79

5.57

33

15.33

79

6.59

34

14.86

80

5.33

34

15.24

80

6.33

35

14.75

81

5.08

35

15.15

81

6.07

36

14.64

82

4.85

36

15.06

82

5.82

37

14.52

83

4.61

37

14.96

83

5.57

38

14.40

84

4.39

38

14.86

84

5.33

39

14.28

85

4.17

39

14.75

85

5.08

40

14.15

86

3.95

40

14.64

86

4.85

41

14.01

87

3.74

41

14.52

87

4.61

42

13.87

88

3.54

42

14.40

88

4.39

43

13.72

89

3.34

43

14.28

89

4.17

44

13.57

90

3.15

44

14.15

90

3.95

45

13.42

og derover

 

45

14.01

og derover

 

Rentefod: 6 % p.a.

Bilag 2

Mandens alder 35-82: Kvindens alder: 35-44

Mandens alder 35-82: Kvindens alder: 45-54

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 55-64

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 65-74

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 75-84

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 85-110


Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 35-44

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 45-54

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 55-64

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 65-74

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 75-84

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 85-110


Mandens alder 35-82: Kvindens alder: 35-44

Tabel II

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

35

    15.99

    15.95

    15.92

    15.88

    15.84

    15.81

    15.77

    15.74

    15.70

    15.67

36

    15.96

    15.92

    15.88

    15.85

    15.81

    15.77

    15.73

    15.70

    15.66

    15.62

37

    15.93

    15.89

    15.85

    15.81

    15.77

    15.73

    15.69

    15.65

    15.61

    15.57

38

    15.90

    15.86

    15.82

    15.78

    15.74

    15.70

    15.65

    15.61

    15.57

    15.53

39

    15.87

    15.83

    15.79

    15.75

    15.70

    15.66

    15.61

    15.57

    15.52

    15.48

40

    15.85

    15.80

    15.76

    15.71

    15.67

    15.62

    15.57

    15.53

    15.48

    15.43

41

    15.82

    15.77

    15.73

    15.68

    15.63

    15.58

    15.53

    15.49

    15.44

    15.39

42

    15.79

    15.74

    15.70

    15.65

    15.60

    15.55

    15.50

    15.44

    15.39

    15.34

43

    15.77

    15.72

    15.67

    15.61

    15.56

    15.51

    15.46

    15.40

    15.35

    15.30

44

    15.74

    15.69

    15.64

    15.58

    15.53

    15.47

    15.42

    15.36

    15.31

    15.25

45

    15.71

    15.66

    15.61

    15.55

    15.50

    15.44

    15.38

    15.32

    15.26

    15.21

46

    15.69

    15.63

    15.58

    15.52

    15.46

    15.40

    15.34

    15.28

    15.22

    15.16

47

    15.66

    15.61

    15.55

    15.49

    15.43

    15.37

    15.31

    15.24

    15.18

    15.12

48

    15.64

    15.58

    15.52

    15.46

    15.40

    15.34

    15.27

    15.21

    15.14

    15.07

49

    15.62

    15.56

    15.50

    15.43

    15.37

    15.30

    15.24

    15.17

    15.10

    15.03

50

    15.59

    15.53

    15.47

    15.40

    15.34

    15.27

    15.20

    15.13

    15.06

    14.99

51

    15.57

    15.51

    15.44

    15.38

    15.31

    15.24

    15.17

    15.10

    15.02

    14.95

52

    15.55

    15.49

    15.42

    15.35

    15.28

    15.21

    15.14

    15.06

    14.99

    14.91

53

    15.53

    15.46

    15.40

    15.32

    15.25

    15.18

    15.10

    15.03

    14.95

    14.87

54

    15.51

    15.44

    15.37

    15.30

    15.23

    15.15

    15.07

    14.99

    14.91

    14.83

55

    15.49

    15.42

    15.35

    15.28

    15.20

    15.12

    15.04

    14.96

    14.88

    14.79

56

    15.47

    15.40

    15.33

    15.25

    15.17

    15.10

    15.01

    14.93

    14.85

    14.76

57

    15.45

    15.38

    15.31

    15.23

    15.15

    15.07

    14.99

    14.90

    14.81

    14.72

58

    15.44

    15.36

    15.29

    15.21

    15.13

    15.04

    14.96

    14.87

    14.78

    14.69

59

    15.42

    15.34

    15.27

    15.19

    15.10

    15.02

    14.93

    14.84

    14.75

    14.66

60

    15.40

    15.33

    15.25

    15.17

    15.08

    15.00

    14.91

    14.82

    14.72

    14.63

61

    15.39

    15.31

    15.23

    15.15

    15.06

    14.97

    14.88

    14.79

    14.69

    14.60

62

    15.37

    15.29

    15.21

    15.13

    15.04

    14.95

    14.86

    14.77

    14.67

    14.57

63

    15.36

    15.28

    15.20

    15.11

    15.02

    14.93

    14.84

    14.74

    14.64

    14.54

64

    15.34

    15.26

    15.18

    15.09

    15.00

    14.91

    14.82

    14.72

    14.62

    14.51

65

    15.33

    15.25

    15.16

    15.08

    14.99

    14.89

    14.80

    14.70

    14.59

    14.49

66

    15.32

    15.24

    15.15

    15.06

    14.97

    14.88

    14.78

    14.68

    14.57

    14.46

67

    15.31

    15.22

    15.14

    15.05

    14.95

    14.86

    14.76

    14.66

    14.55

    14.44

68

    15.30

    15.21

    15.12

    15.03

    14.94

    14.84

    14.74

    14.64

    14.53

    14.42

69

    15.28

    15.20

    15.11

    15.02

    14.93

    14.83

    14.73

    14.62

    14.51

    14.40

70

    15.27

    15.19

    15.10

    15.01

    14.91

    14.81

    14.71

    14.60

    14.49

    14.38

71

    15.26

    15.18

    15.09

    15.00

    14.90

    14.80

    14.70

    14.59

    14.48

    14.36

72

    15.26

    15.17

    15.08

    14.98

    14.89

    14.79

    14.68

    14.57

    14.46

    14.34

73

    15.25

    15.16

    15.07

    14.97

    14.88

    14.77

    14.67

    14.56

    14.45

    14.33

74

    15.24

    15.15

    15.06

    14.96

    14.87

    14.76

    14.66

    14.55

    14.43

    14.31

75

    15.23

    15.14

    15.05

    14.96

    14.86

    14.75

    14.64

    14.53

    14.42

    14.30

76

    15.23

    15.14

    15.04

    14.95

    14.85

    14.74

    14.63

    14.52

    14.41

    14.28

77

    15.22

    15.13

    15.04

    14.94

    14.84

    14.73

    14.62

    14.51

    14.39

    14.27

78

    15.21

    15.12

    15.03

    14.93

    14.83

    14.72

    14.62

    14.50

    14.38

    14.26

79

    15.21

    15.12

    15.02

    14.92

    14.82

    14.72

    14.61

    14.49

    14.37

    14.25

80

    15.20

    15.11

    15.02

    14.92

    14.82

    14.71

    14.60

    14.48

    14.36

    14.24

81

    15.20

    15.11

    15.01

    14.91

    14.81

    14.70

    14.59

    14.48

    14.36

    14.23

82

    15.19

    15.10

    15.01

    14.91

    14.80

    14.70

    14.58

    14.47

    14.35

    14.22

Mandens alder: 83- 110: Kvindens alder: 35-44

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

83

    15.19

    15.10

    15.00

    14.90

    14.80

    14.69

    14.58

    14.46

    14.34

    14.22

84

    15.19

    15.09

    15.00

    14.90

    14.79

    14.69

    14.57

    14.46

    14.33

    14.21

85

    15.18

    15.09

    14.99

    14.89

    14.79

    14.68

    14.57

    14.45

    14.33

    14.20

86

    15.18

    15.09

    14.99

    14.89

    14.79

    14.68

    14.56

    14.45

    14.32

    14.20

87

    15.18

    15.08

    14.99

    14.89

    14.78

    14.67

    14.56

    14.44

    14.32

    14.19

88

    15.17

    15.08

    14.98

    14.88

    14.78

    14.67

    14.55

    14.44

    14.31

    14.19

89

    15.17

    15.08

    14.98

    14.88

    14.78

    14.67

    14.55

    14.43

    14.31

    14.18

90

    15.17

    15.08

    14.98

    14.88

    14.77

    14.66

    14.55

    14.43

    14.31

    14.18

og derover

                   

Mandens alder 35-82: Kvindens alder: 45-54

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

35

    15.63

    15.60

    15.56

    15.53

    15.50

    15.46

    15.43

    15.40

    15.37

    15.34

36

    15.58

    15.55

    15.51

    15.47

    15.44

    15.40

    15.37

    15.34

    15.30

    15.27

37

    15.53

    15.50

    15.46

    15.42

    15.38

    15.34

    15.31

    15.27

    15.24

    15.20

38

    15.49

    15.44

    15.40

    15.36

    15.32

    15.28

    15.24

    15.21

    15.17

    15.13

39

    15.44

    15.39

    15.35

    15.31

    15.26

    15.22

    15.18

    15.14

    15.10

    15.06

40

    15.39

    15.34

    15.30

    15.25

    15.21

    15.16

    15.12

    15.07

    15.03

    14.99

41

    15.34

    15.29

    15.24

    15.19

    15.15

    15.10

    15.05

    15.01

    14.96

    14.92

42

    15.29

    15.24

    15.19

    15.14

    15.09

    15.04

    14.99

    14.94

    14.89

    14.84

43

    15.24

    15.19

    15.13

    15.08

    15.03

    14.97

    14.92

    14.87

    14.82

    14.77

44

    15.19

    15.14

    15.08

    15.02

    14.97

    14.91

    14.86

    14.80

    14.75

    14.69

45

    15.15

    15.09

    15.03

    14.97

    14.91

    14.85

    14.79

    14.73

    14.68

    14.62

46

    15.10

    15.04

    14.97

    14.91

    14.85

    14.79

    14.73

    14.66

    14.60

    14.54

47

    15.05

    14.99

    14.92

    14.86

    14.79

    14.73

    14.66

    14.60

    14.53

    14.47

48

    15.01

    14.94

    14.87

    14.80

    14.73

    14.66

    14.60

    14.53

    14.46

    14.39

49

    14.96

    14.89

    14.82

    14.75

    14.68

    14.60

    14.53

    14.46

    14.39

    14.32

50

    14.92

    14.84

    14.77

    14.69

    14.62

    14.54

    14.47

    14.39

    14.32

    14.24

51

    14.87

    14.80

    14.72

    14.64

    14.56

    14.48

    14.41

    14.33

    14.25

    14.17

52

    14.83

    14.75

    14.67

    14.59

    14.51

    14.43

    14.34

    14.26

    14.18

    14.10

53

    14.79

    14.71

    14.62

    14.54

    14.45

    14.37

    14.28

    14.20

    14.11

    14.03

54

    14.75

    14.66

    14.58

    14.49

    14.40

    14.31

    14.22

    14.13

    14.05

    13.96

55

    14.71

    14.62

    14.53

    14.44

    14.35

    14.26

    14.17

    14.07

    13.98

    13.89

56

    14.67

    14.58

    14.49

    14.39

    14.30

    14.20

    14.11

    14.01

    13.91

    13.82

57

    14.63

    14.54

    14.44

    14.35

    14.25

    14.15

    14.05

    13.95

    13.85

    13.75

58

    14.60

    14.50

    14.40

    14.30

    14.20

    14.10

    14.00

    13.90

    13.79

    13.69

59

    14.56

    14.46

    14.36

    14.26

    14.16

    14.05

    13.95

    13.84

    13.73

    13.62

60

    14.53

    14.43

    14.32

    14.22

    14.11

    14.01

    13.90

    13.78

    13.67

    13.56

61

    14.50

    14.39

    14.29

    14.18

    14.07

    13.96

    13.85

    13.73

    13.62

    13.50

62

    14.46

    14.36

    14.25

    14.14

    14.03

    13.92

    13.80

    13.68

    13.56

    13.44

63

    14.44

    14.33

    14.22

    14.10

    13.99

    13.87

    13.75

    13.63

    13.51

    13.39

64

    14.41

    14.30

    14.18

    14.07

    13.95

    13.83

    13.71

    13.59

    13.46

    13.33

65

    14.38

    14.27

    14.15

    14.04

    13.92

    13.79

    13.67

    13.54

    13.41

    13.28

66

    14.35

    14.24

    14.12

    14.00

    13.88

    13.76

    13.63

    13.50

    13.36

    13.23

67

    14.33

    14.21

    14.09

    13.97

    13.85

    13.72

    13.59

    13.46

    13.32

    13.18

68

    14.31

    14.19

    14.07

    13.94

    13.82

    13.69

    13.55

    13.42

    13.28

    13.14

69

    14.28

    14.16

    14.04

    13.92

    13.79

    13.65

    13.52

    13.38

    13.24

    13.09

70

    14.26

    14.14

    14.02

    13.89

    13.76

    13.62

    13.49

    13.34

    13.20

    13.05

71

    14.24

    14.12

    13.99

    13.86

    13.73

    13.59

    13.45

    13.31

    13.16

    13.01

72

    14.22

    14.10

    13.97

    13.84

    13.71

    13.57

    13.42

    13.28

    13.13

    12.98

73

    14.21

    14.08

    13.95

    13.82

    13.68

    13.54

    13.40

    13.25

    13.10

    12.94

74

    14.19

    14.06

    13.93

    13.80

    13.66

    13.52

    13.37

    13.22

    13.07

    12.91

75

    14.17

    14.05

    13.91

    13.78

    13.64

    13.49

    13.35

    13.19

    13.04

    12.88

76

    14.16

    14.03

    13.90

    13.76

    13.62

    13.47

    13.32

    13.17

    13.01

    12.85

77

    14.15

    14.02

    13.88

    13.74

    13.60

    13.45

    13.30

    13.15

    12.99

    12.82

78

    14.13

    14.00

    13.87

    13.73

    13.58

    13.44

    13.28

    13.13

    12.97

    12.80

79

    14.12

    13.99

    13.85

    13.71

    13.57

    13.42

    13.26

    13.11

    12.94

    12.78

80

    14.11

    13.98

    13.84

    13.70

    13.55

    13.40

    13.25

    13.09

    12.92

    12.76

81

    14.10

    13.97

    13.83

    13.69

    13.54

    13.39

    13.23

    13.07

    12.91

    12.74

82

    14.09

    13.96

    13.82

    13.68

    13.53

    13.38

    13.22

    13.06

    12.89

    12.72

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 45-54

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

83

    14.08

    13.95

    13.81

    13.67

    13.52

    13.36

    13.20

    13.04

    12.87

    12.70

84

    14.08

    13.94

    13.80

    13.66

    13.51

    13.35

    13.19

    13.03

    12.86

    12.69

85

    14.07

    13.93

    13.79

    13.65

    13.50

    13.34

    13.18

    13.02

    12.85

    12.67

86

    14.06

    13.93

    13.79

    13.64

    13.49

    13.33

    13.17

    13.01

    12.83

    12.66

87

    14.06

    13.92

    13.78

    13.63

    13.48

    13.32

    13.16

    13.00

    12.82

    12.65

88

    14.05

    13.92

    13.77

    13.63

    13.47

    13.32

    13.15

    12.99

    12.81

    12.64

89

    14.05

    13.91

    13.77

    13.62

    13.47

    13.31

    13.15

    12.98

    12.80

    12.63

90

    14.04

    13.91

    13.76

    13.61

    13.46

    13.30

    13.14

    12.97

    12.80

    12.62

og derover

                   

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 55-64

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

35

    15.31

    15.28

    15.25

    15.23

    15.20

    15.17

    15.15

    15.13

    15.10

    15.08

36

    15.24

    15.21

    15.18

    15.15

    15.12

    15.10

    15.07

    15.04

    15.02

    15.00

37

    15.17

    15.14

    15.10

    15.07

    15.04

    15.01

    14.99

    14.96

    14.93

    14.91

38

    15.10

    15.06

    15.03

    14.99

    14.96

    14.93

    14.90

    14.87

    14.84

    14.82

39

    15.02

    14.99

    14.95

    14.91

    14.88

    14.85

    14.81

    14.78

    14.75

    14.72

40

    14.95

    14.91

    14.87

    14.83

    14.79

    14.76

    14.72

    14.69

    14.66

    14.63

41

    14.87

    14.83

    14.79

    14.75

    14.71

    14.67

    14.63

    14.60

    14.56

    14.53

42

    14.80

    14.75

    14.71

    14.66

    14.62

    14.58

    14.54

    14.50

    14.46

    14.43

43

    14.72

    14.67

    14.62

    14.58

    14.53

    14.49

    14.44

    14.40

    14.36

    14.32

44

    14.64

    14.59

    14.54

    14.49

    14.44

    14.39

    14.35

    14.30

    14.26

    14.22

45

    14.56

    14.51

    14.45

    14.40

    14.35

    14.30

    14.25

    14.20

    14.16

    14.11

46

    14.48

    14.43

    14.37

    14.31

    14.26

    14.20

    14.15

    14.10

    14.05

    14.01

47

    14.41

    14.34

    14.28

    14.22

    14.17

    14.11

    14.05

    14.00

    13.95

    13.90

48

    14.33

    14.26

    14.20

    14.13

    14.07

    14.01

    13.95

    13.90

    13.84

    13.78

49

    14.25

    14.18

    14.11

    14.05

    13.98

    13.91

    13.85

    13.79

    13.73

    13.67

50

    14.17

    14.10

    14.03

    13.96

    13.89

    13.82

    13.75

    13.69

    13.62

    13.56

51

    14.09

    14.02

    13.94

    13.87

    13.79

    13.72

    13.65

    13.58

    13.51

    13.45

52

    14.02

    13.94

    13.86

    13.78

    13.70

    13.62

    13.55

    13.47

    13.40

    13.33

53

    13.94

    13.86

    13.77

    13.69

    13.61

    13.53

    13.45

    13.37

    13.29

    13.22

54

    13.87

    13.78

    13.69

    13.60

    13.51

    13.43

    13.35

    13.26

    13.18

    13.10

55

    13.79

    13.70

    13.61

    13.51

    13.42

    13.33

    13.25

    13.16

    13.07

    12.99

56

    13.72

    13.62

    13.53

    13.43

    13.33

    13.24

    13.15

    13.05

    12.96

    12.88

57

    13.65

    13.55

    13.45

    13.35

    13.25

    13.15

    13.05

    12.95

    12.86

    12.76

58

    13.58

    13.47

    13.37

    13.26

    13.16

    13.05

    12.95

    12.85

    12.75

    12.65

59

    13.51

    13.40

    13.29

    13.18

    13.07

    12.96

    12.86

    12.75

    12.64

    12.54

60

    13.45

    13.33

    13.22

    13.10

    12.99

    12.88

    12.76

    12.65

    12.54

    12.43

61

    13.38

    13.26

    13.15

    13.03

    12.91

    12.79

    12.67

    12.56

    12.44

    12.33

62

    13.32

    13.20

    13.07

    12.95

    12.83

    12.71

    12.58

    12.46

    12.34

    12.22

63

    13.26

    13.13

    13.01

    12.88

    12.75

    12.62

    12.50

    12.37

    12.24

    12.12

64

    13.20

    13.07

    12.94

    12.81

    12.68

    12.54

    12.41

    12.28

    12.15

    12.02

65

    13.15

    13.01

    12.88

    12.74

    12.60

    12.47

    12.33

    12.19

    12.06

    11.92

66

    13.09

    12.96

    12.82

    12.68

    12.54

    12.39

    12.25

    12.11

    11.97

    11.83

67

    13.04

    12.90

    12.76

    12.61

    12.47

    12.32

    12.18

    12.03

    11.88

    11.74

68

    12.99

    12.85

    12.70

    12.55

    12.40

    12.25

    12.10

    11.95

    11.80

    11.65

69

    12.95

    12.80

    12.65

    12.50

    12.34

    12.19

    12.03

    11.88

    11.72

    11.56

70

    12.90

    12.75

    12.60

    12.44

    12.28

    12.13

    11.97

    11.81

    11.64

    11.48

71

    12.86

    12.71

    12.55

    12.39

    12.23

    12.07

    11.90

    11.74

    11.57

    11.41

72

    12.82

    12.66

    12.50

    12.34

    12.18

    12.01

    11.84

    11.67

    11.50

    11.33

73

    12.79

    12.62

    12.46

    12.30

    12.13

    11.96

    11.78

    11.61

    11.44

    11.26

74

    12.75

    12.59

    12.42

    12.25

    12.08

    11.91

    11.73

    11.55

    11.38

    11.20

75

    12.72

    12.55

    12.38

    12.21

    12.04

    11.86

    11.68

    11.50

    11.32

    11.13

76

    12.69

    12.52

    12.35

    12.17

    11.99

    11.81

    11.63

    11.45

    11.26

    11.07

77

    12.66

    12.49

    12.31

    12.14

    11.95

    11.77

    11.59

    11.40

    11.21

    11.02

78

    12.63

    12.46

    12.28

    12.10

    11.92

    11.73

    11.54

    11.35

    11.16

    10.97

79

    12.61

    12.43

    12.25

    12.07

    11.88

    11.70

    11.50

    11.31

    11.11

    10.92

80

    12.58

    12.41

    12.23

    12.04

    11.85

    11.66

    11.47

    11.27

    11.07

    10.87

81

    12.56

    12.38

    12.20

    12.01

    11.82

    11.63

    11.43

    11.23

    11.03

    10.83

82

    12.54

    12.36

    12.18

    11.99

    11.80

    11.60

    11.40

    11.20

    11.00

    10.79

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 55-64

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

83

    12.52

    12.34

    12.16

    11.97

    11.77

    11.58

    11.37

    11.17

    10.96

    10.75

84

    12.51

    12.32

    12.14

    11.95

    11.75

    11.55

    11.35

    11.14

    10.93

    10.72

85

    12.49

    12.31

    12.12

    11.93

    11.73

    11.53

    11.32

    11.12

    10.90

    10.69

86

    12.48

    12.29

    12.10

    11.91

    11.71

    11.51

    11.30

    11.09

    10.88

    10.66

87

    12.47

    12.28

    12.09

    11.89

    11.69

    11.49

    11.28

    11.07

    10.85

    10.64

88

    12.45

    12.27

    12.07

    11.88

    11.68

    11.47

    11.26

    11.05

    10.83

    10.61

89

    12.44

    12.26

    12.06

    11.86

    11.66

    11.46

    11.25

    11.03

    10.81

    10.59

90

    12.43

    12.25

    12.05

    11.85

    11.65

    11.44

    11.23

    11.01

    10.80

    10.57

og derover

                   

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 65-74

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

35

    15.06

    15.04

    15.02

    15.00

    14.99

    14.97

    14.95

    14.94

    14.93

    14.91

36

    14.97

    14.95

    14.93

    14.91

    14.89

    14.88

    14.86

    14.84

    14.83

    14.81

37

    14.88

    14.86

    14.84

    14.82

    14.80

    14.78

    14.76

    14.74

    14.73

    14.71

38

    14.79

    14.77

    14.74

    14.72

    14.70

    14.68

    14.66

    14.64

    14.62

    14.60

39

    14.69

    14.67

    14.64

    14.62

    14.59

    14.57

    14.55

    14.53

    14.51

    14.49

40

    14.60

    14.57

    14.54

    14.51

    14.49

    14.46

    14.44

    14.42

    14.40

    14.38

41

    14.50

    14.46

    14.44

    14.41

    14.38

    14.35

    14.33

    14.31

    14.28

    14.26

42

    14.39

    14.36

    14.33

    14.30

    14.27

    14.24

    14.21

    14.19

    14.16

    14.14

43

    14.29

    14.25

    14.22

    14.18

    14.15

    14.12

    14.09

    14.07

    14.04

    14.02

44

    14.18

    14.14

    14.10

    14.07

    14.04

    14.00

    13.97

    13.94

    13.92

    13.89

45

    14.07

    14.03

    13.99

    13.95

    13.92

    13.88

    13.85

    13.82

    13.79

    13.76

46

    13.96

    13.92

    13.87

    13.83

    13.79

    13.76

    13.72

    13.69

    13.65

    13.62

47

    13.85

    13.80

    13.75

    13.71

    13.67

    13.63

    13.59

    13.55

    13.52

    13.49

48

    13.73

    13.68

    13.63

    13.59

    13.54

    13.50

    13.46

    13.42

    13.38

    13.34

49

    13.62

    13.56

    13.51

    13.46

    13.41

    13.36

    13.32

    13.28

    13.24

    13.20

50

    13.50

    13.44

    13.39

    13.33

    13.28

    13.23

    13.18

    13.14

    13.09

    13.05

51

    13.38

    13.32

    13.26

    13.20

    13.15

    13.09

    13.04

    12.99

    12.95

    12.90

52

    13.26

    13.20

    13.13

    13.07

    13.01

    12.96

    12.90

    12.85

    12.80

    12.75

53

    13.15

    13.07

    13.01

    12.94

    12.88

    12.82

    12.76

    12.70

    12.65

    12.60

54

    13.03

    12.95

    12.88

    12.81

    12.74

    12.68

    12.61

    12.55

    12.50

    12.44

55

    12.91

    12.83

    12.75

    12.68

    12.60

    12.54

    12.47

    12.40

    12.34

    12.28

56

    12.79

    12.71

    12.62

    12.54

    12.47

    12.39

    12.32

    12.25

    12.19

    12.13

57

    12.67

    12.58

    12.50

    12.41

    12.33

    12.25

    12.18

    12.10

    12.03

    11.97

58

    12.56

    12.46

    12.37

    12.28

    12.19

    12.11

    12.03

    11.95

    11.88

    11.81

59

    12.44

    12.34

    12.24

    12.15

    12.06

    11.97

    11.88

    11.80

    11.72

    11.64

60

    12.33

    12.22

    12.12

    12.02

    11.92

    11.83

    11.74

    11.65

    11.56

    11.48

61

    12.21

    12.10

    12.00

    11.89

    11.79

    11.69

    11.59

    11.50

    11.41

    11.32

62

    12.10

    11.99

    11.88

    11.76

    11.66

    11.55

    11.45

    11.35

    11.26

    11.16

63

    12.00

    11.88

    11.76

    11.64

    11.53

    11.42

    11.31

    11.20

    11.10

    11.01

64

    11.89

    11.76

    11.64

    11.52

    11.40

    11.28

    11.17

    11.06

    10.95

    10.85

65

    11.79

    11.66

    11.53

    11.40

    11.27

    11.15

    11.03

    10.92

    10.80

    10.69

66

    11.69

    11.55

    11.42

    11.28

    11.15

    11.02

    10.90

    10.77

    10.66

    10.54

67

    11.59

    11.45

    11.31

    11.17

    11.03

    10.90

    10.77

    10.64

    10.51

    10.39

68

    11.50

    11.35

    11.20

    11.06

    10.92

    10.77

    10.64

    10.50

    10.37

    10.25

69

    11.41

    11.26

    11.10

    10.95

    10.80

    10.66

    10.51

    10.37

    10.24

    10.10

70

    11.32

    11.16

    11.01

    10.85

    10.69

    10.54

    10.39

    10.25

    10.10

    9.96

71

    11.24

    11.08

    10.91

    10.75

    10.59

    10.43

    10.28

    10.12

    9.98

    9.83

72

    11.16

    10.99

    10.82

    10.66

    10.49

    10.33

    10.16

    10.01

    9.85

    9.70

73

    11.09

    10.91

    10.74

    10.57

    10.39

    10.22

    10.06

    9.89

    9.73

    9.57

74

    11.02

    10.84

    10.66

    10.48

    10.30

    10.13

    9.95

    9.78

    9.62

    9.45

75

    10.95

    10.76

    10.58

    10.40

    10.22

    10.04

    9.86

    9.68

    9.51

    9.34

76

    10.89

    10.70

    10.51

    10.32

    10.13

    9.95

    9.76

    9.58

    9.40

    9.23

77

    10.83

    10.63

    10.44

    10.25

    10.06

    9.86

    9.68

    9.49

    9.30

    9.12

78

    10.77

    10.57

    10.38

    10.18

    9.98

    9.79

    9.59

    9.40

    9.21

    9.02

79

    10.72

    10.52

    10.32

    10.11

    9.91

    9.71

    9.51

    9.32

    9.12

    8.93

80

    10.67

    10.46

    10.26

    10.05

    9.85

    9.64

    9.44

    9.24

    9.04

    8.84

81

    10.62

    10.42

    10.21

    10.00

    9.79

    9.58

    9.37

    9.16

    8.96

    8.76

82

    10.58

    10.37

    10.16

    9.94

    9.73

    9.52

    9.31

    9.09

    8.89

    8.68

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 65-74

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

83

    10.54

    10.33

    10.11

    9.90

    9.68

    9.46

    9.25

    9.03

    8.82

    8.60

84

    10.51

    10.29

    10.07

    9.85

    9.63

    9.41

    9.19

    8.97

    8.75

    8.54

85

    10.47

    10.25

    10.03

    9.81

    9.59

    9.36

    9.14

    8.92

    8.69

    8.47

86

    10.44

    10.22

    10.00

    9.77

    9.55

    9.32

    9.09

    8.87

    8.64

    8.42

87

    10.41

    10.19

    9.97

    9.74

    9.51

    9.28

    9.05

    8.82

    8.59

    8.36

88

    10.39

    10.16

    9.94

    9.71

    9.47

    9.24

    9.01

    8.78

    8.55

    8.31

89

    10.37

    10.14

    9.91

    9.68

    9.44

    9.21

    8.97

    8.74

    8.50

    8.27

90

    10.35

    10.12

    9.88

    9.65

    9.42

    9.18

    8.94

    8.70

    8.47

    8.23

og derover

                   

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 75-84

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

35

    14.90

    14.89

    14.88

    14.87

    14.86

    14.85

    14.84

    14.83

    14.82

    14.82

36

    14.80

    14.79

    14.77

    14.76

    14.75

    14.74

    14.73

    14.72

    14.72

    14.71

37

    14.70

    14.68

    14.67

    14.66

    14.64

    14.63

    14.62

    14.62

    14.61

    14.60

38

    14.59

    14.57

    14.56

    14.55

    14.53

    14.52

    14.51

    14.50

    14.49

    14.48

39

    14.48

    14.46

    14.45

    14.43

    14.42

    14.41

    14.39

    14.38

    14.37

    14.36

40

    14.36

    14.34

    14.33

    14.31

    14.30

    14.28

    14.27

    14.26

    14.25

    14.24

41

    14.24

    14.22

    14.21

    14.19

    14.17

    14.16

    14.15

    14.13

    14.12

    14.11

42

    14.12

    14.10

    14.08

    14.06

    14.05

    14.03

    14.02

    14.00

    13.99

    13.98

43

    13.99

    13.97

    13.95

    13.93

    13.91

    13.90

    13.88

    13.87

    13.85

    13.84

44

    13.86

    13.84

    13.82

    13.80

    13.78

    13.76

    13.74

    13.73

    13.71

    13.70

45

    13.73

    13.71

    13.68

    13.66

    13.64

    13.62

    13.60

    13.58

    13.57

    13.55

46

    13.59

    13.57

    13.54

    13.52

    13.49

    13.47

    13.45

    13.44

    13.42

    13.40

47

    13.45

    13.42

    13.40

    13.37

    13.35

    13.32

    13.30

    13.28

    13.26

    13.25

48

    13.31

    13.28

    13.25

    13.22

    13.19

    13.17

    13.15

    13.13

    13.11

    13.09

49

    13.16

    13.13

    13.10

    13.07

    13.04

    13.01

    12.99

    12.97

    12.94

    12.92

50

    13.01

    12.98

    12.94

    12.91

    12.88

    12.85

    12.82

    12.80

    12.78

    12.76

51

    12.86

    12.82

    12.79

    12.75

    12.72

    12.69

    12.66

    12.63

    12.61

    12.58

52

    12.71

    12.66

    12.62

    12.59

    12.55

    12.52

    12.49

    12.46

    12.43

    12.41

53

    12.55

    12.50

    12.46

    12.42

    12.38

    12.35

    12.31

    12.28

    12.25

    12.23

54

    12.39

    12.34

    12.30

    12.25

    12.21

    12.17

    12.14

    12.10

    12.07

    12.04

55

    12.23

    12.18

    12.13

    12.08

    12.04

    11.99

    11.95

    11.92

    11.88

    11.85

56

    12.07

    12.01

    11.96

    11.91

    11.86

    11.81

    11.77

    11.73

    11.70

    11.66

57

    11.90

    11.84

    11.78

    11.73

    11.68

    11.63

    11.59

    11.54

    11.50

    11.47

58

    11.74

    11.67

    11.61

    11.55

    11.50

    11.45

    11.40

    11.35

    11.31

    11.27

59

    11.57

    11.50

    11.44

    11.38

    11.32

    11.26

    11.21

    11.16

    11.11

    11.07

60

    11.41

    11.33

    11.26

    11.20

    11.13

    11.07

    11.02

    10.97

    10.92

    10.87

61

    11.24

    11.16

    11.09

    11.02

    10.95

    10.89

    10.83

    10.77

    10.72

    10.67

62

    11.08

    10.99

    10.91

    10.84

    10.76

    10.70

    10.63

    10.57

    10.52

    10.46

63

    10.91

    10.82

    10.74

    10.66

    10.58

    10.51

    10.44

    10.38

    10.32

    10.26

64

    10.75

    10.66

    10.57

    10.48

    10.40

    10.32

    10.25

    10.18

    10.11

    10.05

65

    10.59

    10.49

    10.39

    10.30

    10.22

    10.13

    10.06

    9.98

    9.91

    9.85

66

    10.43

    10.33

    10.22

    10.13

    10.04

    9.95

    9.86

    9.79

    9.71

    9.64

67

    10.28

    10.16

    10.06

    9.95

    9.86

    9.76

    9.68

    9.59

    9.51

    9.44

68

    10.12

    10.01

    9.89

    9.78

    9.68

    9.58

    9.49

    9.40

    9.32

    9.24

69

    9.98

    9.85

    9.73

    9.62

    9.51

    9.40

    9.30

    9.21

    9.12

    9.04

70

    9.83

    9.70

    9.57

    9.45

    9.34

    9.23

    9.12

    9.02

    8.93

    8.84

71

    9.69

    9.55

    9.42

    9.29

    9.17

    9.06

    8.94

    8.84

    8.74

    8.64

72

    9.55

    9.41

    9.27

    9.14

    9.01

    8.89

    8.77

    8.66

    8.55

    8.45

73

    9.42

    9.27

    9.13

    8.99

    8.85

    8.72

    8.60

    8.48

    8.37

    8.27

74

    9.29

    9.14

    8.99

    8.84

    8.70

    8.57

    8.44

    8.31

    8.19

    8.08

75

    9.17

    9.01

    8.85

    8.70

    8.55

    8.41

    8.28

    8.15

    8.02

    7.91

76

    9.06

    8.89

    8.72

    8.57

    8.41

    8.26

    8.12

    7.99

    7.86

    7.73

77

    8.94

    8.77

    8.60

    8.44

    8.28

    8.12

    7.97

    7.83

    7.70

    7.57

78

    8.84

    8.66

    8.48

    8.31

    8.15

    7.99

    7.83

    7.68

    7.54

    7.41

79

    8.74

    8.55

    8.37

    8.19

    8.02

    7.86

    7.70

    7.54

    7.39

    7.25

80

    8.64

    8.45

    8.27

    8.08

    7.91

    7.73

    7.57

    7.41

    7.25

    7.10

81

    8.56

    8.36

    8.17

    7.98

    7.79

    7.62

    7.44

    7.28

    7.12

    6.96

82

    8.47

    8.27

    8.07

    7.88

    7.69

    7.51

    7.33

    7.16

    6.99

    6.83

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 75-84

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

83

    8.39

    8.19

    7.99

    7.79

    7.59

    7.40

    7.22

    7.04

    6.87

    6.70

84

    8.32

    8.11

    7.90

    7.70

    7.50

    7.30

    7.12

    6.93

    6.75

    6.58

85

    8.26

    8.04

    7.83

    7.62

    7.41

    7.21

    7.02

    6.83

    6.65

    6.47

86

    8.19

    7.97

    7.76

    7.54

    7.33

    7.13

    6.93

    6.74

    6.55

    6.37

87

    8.14

    7.91

    7.69

    7.47

    7.26

    7.05

    6.85

    6.65

    6.45

    6.27

88

    8.08

    7.86

    7.63

    7.41

    7.19

    6.98

    6.77

    6.57

    6.37

    6.18

89

    8.04

    7.81

    7.58

    7.35

    7.13

    6.91

    6.70

    6.49

    6.29

    6.09

90

    7.99

    7.76

    7.53

    7.30

    7.07

    6.85

    6.63

    6.42

    6.21

    6.01

og derover                    

Mandens alder 35-82. Kvindens alder: 85-110

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

85

86

87

88

89

90 og derover

       

35

    14.81

    14.80

    14.80

    14.79

    14.79

    14.79

       

36

    14.70

    14.70

    14.69

    14.69

    14.68

    14.68

       

37

    14.59

    14.58

    14.58

    14.57

    14.57

    14.56

       

38

    14.48

    14.47

    14.46

    14.46

    14.45

    14.45

       

39

    14.36

    14.35

    14.34

    14.33

    14.33

    14.32

       

40

    14.23

    14.22

    14.22

    14.21

    14.20

    14.20

       

41

    14.10

    14.09

    14.08

    14.08

    14.07

    14.06

       

42

    13.97

    13.96

    13.95

    13.94

    13.93

    13.93

       

43

    13.83

    13.82

    13.81

    13.80

    13.79

    13.79

       

44

    13.69

    13.68

    13.67

    13.66

    13.65

    13.64

       

45

    13.54

    13.53

    13.52

    13.51

    13.50

    13.49

       

46

    13.39

    13.38

    13.36

    13.35

    13.34

    13.33

       

47

    13.23

    13.22

    13.20

    13.19

    13.18

    13.17

       

48

    13.07

    13.06

    13.04

    13.03

    13.02

    13.01

       

49

    12.91

    12.89

    12.87

    12.86

    12.85

    12.83

       

50

    12.74

    12.72

    12.70

    12.69

    12.67

    12.66

       

51

    12.56

    12.54

    12.52

    12.51

    12.49

    12.48

       

52

    12.38

    12.36

    12.34

    12.32

    12.31

    12.29

       

53

    12.20

    12.18

    12.16

    12.14

    12.12

    12.10

       

54

    12.01

    11.99

    11.97

    11.95

    11.93

    11.91

       

55

    11.82

    11.80

    11.77

    11.75

    11.73

    11.71

       

56

    11.63

    11.60

    11.58

    11.55

    11.53

    11.51

       

57

    11.43

    11.40

    11.37

    11.35

    11.32

    11.30

       

58

    11.23

    11.20

    11.17

    11.14

    11.12

    11.09

       

59

    11.03

    11.00

    10.96

    10.93

    10.90

    10.88

       

60

    10.83

    10.79

    10.75

    10.72

    10.69

    10.66

       

61

    10.62

    10.58

    10.54

    10.51

    10.47

    10.44

       

62

    10.42

    10.37

    10.33

    10.29

    10.25

    10.22

       

63

    10.21

    10.16

    10.11

    10.07

    10.03

    10.00

       

64

    10.00

    9.94

    9.90

    9.85

    9.81

    9.77

       

65

    9.79

    9.73

    9.68

    9.63

    9.59

    9.55

       

66

    9.58

    9.52

    9.46

    9.41

    9.36

    9.32

       

67

    9.37

    9.31

    9.25

    9.19

    9.14

    9.09

       

68

    9.16

    9.09

    9.03

    8.97

    8.92

    8.87

       

69

    8.96

    8.89

    8.82

    8.75

    8.69

    8.64

       

70

    8.76

    8.68

    8.60

    8.54

    8.47

    8.42

       

71

    8.56

    8.47

    8.39

    8.32

    8.26

    8.19

       

72

    8.36

    8.27

    8.19

    8.11

    8.04

    7.97

       

73

    8.17

    8.07

    7.99

    7.90

    7.83

    7.76

       

74

    7.98

    7.88

    7.79

    7.70

    7.62

    7.54

       

75

    7.79

    7.69

    7.59

    7.50

    7.41

    7.33

       

76

    7.62

    7.51

    7.40

    7.30

    7.21

    7.13

       

77

    7.44

    7.33

    7.22

    7.12

    7.02

    6.93

       

78

    7.28

    7.16

    7.04

    6.93

    6.83

    6.74

       

79

    7.12

    6.99

    6.87

    6.75

    6.65

    6.55

       

80

    6.96

    6.83

    6.70

    6.58

    6.47

    6.37

       

81

    6.82

    6.68

    6.54

    6.42

    6.30

    6.19

       

82

    6.68

    6.53

    6.39

    6.26

    6.14

    6.02

       

Mandens alder 83-110. Kvindens alder: 85-110

Tabel II (fortsat)

Mandens fyldte alder

Kvindens fyldte alder

 

85

86

87

88

89

90 og derover

       

83

    6.54

    6.39

    6.25

    6.11

    5.98

    5.86

       

84

    6.42

    6.26

    6.11

    5.97

    5.84

    5.71

       

85

    6.30

    6.14

    5.98

    5.84

    5.70

    5.56

       

86

    6.19

    6.02

    5.86

    5.71

    5.56

    5.43

       

87

    6.09

    5.91

    5.75

    5.59

    5.44

    5.30

       

88

    5.99

    5.81

    5.64

    5.48

    5.32

    5.17

       

89

    5.90

    5.72

    5.54

    5.37

    5.21

    5.06

       

90

    5.82

    5.63

    5.45

    5.28

    5.11

    4.95

       

og derover

                   

Rentefod: 6 % p.a.

Advokat Jørgen U. Grønborg