Straffeloven kap. 30

Kap. 30 er fra d. 01.07.2001 ændret til kap. 29, jfr. lov nr. 465 af 07.06.2001.

30. kapitel Særlige bestemmelser om juridiske personer

§ 306. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelser af denne lov, der er begået for at skaffe den juridiske person vinding.

Stk. 2. Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.

§ 306 er ændret ved  § 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 fra d. 01.05.2001

Kap. 30 er fra d. 01.07.2001 ændret til kap. 29, jfr. lov nr. 465 af 07.06.2001.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20