Straffeloven kap. 30

Kap. 30 er fra d. 01.07.2001 ændret til kap. 29, jfr. lov nr. 465 af 07.06.2001.

30. kapitel Særlige bestemmelser om juridiske personer

§ 306. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelser af denne lov, der er begået for at skaffe den juridiske person vinding.

Stk. 2. Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.

§ 306 er ændret ved  § 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 fra d. 01.05.2001

Kap. 30 er fra d. 01.07.2001 ændret til kap. 29, jfr. lov nr. 465 af 07.06.2001.

Advokat Jørgen U. Grønborg