Underholdsbidrag

Børnebidrag

§ 6-bidrag under samlivsophævelse

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse

Størrelsen af ægtefællebidrag

Beskatning af og fradragsret for underholdsbidrag

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Kommunens indtrædelse i bidragskrav

Opkrævning og inddrivelse af underholdsbidrag

Ændring af ægtefællebidrag.

Tilsidesættelse af aftalte vilkår


Bidragsbekendtgørelsen

Bidragsvejledningen

Bekg. nr. 1838 af 22.12.2015 om anvendelse af underholdspligtforordningen

Vejledning nr. 11364 af 30.12.2015 om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

22-01-19