Nyheder i Personret

1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

2. Nye afgørelser

3. Nye litteraturhenvisninger


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Cirkulæreskrivelse nr. 10033 af 13.12.2023 om regulering pr. 1. januar 2024 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Cirkulæreskrivelse nr. 10264 af 23.11.2022 om regulering pr. 1. januar 2023 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Værgemålsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1122 af 28.05.2021

Cirkulæreskrivelse nr. 9927 af 15.11.2021 om regulering pr. 1. januar 2022 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Cirkulæreskrivelse nr. 9704 af 19.10.2020 om regulering pr. 1. januar 2021 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Cirkulæreskrivelse nr. 10169 af 17.12.2019 om regulering pr. 1. januar 2020 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Bekg. nr. 246 af 12.03.2019 om ændring af værgebekendtgørelsen (fra d. 01.04.2019)

Lov nr. 1722 af 27.12.2018 om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål). I kraft d. 01.01.2019

Cirkulæreskrivelse nr. 10060 af 06.11.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Orientering ved skrivelse nr. 10137 af 10.11.2017 om samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet.

Cirkulæreskrivelse nr. 10092 af 18.10.2017 om regulering pr. 1. januar 2018 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Lov nr. 618 af 08.06.2017 om fremtidsfuldmagter (I kraft d. 01.09.2017)

Bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekg. nr. 1018 af 23.08.2017 om fremtidsfuldmagter

Justitsministeriets vejledning af 30.08.2017 om fremtidsfuldmagter

VML § 1 er ændret ved § 3 i lov nr. 81 af 24.01.2017 (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne) fra d. 01.02.2017

Cirkulære nr. 10224 af 02.12.2016 om regulering pr. 1. januar 2017 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Cirkulæreskrivelse nr. 11045 af 17.11.2015 om regulering pr. 1. januar 2016 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer

Cirkulæreskrivelse nr. 10324 af 16.12.2014 om regulering pr. 1. januar 2015 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen) med senere ændringer

Cirkulæreskrivelse nr. 9666 af 29.11.2013 om regulering pr. 1. januar 2014 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen) med senere ændringer

Bekg. nr. 1444 af 13.12.2013 om værgemål. (fra d. 01.01.2013)

Bekg. nr. 766 af 24.06.2013 om ændring af bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Fra d. 01.07.2013)

Bekg. nr. 765 af 24.06.2013 om ændring af bekendtgørelse om værgemål (Fra d. 01.07.2013

Cirkulæreskrivelse nr. 9557 af 14.11.2012 om regulering pr. 1. januar 2013 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Sagsbehandlingsbekendtgørelsen vedr. værgemål er ændret ved bekg. nr. 975 af 29.09.2011.

Cirkulæreskrivelse nr. 9581 af 25.11.2011 om regulering pr. 1. januar 2012 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Cirkulæreskrivelse nr. 9648 af 23.11.2010 om regulering pr. 1. januar 2011 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Cirkulæreskrivelse nr. 9898 af 16.11.2009 om regulering pr. 1. januar 2010 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Vejledning nr. 9094 af 25.02.2009: Værgevejledning 2009 - en orientering for værger

Cirkulæreskrivelse nr. 9837 af 26.11.2008 om regulering pr. 1. januar 2009 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Cirkulæreskrivelse nr. 10240 af 26.11.2007 om regulering pr. 1. januar 2008 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Værgemålsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1015 af 20.08.2007

Cirkulæreskrivelse nr. 10052 af 23.11.2006 om regulering pr. 1. januar 2007 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Værgemålsbekendtgørelsen gældende fra d. 01.10.2006.

Bekendtgørelse nr. 927 af 05.09.2006 om værgemål

Cirkulæreskrivelse nr. 9742 af 24.11.2005 om regulering pr. 1. januar 2006 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Værgemålsloven er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 8 i lov nr. 552 af 24.06.2005 (Ændringer som følge af kommunalreformen).

Værgemålsloven er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 15.1 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning).

Cirkulæreskrivelse nr. 9629 af 16.11.2004 om regulering pr. 1. januar 2005 af vederlagene i § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 2, samt indtægtsbeløbet i § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Ressortomlægning i Civilretsdirektoratet og oprettelse af Civilstyrelsen samt Familiestyrelsen - skrivelse af 15.10.2004

Bekg. nr. 1075 af 11.12.2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

Cirk. nr. 9126 af 26.03.2003 om udpegning af repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere - er trykt i TFA 2003.248.

Bekg. nr. 1147 af 13.12.2002 om ændring af bekendtgørelse om værgemål.

Indtægtsgrænsen i sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18 er for 2002 på 109.300 kr., jf. Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af ??.12.2000.

Indtægtsgrænsen i sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18 er for 2001 på 106.400 kr., jf. Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 02.11.2000.

Indtægtsgrænsen i sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18 er for 2000 på 103.100 kr., jf. Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 12.11.1999, omtalt i TFA 2000.72 CD.

Der er pr. 01.10.2002 i alt 12 godkendte forvaltningsafdelinger. Senere nedsat til 10 godkendte forvaltningsafdelinger.

Indtægtsgrænsen i sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18 er for 1999 på 99.900 kr., jf. Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 07.12.1998, omtalt i TFA 1999.58 CD


2. Nye afgørelser

Utrykte afgørelser

Ugeskrift for Retsvæsen

Tidsskrift for Familie- og Arveret

Fuldmægtigen


Utrykte afgørelser


Ugeskrift for Retsvæsen


UfR 2007.2742/1 ØLK: Foreløbigt værgemål for dement med fratagelse af den retlige handleevne, jf. VML § 21.

A blev sat under foreløbigt værgemål vedrørende alle økonomiske forhold, jf. VML § 5, stk. 3, jf. § 21 og blev frataget den retlige handleevne foreløbigt, jf. VML § 6, stk. 1, jf. § 21. Dette blev begrundet i en lægeerklæring, der angav, at A på grund af demens ikke var i stand til at varetage sine økonomiske interesser på betryggende vis, idet hun formentlig var et meget nemt offer for manipulation, samt at der fra A's børns side var fremsat gensidige beskyldninger om økonomisk udnyttelse af deres mor.

UfR 2006.1583 ØLD: Ikke behov for værgemål for 20-årig udviklingshæmmet, som boede på institution.

Statsamtet Vestsjælland havde sat en 20-årig udviklingshæmmet pige under værgemål efter anmodning fra Dianalund Kommune. Pigen boede på institution, og værgen havde anført, at statsamtets holdning var den, at personer på institution bør have en fast værge fra det professionelle korps af værger, og at det ikke bør være en fra bostedet, der står for denne opgave. Det økonomiske og det behandlingsmæssige må adskilles, og der må ikke være nogen risiko for sammenblanding. Retten i Slagelse opretholdt værgemålet. ØL anførte, at A ikke havde andre indtægter end sin sociale pension, og at hun ikke havde nogen formue. Der var endvidere ikke aktuelt nogen mere vidtgående økonomiske dispositioner, der skulle tages stilling til. A's forældre og lederen af den institution, hvor A boede, fandt ikke, at der var behov for værgemål. ØL fandt under disse omstændigheder, at der ikke var behov for værgemål. Det bemærkede, at den principielle holdning til behovet for værgemål, som værgen havde refereret, ikke var i overensstemmelse med de synspunkter, der ligger til grund for udformningen af den gældende ordning. Der henvistes herved til bemærkningerne til det lovforslag, der ligger til grund for værgemålsloven (Folketingstidende 1974-75, tillæg A, navnlig s. 2436-37), og betænkning 1247/1993, navnlig s. 135-37.

UfR 2004.945 ØLD: Sindssygs forbrug på barer var bindende.

A, der var manisk og omfattet af VML § 46, fik ikke medhold i krav om tilbagebetaling af 185.755 kr., som han havde brugt på Venus Bar og DiscotequeWaterloo, idet der ikke var det fornødne grundlag for at antage, at A som følge af sin sindssygdom manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt i relation til det delvise forbrug af arven efter sin far.

UfR 2003.1953 ØLD: Beskikket værge kunne ikke anlægge ægteskabssag for svært hjerneskadet hustru.

H, der var svært hjerneskadet, havde fået beskikket advokat V som værge. Værgemålet omfattede alle personlige og økonomiske forhold. V anlagde ægteskabssag mod M ved retten i Slagelse. H havde ikke ytret sig om sagsanlægget, og hun kunne ikke i øvrigt antages at have nogen forståelse heraf. Landsretten fandt, at beslutning om anlæggelse af sag om separation eller skilsmisse er af så strengt personlig karakter, at det ligger uden for de beslutninger, en værge på egen hånd kan træffe. Herefter, og da H efter det anførte savnede proceshabilitet, ville sagen være at afvise, jf. RPL § 258, stk. 2.

UfR 2002.2329 VLD (FM 2002.104 VLD): Værge og skifteretten fundet ansvarlige for, at arv til mindreårig ikke var blevet indsat i forvaltningsafdeling.

På et privatskiftet bo i 1983 efter SKL § 75 mellem enke og 9-årig søn skulle sønnen ifølge boopgørelsen arve 151.120 kr. På det afsluttende møde i skifteretten oplyste advokaten, enken og sønnens ad hoc værge, at arven ville blive indsat i Andelsbankens forvaltningsafdeling. Dette skete ikke, og moderen havde nu brugt arven. Ad hoc værgen var død og proklamafristen udløbet. Antaget, at moderen var erstatningsansvarlig som værge, og at det ikke var godtgjort, at arven var gået til sønnens underhold ud over almindelig underholdsforpligtelse. Advokaten frifundet, da det var ad hoc værgen og enken, der i fællesskab skulle have sørget for, at pengene blev indbetalt. Byretten i Kolding frifandt skifteretten. VL fastslog, at skifteretten ifølge SKL § 78 havde haft pligt til at kontrollere såvel boopgørelsen som bevis for , at beløbet var indbetalt til forvaltningsafdeling. Da skifteretten ikke havde gjort dette, var den erstatningsansvarlig for tabet på 198.446 kr. i samme omfang som moderen. Erstatningskravet mod moderen var ikke forældet, da det ikke var omfattet af 1908-loven og kravet mod skifteretten var ikke forældet, da sønnen havde været i utilregnelig uvidenhed om sit krav.

UfR 2002.1866 VLD: Statsamtets afgørelse af, hvem der skal være værge, kan ikke efterprøves ved domstolene.

Ringkøbing Statsamtet havde bestemt, at 18-årig udviklingshæmmet pige skulle under § 5-værgemål, og amtet havde beskikket moderen som værge. Faderen nedlagde påstand om, at der blev beskikket en uvildig værge. VL tiltrådte, at rettens prøvelse efter VML § 22 ikke omfatter statsamtets afgørelse efter VML § 11 om, hvem der beskikkes som værge.

UfR 2001.1922 VLD: A sat under begrænset værgemål til imødegåelse af ukontrollerede udlandsrejser.

Begæring om værgemål kunne fremsættes af Vejle Amts psykiatriske forvaltning, jf. VML § 16. A blev undergivet værgemål med bemyndigelse for værgen til at administrere A's pensionsindtægter. jf. VML § 5, stk. 3, 1. pkt. Der er ikke i hjemmel til at fratage den personlige handleevne, og påstand om, at A kun kunne foretage udlandsrejser efter godkendelse af værgen kunne derfor ikke tages til følge.

UfR 2001.464 VLD: Personlig værge kunne forbyde besøg fra døtrene.

Advokat A, der var beskikket som værge for den 79-årige K, der alene var under personligt værgemål, havde været berettiget til at forbyde besøg af K's to døtre. Forbuddet var ikke i strid med GRL § 71 eller EMRK art. 8.

UfR 1999.456 VLD: Fader erstatningsansvarlig over for datter for at have brugt hendes børneopsparingskonto.

Fader, F, havde d. 14.05.1987 på datters D's 14 års fødselsdag hævet D's børneopsparing i Privatbankens Christiansfeld-afdeling. F havde brugt 61.248,14 kr. heraf til betaling af egne restskatter. D, der blev 18 år i 1991, og som fik kendskab til sagen i 1993, anlagde sag mod F d. 01.04.1997. F fandtes at have disponeret uberettiget over kontoen og dermed pådraget sig erstatningsansvar over for D. Erstatningskravet mod F som værge var ikke underkastet 5-årig forældelse, da det ikke var et erstatningskrav uden for kontrakt. D's krav var ikke bortfaldet ved passivitet. F blev dømt til at betale D 61.248,14 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Der var ikke grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt, jf. rentelovens § 3, stk. 5, eller højere rente end procesrenten, jf. rentelovens § 5, stk. 3.

UfR 1998.1446/2 ØLK: Underskrift ikke bindende, jf. VML § 46.

H's begæring om aflysning af forkøbsret til en række ejendomme i Ringsted blev afvist, da H's underskrift ikke fandtes bindende for hende, jf. VML § 46, da hun fandtes at lide af en så svær demens, at hun manglede evnen til fornuftsmæssigt at tage stilling til de rigtige i at aflyse forkøbsrettighederne.

UfR 1998.1213 VLD (TFA 1998.317): Beskikkelse af værge og handleevnefratagelse.

B, der var 41-årig hjerneskadet, fik iværksat værgemål efter VML § 5 og frataget den retlige handleevne, jf. VML § 6, selv om hans aktuelle formue kun var på ca. 25.000 kr. og hans eneste indtægt var en pension. B's moder og broder på 31 år havde ved at forsøge at købe en landbrugsejendom i B's navn for B's midler udsat B for en væsentlig økonomisk risiko.

Tidsskrift for Familie- og arveret


TFA 2009.176 ØLK: Søn fik ikke beskikket advokat under værgemålssag vedrørende moderen.

Under en værgemålssag vedrørende moder anmodede søn om, at han fik beskikket advokat, jf. RPL § 460, 2. pkt., og at der beskikkedes en anden advokat for hende. Moderens beskikkede advokat anførte, at grunden til sønnens anmodning tilsyneladende var, at advokaten ikke støttede sønnen i kritik af plejehjemmet. Frederiksberg Ret fandt ikke, at der var anført omstændigheder, som kunne medføre fratagelse af beskikkelsen. Sønnens anmodning var fremsat på baggrund af uoverensstemmelser mellem ham og plejehjemmet, og han fandtes ikke at have behov for bistand, der relaterede sig til værgemålssagen. ØL stadfæstede.

TFA 2008.528/2 ØLK: Advokat, der havde været beskikket under værgemålsagen, blev beskikket som værge.

Københavns Byret havde afslået at beskikke den advokat, der havde været beskikket under værgemålsagen, som værge for den pågældende, hvilket var i overensstemmelse med byrettens praksis. Moderen kærede. Værgen og advokaten afgav erklæringer. Efter sagens oplysninger fandt ØL, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at anmodningen om beskikkelse af advokaten som værge skulle tages til følge.

TFA 2008.322 ØLD: 72-årig kvinde sat under økonomisk, men ikke personligt værgemål.

Roskilde Ret iværksatte personligt og økonomisk værgemål for 72-årig kvinde, K, der var konfus og paranoid, og i et halvt år indtil januar 2007 havde været indlagt. Der var behov for at styre økonomien og for en ordning med kreditorerne. Der var ikke oplysninger, der tydede på, at K fortsat stiftede gæld, og der var ikke tilstrækkeligt grundlag for handleevnefratagelse. ØL fandt ikke behov for personligt værgemål, da K nu havde taget ophold på en institution. Byretsdommen ændredes, så værgemålet kun omfattede de økonomiske forhold.

TFA 2008.320 ØLD: Værgemål begrænset til interesserne i forbindelse med fremtidigt bosted.

Københavns Byret iværksatte et 1-årigt økonomisk og personligt værgemål. for 34-årig mand, der var middelsvært retarderet som følge af Downs syndrom. Byretten fandt ikke, at der forelå et utvivlsomt og stedsevarende behov for værgemål, da manden boede på en institution, da han ikke havde egentlig formue, og da de daglige økonomiske forhold som udgangspunkt kunne varetages af bostedet. ØL begrænsede i medfør af VML § 5, stk. 1, jf. stk. 3, værgemålet til at varetage interesserne i forbindelse med mandens fremtidige bosted.

TFA 2008.317 ØLD: 34-årig skizofren kvinde sat under værgemål med handleevnefratagelse.

Københavns Byret satte i 2005 en paranoid skizofren kvinde, K, født i 1973 under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, tidsbegrænset til 1 år, jf. VML § 8, stk. 2. I 2007 blev der afsagt ny dom om værgemål med handleevnefratagelse. K påstod under anken frifindelse for fratagelse af den retlige handleevne, jf. VML § 6. K havde en formue på 180.000 kr. og ejede en andelslejlighed. Hendes mor forklarede, at datteren tillige var hashmisbruger og var et let offer. Hun frygtede med angivelse af eksempler, at datteren ville bruge sine penge og give dem væk. ØL stadfæstede, at tillige den retlige handleevne var frataget K.

TFA 2008.192 ØLK: Fast værge blev beskikket som værge.

Retten på Frederiksberg iværksatte i medfør af VML § 5, stk. 1 og 3 økonomisk værgemål for en 94-årig kvinde. Ved en samtidig afsagt kendelse beskikkedes en af de faste værger og ikke en datter, henset til den konflikt, der var mellem de to døtre. ØL stadfæstede.

TFA 2007.542 ØLD: K frataget den retlige handleevne bl.a. henset til, at søn ville bruge generalfuldmagt til at omprioritere.

I 2006 var den nu 95-årige K kommet under § 5-værgemål, hvilket omfattede samtlige økonomiske anliggender. Værgen anmodede nu Københavns Byret om handleevnefratagelse. K's søn forklarede, at han havde en generalfuldmagt fra K, og at han agtede at omprioritere hendes ejendom. Værgen, som var advokat, oplyste, at der var anmodet om udlæg i ejendommen, samt at K ikke økonomisk havde mulighed for at blive boende. Da K boede i Frederiksberg retskreds, blev sagen henvist hertil. K's advokat anmodede om en midlertidig afgørelse, som ikke kunne afvente behandling ved en anden byret. Henset til de foreliggende oplysninger om K's økonomiske situation og sønnens besiddelse af en generalfuldmagt fra hende tillige med hans tilkendegivelser om at ville omprioritere ejendommen, blev K foreløbigt frataget handleevne, jf. VML § 21. Frederiksberg Byret fandt, at K var udsat for de i VML § 6 nævnte risici og fratog hende handleevnen. ØL stadfæstede.

TFA 2007.501/4 CS: Ikke tilladelse til, at en 23-årig hjerneskadet mand kunne erhverve et sommerhus til 1 mio. kr.

En 23-årig mand, A, var efter et færdselsuheld blevet hjerneskadet og var derfor kommet under værgemål, som kun omfattede den formue på 3 mio kr., som var anbragt i Danske Forvaltning, samt fremtidige udbetalinger af erstatninger og arv. Statsforvaltningen havde givet afslag på, at A kunne købe et sommerhus til 1 mio. kr. CS stadfæstede denne afgørelse, idet der blev lagt vægt på, at et sommerhus - således som værgemålet på nuværende tidspunkt var formuleret - ikke ville være omfattet af værgemålet. Henset til det oplyste om baggrunden for etableringen af et økonomisk værgemål for A og det i øvrigt oplyste om hans økonomiske forståelse fandt CS ikke, at han alene kunne bestyre en formue i form af et sommerhus. Såfremt der til statsforvaltningen blev indgivet en ansøgning om ændring/præcisering af værgemålets omfang, og statsforvaltningen i øvrigt fandt, at betingelserne herfor var opfyldt, fandt CS på baggrund af oplysningerne om A's personlige og økonomiske forhold det rettest, at en ansøgning om frigivelse af maksimum 1.000.000 kr. til erhvervelse af et sommerhus blev imødekommet på betingelse af, at de løbende udgifter, herunder udgifter til vedligeholdelse, kunne afholdes af indtægten.

TFA 2007.501/3 CS: Firma, som havde indgået managementaftale med knap 17-årig, var ikke klageberettiget i rekurssag.

En knap 17-årig havde indgået en managementaftale med et firma, F. Statsforvaltningen havde afslået at godkende denne aftale, hvilken afgørelse F nu påklagede. F havde efter CS' opfattelse ikke en sådan væsentlig, direkte og individuel interesse i sagen, at F kunne anses som part. Af samme grund var F ikke klageberettiget.

TFA 2007.501/2 CS: Mindreårigs formue på 75.000 kr. frigivet til brug for udstyr til det barn, hun ventede.

Det mindreårige A var gravid og skulle føde i maj 2007. Statsforvaltningen havde afslået en anmodning om frigivelse af hele hendes formue på 75.000 kr., som hun ville bruge til at købe udstyr til hendes barn. CS ændrede denne afgørelse og lagde herved vægt på A's personlige forhold sammenholdt med, at hun fyldte 18 år i begyndelsen af juli måned 2007.

TFA 2007.501/1 CS: Tilladt til frigivelse af 122.000 kr. til køb af bil.

A, der var under værgemål, var 54 år med en indtægt på 114.000 kr. årligt. A havde en formue på 160.000 kr. Statsforvaltningen havde givet afslag til frigivelse af 122.000 kr. til køb af en bil. CS ændrede denne afgørelse, idet der blev lagt vægt på, at A havde haft bil i de seneste 10 år. Han havde tilsyneladende ikke det store behov for forbrug (ud over udgifterne til en bil), idet han løbende uagtet sin lille indtægt havde været i stand til at spare op. Moderen ville efter det oplyste i øvrigt give ham en gave på 40.000 kr. i foråret 2007. Formuen ville således efter bilkøbet være på knap 80.000 kr.

TFA 2007.500 CS: Svært dement fik tilladelse til at give gaver for 30.000 kr. til sine børn.

En svært dement 50-årig, A, ønskede at yde gaver til sine tre børn på i alt 30.000 kr. A havde en formue på 590.000 kr. Der var tidligere ydet lignende gaver, og statsamtet havde i 2005, hvor formuen var på 575.000 kr., givet tilladelse til frigivelse af i alt 30.000 kr. til børnene. CS gav tilladelse til at give de nævnte gaver.

TFA 2007.499 CS: Tilladelse til, at 90-årig gav gaver til sine 4 børn på hver 55.300 kr.

Statsforvaltningen afslog, at den 90-årige EP i 2007 ydede hvert af sine fire børn en gave på 55.300 kr. med henvisning til, at EP også i perioden 2002-2005 ydede betydelige gaver til sine børn. CS ændrede statsforvaltningens afgørelse med henvisning til størrelsen af EP's formue på 2,7 mio. kr. og EP's økonomiske og personlige forhold i øvrigt.

TFA 2007.498/2 CS: Redegørelse om børneopsparingskonti.

Civilstyrelsens redegørelse til Finansrådet for retsstillingen med hensyn til en børneopsparingskonto, der frigives inden kontohaveren bliver myndig. Kontoen er en gave omfattet af VML § 37, således at gaven er underkastet værgens bestyrelse. Gaven kan være givet til modtagerens fri rådighed, jf. VML § 42, stk. 1, nr. 2, hvis dette er bestemt udtrykkeligt.

TFA 2007.498/1 CS: 17-årig speedwaykører fik frigivet 100.000 kr. til køb af motorcykler.

Statsamtet havde givet afslag på frigivelse af 100.000 kr. af 17-årig formue på 128.000 kr. til brug for køb af 3 motorcykler og varevogn. CS ændrede statsamtets afgørelse med henvisning til den mindreåriges alder, hans karriere som professionel speedwaykører samt at den mindreårige selv har skaffet 70.000 kr. via sponsorater.

TFA 2007.497 CS: Værgeskikkelse frataget på grund af manglende regnskabsaflæggelse.

CS stadfæstede statsamtets afgørelse om fratagelse af værgebeskikkelse med den begrundelse, at værgen ved negligering af statsamtets henvendelser med påmindelse om at indsende værgemålsregnskab for 2005 havde vist sig uegnet til udførelse af hvervet som værge, jf. VML § 12, stk. 1.

TFA 2007.318 CD: Forældrenes uenighed om mindreårig piges ansøgning om barselsbidrag skulle afgøres efter VML § 3, stk. 5.

En mindreårig pige, BM, over hvem forældrene havde fælles forældremyndighed, havde født et barn. BM's mor anmodede på BM's vegne statsamtet om at pålægge barnets far, BF, at betale barselsbidrag jf. BL § 19. BM's far mente imidlertid, at BF ikke skulle betale barselsbidrag. Statsamtet afslog anmodningen og udtalte, at der kræves enighed om hvordan forældrene skal handle på BM's vegne. BM's mor påklagede herefter afgørelsen. Civilretsdirektoratet (nu Familiestyrelsen) hjemviste sagen og anmodede statsamtet om at træffe afgørelse om uenigheden i forholdet mellem BM's forældre jf. VML 3, stk. 5.

TFA 2007.276 ØLD: S beskikket som værge for M på trods af søsters ønske om professionel værge.

M, som var 84 år og udtalt dement, kom under § 5-værgemål med handleevnefratagelse. En datter, D, havde taget initiativ til værgemålet. D ønskede en professionel værge, hvorimod hendes tre søskende pegede på S i overensstemmelse med M's flere gange udtalte ønske. Frederiksberg Byret udpegede S som værge, da der ikke var oplyst noget, der talte imod dette valg. D ankede dommen, da hun ikke havde den fornødne tillid til, at S ville forvalte M's penge korrekt. ØL fandt ikke grundlag for at ændre værgebeskikkelsen.

TFA 2007.111 ØLD: Værgemål ikke udvidet til at omfatte personlige spørgsmål.

H var en 58-årig mentalt retarderet kvinde, som i 1985 blev umyndiggjort i formueretlig henseende. H's søster anmodede som værge Statsamtet Fyn om udvidelse af værgemålet til at omfatte stillingtagen til flytning til anden institution, men fik afslag. Værgen indbragte afgørelsen for retten, jf. VML § 22. Det fandtes ikke påkrævet, at H udtalte sig i et retsmøde, jf. § 19, stk. 2. Den beskikkede advokat fandt ingen grund til at flytte kvinden, som værgen ønskede. Retten i Faaborg lagde til grund, at H trivedes i et bofællesskab, hvor hun havde boet i mere end 15 år, og opretholdt statsforvaltningens afgørelse, jf. § 22, jf. § 9, jf. § 5, stk. 1, jf. stk. 3. ØL stadfæstede.

TFA 2006.369 ØLD: 71-årig dement kvinde sat under § 5-værgemål uden handleevnefratagelse.

Retten i Helsingør iværksatte § 5-værgemål i økonomisk henseende for 71-årig kvinde, som var dement i moderat-svær grad. Hun havde en formue på 200.000 kr. Hun blev endvidere frataget handleevnen efter VML § 6. ØL tiltrådte, at betingelserne for iværksættelse af værgemål vedrørende økonomiske forhold, jf. VML § 5, var opfyldt. Derimod fandtes der ikke at foreligge sådanne konkrete oplysninger om, at K foretog dispositioner af en sådan karakter, at fratagelse af den retlige handleevne, jf. VML § 6, var nødvendig.

TFA 2006.357 CS: Statsamt havde afslået at frigive 77.000 kr. af en 16-årigs formue til en kosmetologuddannelse. Hun havde forskellige gener efter en ulykke og måtte opgive at arbejde i frisørsalon. Hun havde en formue på ca. 250.000 kr. Værgen, der havde forsørgelsespligt over for to yderligere børn, havde en bruttoindtægt på godt 150.000 kr. Civilstyrelsen ændrede statsamtets afgørelse, således at beløbet kunne frigives med 5.000 kr. ved indmeldelsen, 23.300 kr. når 2. uddannelsesgebyr skal betales, og derefter 4.100 kr. om måneden i uddannelsesforløbet. Beløbene kan frigives efterhånden, som de forfalder, ved at rette henvendelse til forvaltningsafdelingen.

TFA 2006.356 CS: Civilstyrelsen tillod efterfølgende, at en 59-årig, som var under værgemål, og som havde en formue på ca. 1,6 mio. kr., anbragte 41.000 kr. af sin indtægt på en kapitalpensionskonto. Det blev pointeret, at fremtidige indbetalinger krævede styrelsens forudgående samtykke.

TFA 2006.356 CS: Civilstyrelsen tillod, at en 53-årig, som var under værgemål, og som havde en formue på ca. 950.000 kr. og en selvpensioneringskonto på ca. 200.000 kr., anbragte op til 10.000 kr. af sin indtægt på en kapitalpensionskonto.

TFA 2006.356 CS: Særlig værge kunne beskikkes for 17-årig, som havde konflikter med forældrene.

17-årig var flyttet hjemmefra grundet uoverensstemmelse med forældrene. Statsamtet havde beskikket en særlig værge for ham til varetagelse af hans økonomiske anliggender. Statsamtet var af den opfattelse, at man ikke havde hjemmel til at beskikke en særlig værge til at tage stilling til personlige spørgsmål. CS fandt, at VML § 47 i specielle undtagelsestilfælde at kunne anvendes ved konflikter om personlige spørgsmål - mellem forældre indbyrdes eller mellem barnet og forældre som indehavere af forældremyndigheden. Henset til, at der netop ikke i lov om forældremyndighed og samvær var nogen regler om personlige interessekonflikter, var området for anvendelse af VML § 47 ved interessekonflikter om personlige spørgsmål dog snævert. Der henvistes til betænkning nr. 1247/1993 om værgemål, s. 349<. Sagen blev sendt tilbage til statsamtet med anmodning om at behandle ansøgningen.

TFA 2006.333 VLK: Fast værge beskikket.

Retten i Aalborg iværksatte § 5-værgemål for den 83-årige demente D - efter begæring af 3 børnebørn, som var betænkelige ved, at D's søn havde givet sig selv og de tre børnebørn arveforskud. på 30.000 kr og 3 gange 10.000 kr. Retten bestemte, at der skulle beskikkes en værge fra statsamtets liste. VL stadfæstedee.

TFA 2006.187 ØLD: 59-årig skizofren kvinde sat under § 5-værgemål.

Statsamtet København havde iværksat § 5-værgemål for en 59-årig skizofren kvinde, der stod foran at modtage en betydelig arv. Hun indbragte sagen for retten i Gentofte, jf. VML § 22, som fastslog, at afgørelsen om værgemålet til varetagelse af de økonomiske og personlige forhold var lovlig og stod ved magt. Kvinden ankede, men mødte ikke personligt i landsretten. ØL stadfæstede dommen, for så vidt angik det økonomiske værgemål, jf.VML § 5, stk. 2 og 3, men fandt ikke oplysninger, som underbyggede, at der var behov for et værgemål, for så vidt angik personlige anliggender, jf. VML § 5, stk. 1.

TFA 2006.184 VLD: Ikke behov for værgemål til 85-årig dement kvinde.

Retten i Viborg fandt ikke, at der var behov for at sætte 85-årig dement kvinde under værgemål. VL stadfæstede under henvisning til oplysningerne om hendes enkle og overskuelige økonomi.

TFA 2006.104 ØLD: 75-årig mand ikke omfattet af personkredsen i VML § 5.

Retten i Store Heddinge fandt ikke, at en 75-årig mand var så dement, at betingelserne for værgemål i VML § 5 var opfyldt. VL stadfæstede.

TFA 2006.95 CS: Begæring om, at moder kom under værgemål kunne ikke behandles, hvis moderen ikke måtte underrettes.

6 børn havde begæret værgemål for deres mor på betingelse af, at hun ikke blev underrettet om ansøgningen. Statsamtet afslog at behandle sagen. Civilstyrelsens udtalte, at statsamtet ikke havde mulighed for at behandle en ansøgning om etablering af værgemål uden såvel at underrette om ansøgningen som at gøre vedkommende bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse. Den pågældendes partsstatus skulle også på anden måde iagttages.

TFA 2006.77 VLD: 89-årig dame ikke omfattet af personkredsen i VML § 5.

Retten i Herning fandt ikke, at en 76-årig kvinde var omfattet af personkredsen i VML § 5. VL stadfæstede, allerede fordi der ikke var grundlag for at antage, at hun led af svær demens.

TFA 2006.51 ØLD: 61-årig skizofren mand under værgemål med handleevnefratagelse.

Retten i Lyngby § 5-værgemål i økonomisk henseende med handleevnefratagelse for 61-årig skizofren mand, som troede, at han var øverste leder af NATO, og som havde en årlig pension på ca. 1,3 mio. kr. ØL stadfæstede.

TFA 2006.46 ØLD: 70-årig kvinde under personligt og økonomisk værgemål.

Københavns Byret iværksatte økonomisk og personligt værgemål for 70-årig kvinde, der led af virkningerne af en hjerneblødning. Hun havde ingen formue og hendes indtægter bestod alene af folkepensionen. Efter byretsdommen havde hendes værge forbudt hendes samlever adgang til hendes lejlighed. ØL stadfæstede.

TFA 2006.42 ØLD: 49-årig under § 5 værgemål med handleevnefratagelse.

Retten i Rødovre iværksatte § 5-værgemål både i økonomisk og personlig henseende med handleevnefratagelse for 49-årig dement kvinde uden sygdomserkendelse, som havde købt tøj og sko på kredit uden sammenhæng med hendes behov og hendes økonomiske evne. ØL stadfæstede.

TFA 2006.28 ØLD: 89-årig dame ikke omfattet af personkredsen i VML § 5.

Københavns Byret fandt ikke, at en 89-årig kvinde var omfattet af personkredsen i VML § 5, stk. 1 med behov for værgebeskikkelse. ØL stadfæstede.

TFA 2006.23 ØLD: 92-årig svært dement kvinde under § 5-værgemål med handleevnefratagelse.

Retten i Holbæk iværksatte § 5-værgemål med handleevnefratagelse for 92-åriug svært dement kvinde, som havde haft en betydelig formuenedgang, mens en søn havde fuldmagt til at disponere. ØL stadfæstede.

TFA 2006.21/2 ØLD: 88-årig dement kvinde under tidsbegrænset personligt værgemål.

Rødovre Ret iværksatte personligt værgemål for 88-årig dement kvinde. ØL stadfæstede med den ændring, at værgemålet blev tidsbegrænset, indtil A var flyttet ind i plejehjem, jf. VML § 8, stk. 2.

TFA 2006.21 ØLD: 75-årig paranoid, skizofren kvinde sat under økonomisk og personligt værgemål.

Københavns Byret iværksatte økonomisk og personligt værgemål for 75-årig paranoid, skizofren kvinde. Hun havde en formue på ca. 32.000 kr. Hendes lejlighed var meget medtaget af vandskader påført af hende selv. ØL stadfæstede.

TFA 2006.19 ØLD: 42-årig skizofren mand under § 5-værgemål med handleevnefratagelse.

Retten i Gladsaxe iværksatte § 5-værgemål for 42-årig skizofren mand fra Somalia og fratog ham handleevnen. Fast værge blev beskikket. ØL stadfæstede.

TFA 2006.18 ØLD: Fast værge beskikket, da modsætningsforhold i familien.

Retten i Frederikssund iværksatte økonomisk § 5-værgemål for 89-årig dement med Alzheimer. Retten beskikkede fast værge, da der var et modsætningsforhold mellem A's børn, barnebarn og oldebarn. ØL udtalte, at beskikkelsen ikke burde være sket ved dom, men ved beslutning eller kendelse, jf. RPL § 464, 3. pkt. ØL stadfæstede.

TFA 2006.16 ØLD: 20-årig sat under § 5-værgemål og frataget handleevnen.

Retten i Maribo iværksatte efter begæring fra amtskommunen økonomisk § 5-værgemål for 29-årig karakterafvigende psykisk handicappet, som i en straffesag var dømt til tilsyn. Han havde løbende pådraget sig store gældsforpligtelser. Han fik desuden frataget den retlige handleevne for at hindre yderligere gældsstiftelse. ØL stadfæstede.

TFA 2006.14 ØLD: Handleevnefratagelse og personligt værgemål ophævet.

A, der var paranoid skizofren, var i 2002 sat under økonomisk værgemål med handleevnefratagelse og personligt værgemål i anliggender, der angik boligforholdene Den nu 46-årige A's formue var på 270.000 kr. og et boliglegat på 600.000 kr. fra den afdøde farmor. Der var søgt om ændring af legatets formål. A ønskede værgemålet ophævet. Han havde skaffet sig en billigere bolig, hvorfor det personlige værgemål blev ophævet. Også handleevnefratagelsen blev ophævet. Københavns Byret fandt ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ophæve det økonomiske værgemål. ØL stadfæstede, idet der fortsat, navnlig af hensyn til færdiggørelsen af opgaven med etablering af boliglegatet, var behov for værgemål i det af byretten fastsatte omfang.

TFA 2006.13 ØLD: Ikke nødvendigt med handleevnefratagelse for 40-årig hjerneskadet.

Retten i Hillerød iværksatte § 5-værgemål med handleevnefratagelse for 40-årig D, der på grund af en hjerneskade ikke kunne give informeret samtykke omkring flytning og fremtidig bopæl. Moderen ønskede, at D skulle bo i et bofællesskab, som kommunen ikke gik ind for. ØL stadfæstede, at der var iværksat et økonomisk og personligt værgemål. Efter oplysningerne om D's helbredsmæssige og økonomiske forhold fandtes det ikke nødvendigt at fratage den retlige handleevne. Værgebeskikkelsen burde ikke være sket ved dom, men ved beslutning eller kendelse, jf. RPL § 464, 3. pkt. Det tiltrådtes, at der var beskikket en værge uden for familiens kreds.

TFA 2005.555 CS: Statsamt havde givet en næsten 17-årig tilladelse til frigivelse af 7.000 kr. til køn af en bærbar PC. Moderen klagede efter at sønnen var fyldt 18 år. Civilstyrelsen fandt ikke, at moderen havde en retlig eller i øvrigt væsentlig og direkte interesse i at få behandlet sin klage over statsamtets afgørelse efter værgemålets ophør. Imidlertid fandt styrelsen som tilsynsmyndighed over for statsamtet anledning til at prøve statsamtets afgørelse grundet dens principielle karakter. Styrelsen fandt det således beklageligt, at statsamtet ikke i forbindelse med en ansøgningen fra barnet forsøgte at kontakte moderen som værge, inden afgørelsen blev truffet

TFA 2005.554 CS: F kunne ikke indsætte begunstigelsesbestemmelser i sine ratepensioner til fordel for sine mindreårige børn med den virkning, at midler derfra ikke blev omfattet af værgemålslovens regler om tilsyn, bestyrelse, anbringelse mv. En arvelader kan efter VML § 38 bestemme, at reglerne i blandt § 35 om bestyrelse ikke skal finde anvendelse på friarv. Imidlertid er begunstigelsesbestemmelser i livs- og ulykkesforsikringer, kapitalforsikringsordninger og pensionsforsikringsordninger ikke omfattet af denne undtagelsesbestemmelse.

TFA 2005.554 CS: En ikke professionel værge fik efter omstændighederne tillagt et engangsvederlag på 30.000 kr. for det arbejde, som han havde udført som værge for sin bror i 2 år. Arbejdet havde betyder, at broderen fik er erstatning på over 3,5 mio kr. fra Patientforsikringen.

TFA 2005.554 CS: En person, som led af paranoid skizofreni, var sat under personligt værgemål. Der var beskikket en fast værge for den pågældende, men det havde ikke været muligt for værgen at få kontakt til vedkommende, som efter det oplyste havde en indtægt på knap 150.000 kr. årligt. Civilstyrelsen fandt, at der forelå sådanne ganske særlige forhold, at egenbetalingen helt bortfaldt, så længe værgemålet havde sit nuværende omfang.

TFA 2005.553 CS: Statsamtet havde beskikket sønnen frem for datteren som værge for moderen, som havde svær Alzheimer. Civilstyrelsen tiltrådte denne afgørelse og fandt ikke, at der kunne lægges afgørende vægt på moderens ønske om, at datteren blev beskikket

TFA 2005.551 CS: Værgen for 2 mindreårige børn, som han ikke var fader til, fik tilladelse til at anvende op til 108.000 kr. netto årligt af hvert barns indtægter til løbende forsørgelse af børnene, herunder kost, tøj, fritidsaktiviteter, boligudgifter m.v. uden indsendelse af værgemålsregnskab. Derimod fandt styrelsen ikke grundlag for at tillade, at der af børnenes indtægter afholdes udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for værgen og dennes ægtefælle i regnskabsåret 2003.

TFA 2005.551 CS: Statsamt havde fastsat det løbende vederlag til fast værge for perioden 22.11.2002 til og med 31.12.2004 til 19.000 kr. plus moms. Civilstyrelsen forhøjede vederlaget til i alt 30.000 kr. + moms. Der var anvendt 16 advokattimer og 64 sekretærtimer. Styrelsen fandt ikke grundlag for at forhøje det fastsatte vederlag til dækning af kontorholdsudgifter på 3.650 kr. + moms for samme periode

TFA 2005.466 CS: 17-årig fik tilladelse til at drive forretning med salg og udlejning af festkjoler.

Civilstyrelsen tillod i medfør af VML § 43, at en godt 17-årig kunne drive selvstændig virksomhed med salg og udlejning af festkjoler sammen med en 18-årig skolekammerat. Omsætningen forventes at blive på 50-70.000 kr. på et år.

TFA 2005.465 CS: Personalet på asylcenter kunne ikke rejse værgemålssag som nærstående.

Civilstyrelsen meddelte Dansk Røde Kors, at personalet på et asylcenter hverken som ansat eller som privat person kunne anses for nærstående i værgemålslovens forstand, hvorfor de ikke havde kompetence efter VML § 16, stk. 1, nr. 2 til at anmode om værgemål for en beboer.

TFA 2005.464 CS: Ikke tilladelse til at mindreårige stiftede et I/S.

Statsamt afslog ansøgning om, at, at tre mindreårige mellem 15 og 17 år kunne oprette et I/S, hvori deres virksomhed som sangtrio skulle drives. Afgørelsen skulle ikke forstås således, at statsamtet havde afslået, at de pågældende drev selvstændig næring som sangere i sangtrioen. Civilstyrelsen stadfæstede.

TFA 2005.464 CS: Tilladelse til indbetaling på kapitalpension og konvertering til livrente.

Civilstyrelsen tillod, at en 65-årig under værgemål kunne indbetale 41.000 kr. på en kapitalpensionsopsparing. Opsparingen var oprettet for flere år siden, og indeståendet (på to forskellige pensioner) var nu i alt 600.000 kr. Den pågældende havde derudover en formue på små 800.000 kr. Styrelsen tillod samtidig, at begge kapitalpensioner blev omlagt til en livrente med en løbende udbetaling over 10 år.

TFA 2005.464 CS: Ikke tilladelse til at mindreårige erhvervede anparter.

Civilstyrelsen stadfæstede statsamtets afslag på, at tre børn mellem 9 og 17 år hver kunne få overdraget 15 % af anparterne i faderens virksomhed. En anpartspost på 15% havde en værdi på ca. 11,5 mio kr. og børnene skulle udstede gældsbreve til faderen på hver 9.575.000 kr. Civilstyrelsen lagde vægt på, at overdragelsen ikke rummede ensidige fordele for børnene - herunder den betydelige gældsætning som anpartserhvervelsen ville indebære for de mindreårige.

TFA 2005.462 CS: Arveafkald blev tilladt.

Civilstyrelsen gav tilladelse til, at en 74-årig gav afkald på et sumlegat på 100.000 kr. efter sin bror. Den pågældende havde en formue på ca. 1,2 mio. kr., og hendes indtægt oversteg væsentligt hendes behov. Hun havde i 2004 et overskud på 85.000 kr. efter fradrag af samtlige udgifter.

TFA 2005.460 CS: A skulle selv betale værges vederlag.

Statsamtet havde d. 20.06.2000 pålagt A selv at betale værgens vederlag fra d. 01.07.1999, da A's indkomst oversteg indkomstgrænserne. Civilstyrelsen ændrede afgørelse, således at A selv skulle betale fra d. 01.07.2000. Civilstyrelsen fandt således ikke, at egenbetalingen kunne iværksættes fra et tidspunkt, der lå forud for statsamtets afgørelse. Omvendt fandt styrelsen ikke, at den omstændighed, at statsamtet ikke havde iagttaget den pågældendes partsbeføjelser, kunne føre til, at afgørelsen om egenbetaling var ugyldig.

TFA 2005.415 ØLK: Ikke behov for advokatbeskikkelse for H i en værgemålssag mod M.

H havde begæret sin ægtemand M, der var 88 år, sat under værgemål, efter at M havde givet betydelige gaver til sine særbørn. M modsatte sig værgemålet. Retten i Hillerød havde beskikket advokat for M, jf. RPL § 460, 1. pkt., men retten fandt ikke grundlag for at beskikke advokat for H, idet retten efter en officialmaksime sørger for sagens oplysning, jf. RPL § 461, således at medvirken af advokat for andre parter og særlig sagsøger forekom mindre fornøden. ØL tiltrådte, at H ikke havde behov for advokatbeskikkelse, jf. RPL § 460, 2. pkt.

TFA 2005.367 CS: Statsamt havde bestemt at en børnepension på ca. 4.200 kr om måneden, som i anledning af faderens tilkendelse af midlertidig invalidepension tilkom barnet, skulle udbetales til barnets moder til barnets forsørgelse. Forældrene havde fælles forældremyndighed. Civilstyrelsen bestemte i medfør af VML § 3, stk. 5, at 25 % af børnepensionen - dog minimum det til enhver tid gældende normalbidrag - skulle udbetales til moderen, 25 % af børnepensionen udbetales til faderen, og 50 % af børnepensionen indsættes på en bankkonto i barnets navn. Moderens økonomiske grundlag for forsørgelse af barnet burde ikke udvides væsentlig grundet faderens personlige forhold.

TFA 2005.367 CS: Statsamtet havde afslået frigivelse af 10.000 kr. af henholdsvis en 7-årigs og 10-årigs formue til brug for afholdelse af ferie i USA sammen med deres far. Civilstyrelsen stadfæstede, idet den omstændighed, at børnene nogle år for inden havde mistet deres mor, ikke kunne føre til, at der helt undtagelsesvist kunne frigives formue til afholdelse af ferie, som var forbrug af luksuspræget karakter.

TFA 2005.275 CS: Civilstyrelsen tillod i medfør af VML § 39 og VBKG § 8, at en kvinde under værgemål af sin formue ydede sin søn en gave på 52.700 kr. i 2005. Moderen havde med statsamtets tilladelse siden 1997 givet sønnen lignende gaver under henvisning til at han var under uddannelse. Han var nu udlært og havde en årsindtægt på ca. 300.000 kr. Moderen havde en formue på ca. 6,5 mio kr.

TFA 2005.274 CS: Fast værge var beskikket som værge i perioden 11.03.2004 til d. 24.01.2005. Værgemålet omfattede alle økonomiske forhold, herunder salg af den faste ejendom. Værgen havde haft et tidsforbrug på ca. 31 timer. Civilstyrelsen fastsatte vederlaget til 13.000 kr. plus moms.

TFA 2005.274 CS: Advokat, der siden 1983 havde været beskikket som værge (fuldstændigt økonomisk værgemål) for den pågældende, søgte i december 2004 om et samlet vederlag på 16.000 kr. + moms for perioden 1997-2004. Værgen oplyste, at han ville have haft krav på et samlet vederlag på 28.000 kr. + moms for den pågældende periode, men han under henvisning til det sene ansøgningstidspunkt alene anmodede om 16.000 kr. + moms. Han begrundede i øvrigt ikke sin sene ansøgning. Statsamtet besluttede ikke at tillægge værgen løbende vederlag fra et tidligere tidspunkt end d. 01.01.2004. Civilstyrelsen stadfæstede.

TFA 2005.273 CS: Civilstyrelsen tillod i medfør af VML § 39 og VBKG § 8, at en 91-årig kvinde under værgemål af sin formue ydede sine 4 børnebørn og 1 børn gaver på hver 10.000 kr. samt to svigerdøtre på hver 5.000 kr. Der var ansøgt om godkendelse af gaver på i alt 286.000 kr. Giverens formue var på ca. 570.000 kr.

TFA 2005.273 CD: Værge havde anvendt 15 timer på værgemålet i perioden 08.07.-31.12.2004. CD stadfæstede statsamtets afgørelse, hvorved værgen blev tillagt et vederlag på 3.000 kr. + moms og 961,75 kr. + moms til dækning af kontorholdsudgifter. Værgen blev endvidere tillagt et vederlag på 4.000 kr. + moms for arbejdet i forbindelse med etablering af værgemålet.

TFA 2005.272 CS: Statsamt havde afslået frigivelse af 2.500 kr. til af barns formue på 283.602 kr. til betaling af udgifterne afhold i forbindelse med barnedåb. Civilstyrelsen tillod efter omstændighederne - trods det sene ansøgningstidspunkt godt 10 måneder efter dåben - frigivelse af 1.500 kr. til dækning af udgifterne, jf. VML § 39, jfr VML § 25, stk. 2. Værgen havde en bruttoindtægt på knap 120.000 kr. årligt, og barnets far var død dagen efter barnets fødsel.

TFA 2005.272 CS: Forsikringssummer på børneulykkesforsikringer, der tilkommer den forsikrede (barnet), er undergivet samtlige værgemålsregler. Således skal bl. a. VMBEKG § 10, stk. 1 og § 34, stk. 1 iagttages.

TFA 2005.95 CS: Civilstyrelsen stadfæstede statsamtets afgørelse om, at fratage en statsautoriseret revisor beskikkelsen som værge for hans moder, da værgen igennem en længere periode negligerede statsamtets henvendelser vedrørende værgens regnskabsaflæggelse, jf. VML § 12, stk. 1.

TFA 2005.94 CD: Civilretsdirektoratet stadfæstede i medfør af VMBEKG § 6, jf. § 11 statsamtets afslag på at godkende, at en 15-årig kunne få udlagt halvdelen af en fast ejendom i arv efter bedstemoderen. Den anden halvdel skulle udlægges til hans 18-årige søster. Ejendommens salgspris var vurderet til 480.000 kr., og der var en restgæld i ejendommen på ca. 340.000 kr. De mindreåriges fader havde meddelt arveafkald til fordel for børnene.

TFA 2005.94 CD: Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamts afslag på ansøgning om, at der kunne frigives godt 14.000 kr. til en 14-årig til computer, nye møbler og skitur. Forældrene havde en samlet indtægt på godt 750.000 kr. Det ansøgte beløb var hele den mindreåriges formue. Beløbet var en foreløbig erstatning for svie og smerte i forbindelse med, at den mindreårige havde fået en synsnedsættelse på det ene øje. Der ville senere blive udbetalt en méngodtgørelse i anledning af synsnedsættelsen.

TFA 2005.93 CD: En 87-årig under værgemål fik afslag på tilladelse til at yde hvert af sine fire børn en gave på 51.500 kr. - eller mindre. Den pågældende havde en formue på ca. 375.000 kr. Han havde ikke tidligere ydet lignende gaver.

TFA 2005.93 CD: CD tillod, at en 6-årig af sin indtægt ydede Diabetesforeningen en gave på 500 kr. om året i 10 år. Den mindreårige, som havde diabetes, havde en formue på ca. 750.000 kr. Der blev lagt afgørende vægt på beløbets størrelse, og den omstændighed at barnets forældre har forsørgelsespligt over for barnet.

TFA 2005.90 CD: Statsamtet havde for 2002 tillagt værgen et vederlag for et fuldstændigt og personligt værgemål på 11.000 kr. plus moms. CD forhøjede vederlagt til 30.000 kr. plus moms. Værgen havde anmodet om 83.000 kr. + moms. Værgen havde brugt helt ekstraordinært megen tid (over 55 timer) på værgemålet, hvoraf en del af arbejdet måtte karakteriseres som advokatarbejde. Værgen havde således gennemgået 13 års journaler for at kunne indgive klager til Patientforsikringen og Patientklagenævnet.

TFA 2005.65 ØLD: 83-årig mand sat under § 5-værgemål.

Retten i Tårnby iværksatte § 5-værgemål i økonomisk og tillige i personlig henseende for en 83-årig mand, der led af Alzheimers demens i betydelig grad. M ikke kan klare den personlige pleje eller at få ernæringsrigtig kost i hjemmet på egen hånd. M blev forsøgt udnyttet økonomisk af unge mennesker, der tog ophold i hans hjem og måtte fjernes ved politiets hjælp. Der var således et behov for, at M flyttede varigt på et plejehjem. M var ejer af en fast ejendom. Der var behov for, at M fik hjælp til salg af denne ejendom og til forvaltning af formuen, han fik ved salget. Efter en varig flytning til et beskyttet miljø på et plejehjem findes der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for tillige at fratage M den retlige handleevne efter VML § 6. ØL stadfæstede.

TFA 2005.30 ØLD: Svagt begavet mand sat under § 5-værgemål med handleevnefratagelse.

Retten i Hillerød iværksatte § 5-værgemål for 33-årig mand, der var svagt begavet og kronisk alkoholist. Han fik endvidere frataget sin retlige handleevne, jf. VML § 6. ØL stadfæstede.

TFA 2004.532 ØLD: K fik ikke iværksat værgemål efter VML § 5.

Retten i Glostrup iværksatte § 5-værgemål for 48-årig kvinde med personlighedsændring og adfærd, der mindede om demens. Retten fratog endvidere hendes retlige handleevne, jf. VML § 6. ØL tiltrådte, at betingelserne for værgemål efter VML § 5 var opfyldt. Da K ikke havde nogen formue, og da der ikke forelå oplysninger om, at hun foretog dispositioner af en sådan karakter, at fratagelse af handleevnen var nødvendig, blev K frifundet for fratagelse af den retlige handleevne.

TFA 2004.717/2 VLD: 18-årig udviklingshæmmet sat under personligt værgemål med moderen som værge.

Fjerritslev Ret iværksatte i medfør af VML § 5, stk. 3, 2. pkt. personligt værgemål for knap 18-årig psykisk udviklingshæmmet dreng, som opholdt sig på institution. Moderen blev beskikket som værge. Faderen påstod værgemålet ophævet, subsidiært at han blev beskikket som værge. VL fandt, at der var behov for iværksættelse af værgemål med henblik på at træffe beslutning om, hvor sønnen skulle opholde sig, og stadfæstede derfor dommen. VL tiltrådte, at moderen var beskikket som værge.

TFA 2004.505 VLD: Ikke behov for værgemål.

M var død, og H, der var på plejehjem, arvede ca. 300.000 kr. En søn begærede H sat under værgemål med handleevnefratagelse, da han var bange for, at en andet barn B, der havde generalfuldmagt, ville misbruge denne. Skifteværgen for H havde sørget for at fuldmagten blev tilbagekaldt, og oplyste at H's midler blev anbragt i værdipapirer og på bankkonto. Retten i Varde fandt ikke, at der var risiko for misbrug eller i øvrigt behov for et værgemål. VL stadfæstede.

TFA 2004.486 VLD: Økonomisk værgemål udvidet med personligt værgemål.

Kvinde, der var under økonomisk værgemål, ville ikke flytte fra sin lejlighed. Kommunens personale blev nægtet adgang. Retten i Sønderborg bestemte, at værgemålet blev udvidet til også at omfatte personlige forhold med hensyn til bolig og herunder ansøgning om plejehjemsplads. VL stadfæstede.

TFA 2004.469 ØLD: Retten i Middelfart iværksatte økonomisk værgemål for en 29-årig skizofren somalier, der var på institution. ØL stadfæstede.

TFA 2004.461 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 79-årig fader med formue på ca. 5.500.000 kr. ydede sine to børn og to børnebørn éngangsgaver på 4 gange 51.500 kr.

TFA 2004.460 CD: Fast værge ansøgte ved en forglemmelse først om etableringsvederlag 14 måneder efter værgemålets etablering. CD fandt, at den pågældende havde indrettet sig på, at der ikke blev fastsat et sådant vederlag, og værgen fik derfor ikke etableringsvederlag.

TFA 2004.459 CD: Statsamt havde ikke i forbindelse med behandlingen af en sag om etablering af værgemål forsøgt at foretage en nærmere undersøgelse af eksistensen af den pågældendes søn - således at der i givet fald kunne ske underretning efter VML § 20, stk. 2. Civilretsdirektoratet fandt dette beklageligt.

TFA 2004.458 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 85-årig (sammen med sin samlever) oprettede en friværdikonto på 450.000 kr. i Spar Nord Bank mod udstedelse af et ejerpantebrev på 500.000 kr. i deres fælles faste ejendom. Friværdikontoen var et afdragsfrit lån med en løbetid på 10 år, og der kunne på kontoen hæves i alt 200.000 kr. Der var allerede hævet ca. 104.000 kr. på kontoen, ligesom der var ønsker og behov om yderligere anskaffelser m.v. Dertil kom, at indtægterne ikke dækkede de løbende udgifter på grund af udgifter til medicin.

TFA 2004.458 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 81-årig moder med formue på ca. 850.000 kr. ydede sine 2 børn, 1 svigerdatter og 2 børnebørn gaver på i alt 83.000 kr. Moderen havde tidligere ydet gaver af denne størrelse.

TFA 2004.447 ØLD: Værgemål ophævet i medfør af VML § 10.

48-årig mand, der led af en gennemgribende psykisk udviklingsforstyrrelse i form af Aspergers syndrom, havde siden 1999 været under økonomisk værgemål. Den faste værge anmodede nu om, at værgemålet blev ophævet, hvilket manden modsatte sig. Københavns Byret fandt, at M var omfattet af den i VML § 5, stk. 1 nævnte personkreds. Det fremgår tillige af erklæringerne, at M på grund af sit handicap har behov for kvalificeret støtte på flere fronter. Denne støtte fandtes imidlertid i relation til M's personlige forhold mest hensigtsmæssigt at burde varetages af personer, der er fagligt uddannet til at håndtere M's sociale konflikter i forhold til andre personer, hvorfor der ikke fandtes at være behov for værgemål angående personlige forhold. På grundlag af værgens oplysninger om M's evne til at varetage sine økonomiske forhold og henset til hans relativt beskedne indtægts- og formueforhold fandtes der heller ikke at være grundlag for at opretholde værgemålet i denne henseende, jf. VML § 10. ØL stadfæstede med bemærkning om, at det behov for personlig bistand, som M havde, ikke kunne varetages i medfør af værgemålsloven.

TFA 2004.173 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 6-årig søn gav delvist afkald på arv efter sin far ved at tiltræde, at faderens udkast til testamente ikke blev anfægtet. Søn fik herved alene sin tvangsarv på ca. 430.000 kr., medens moderen fik friarven på 430.000 kr. Sønnen havde uden om boet modtaget livsforsikringssummer på ca 730.000 kr.

TFA 2004.172 CD: Civilretsdirektoratet tillod i medfør af VML § 43, at en 17½-årig kunne oprette virksomhed, der skulle renovere søgelændere på lystfartøjer.

TFA 2004.172 CD: Statsamt meddelte i medfør af VBKG § 9 afslag på, at en 57-årig mand under økonomisk og personligt værgemål gav afkald på en arv på 100-125.000 kr. efter sin stedfar til fordel for sine to børn. Han havde en gæld på 300.000 kr. Civilretsdirektoratet stadfæstede.

TFA 2004.172 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at halvdelen af arbejdsskadeerstatning til 57-årig på 14.600 kr. om måneden blev kapitaliseret til 800.000 kr. Den omhandlede kapitalisering ville efter de foreliggende beregninger angiveligt objektivt set være det bedste i hvert fald indtil manden opnåede en alder af 85 år.

TFA 2004.161 ØLD: Ikke grundlag for ophævelse eller ændring af værgemål.

Mand, der led af paranoid skizofreni, var i 2002 sat under værgemål med handleevnefratagelse, jf. TFA 2002.2476 ØLD. Han begærede nu værgemålet ophævet. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at ændre eller ophæve værgemålet.

TFA 2004.158 ØLD: 76-årig paranoid skizofren kvinde under § 5-værgemmål uden handleevnefratagelse.

Retten i Brøndbyerne fandt, at der var grundlag for at iværksætte § 5-værgemål for 76-årig kvinde med paranoid psykose. Da kvinden ikke havde formue, og da der ikke forelå konkrete oplysninger om dispositioner af en sådan karakter, at fratagelse af handleevnen var påkrævet, toges anmodning herom ikke til følge. ØL stadfæstede.

TFA 2004.124 VLD: Anke afvist, da ankefristen var overskredet.

59-årig mentalt retarderet mand var sat under værgemål og frataget den retlige handleevne efter begæring fra en søster og en nevø. Søsteren ankede 4 dage efter ankefristens udløb. Anken blev afvist, jf. RPL § 372, stk. 2, 3. pkt.

TFA 2003.509 VLD: Ikke værgemål for 21-årig svagt begavet mand.

Retten i Randers havde iværksat økonomisk værgemål fra 21-årig svagt begavet mand, og havde frataget ham handleevnen. A var førtidspensionist og havde ingen formue. VL fandt, at der ikke var tilstrækkeligt konkret behov, at der blev iværksat værgemål.

TFA 2003.477 ØLD: 38-årig psykotisk kvinde sat under økonomisk og personligt værgemål og frataget handleevnen.

Københavns Byret iværksatte økonomisk og personligt værgemål for 38-årig paranoid psykotisk kvinde. Værgemålet tidsbegrænset til ½ år. Der var ikke behov for handleevnefratagelse. ØL stadfæstede med den ændring, at tidsbegrænsningen skulle udgå, og fandt det nødvendigt, at den retlige handleevne blev frataget kvinden.

TFA 2003.472 ØLD: 60-årig dement kvinde sat under økonomisk og personligt værgemål.

Københavns Byret iværksatte økonomisk og personligt værgemål for 60-årig svært dement kvinde. Værgemålet tidsbegrænset til 1 år. Det personlige værgemål var begrænset til varetagelse af personlige anliggender for så vidt angik hendes boligforhold. Der var ikke behov for handleevnefratagelse. ØL stadfæstede med den ændring, at tidsbegrænsningen skulle udgå.

TFA 2003.446 CD: Honorar til værge for arbejde efter at værgemålet var ophørt ved død kunne ikke fastsættes af statsamtet.

TFA 2003.445 CD: Værges vederlag fastsat til 8.000 kr. om året.

Beskikket værge havde i 2001 og 2002 anvendt 49 timer i alt og ansøgte om et samlet vederlag på 25.500 kr plus moms. Statsamtet fastsatte vederlaget til 3.500 kr. pr. år. Civilretsdirektoratet forhøjede salæret til 8.000 kr. plus moms pr. år.

TFA 2003.445 CD: Tilladelse til gaver til 3 børn.

Civilretsdirektoratet tillod i medfør af VML § 39 og VBKG § 8, at en 76-årig under værgemål af sin indtægt to år i træk gav sine 3 børn gaver på 15.000 kr. til hver. Giveren havde en formue på over 900.000 kr. og en bruttoindtægt på over 450.000 kr. Der var ansøgt om godkendelse af gaver på 49.900 kr. og 17.500 kr til 3 svigerbørn.

TFA 2003.439 ØLD: 91-årig kvinde sat under økonomisk og personligt værgemål.

Helsingør Ret iværksatte økonomisk og personligt værgemål for 91-årig dement kvinde, som havde en formue på godt 3 mio. kr. ØL stadfæstede.

TFA 2003.402 VLD: 50-årig mand ikke sat under værgemål, da der ikke var behov herfor.

Retten i Aalborg fandt ikke grundlag for at iværksætte § 5-værgemål i økonomisk henseende for en 50-årig mand, idet der ikke var behov herfor. VL stadfæstede.

TFA 2003.285 VLD: 60-årig kvinde ikke sat under værgemål, da der ikke var behov herfor.

Retten i Åbenrå havde iværksat § 5-værgemål for 60-årig paranoid kvinde, som bl. a. ikke betalte sin husleje. VL frifandt hende, da hun nu boede hos sin bror, og da der således ikke var behov for værgemål.

TFA 2003.264 ØLD: 30-årig kvinde, der var psykotisk og skizofren, blev sat under fuldstændigt økonomisk værgemål.

30-årig kvinde, der var psykotisk og skizofren, blev sat under fuldstændigt økonomisk værgemål trods hendes relativt begrænsede indtægts- og formueforhold. Hendes formue var på 29.000 kr. på en bankbog,. og hun havde en månedlig pension på 11.000 kr.

TFA 2003.253 CD: Civilretsdirektoratet afslog, at en 16-årig datter erhvervede aktier til en værdi på 3.145.069 kr. fra sin fader. Købesummen skulle berigtiges ved et gældsbrev på 3.090.000 kr. og som gave på 55.069 kr.

TFA 2003.253 CD: Civilretsdirektoratet afslog, at en 17-årig datter erhvervede anparter i ... ApS til en værdi på 3.280.500 kr. fra sin fader. Købesummen skulle berigtiges ved et gældsbrev på 2.500.000 kr. og som gave på 780.500 kr.

TFA 2003.252 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 87-årig moder med formue på ca. 1.500.000 kr. ydede sine to børn éngangsgaver på 25.000 kr. Der var søgt om tilladelse til gaver på 48.200 kr.

TFA 2003.248 CD: Der var ikke grundlag for en hel eller delvis nedsættelse af egenbetaling af værgens vederlag, da den pågældende havde en egenindtægt på 10.412 kr. om måneden.

TFA 2003.247 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 89-årig moder med formue på ca. 700.000 kr. ydede sine to børn gaver på 15.000 kr. Der var søgt om tilladelse til gaver på 48.200 kr.

TFA 2003.165 ØLD: 82-årig dement kvinde fik beskikket værgemål til varetagelse af samtlige økonomiske forhold.

82-årig kvinde, der befandt sig i en demenstilstand af moderat til svær grad, fandtes at være alvorligt svækket, således at de helbredsmæssige betingelser for at iværksætte værgemål var opfyldt. Hun havde en formue på ca. 3,2 mio kr., og der fandtes at være behov for værgemål til varetagelse af samtlige økonomiske forhold. Derimod fandtes betingelserne for iværksættelse af værgemål vedrørende personlige anliggender og for fratagelse af den retlige handleevne ikke at være opfyldt.

TFA 2002.476 ØLD: 42-årig paranoid skizofren mand under værgemål og frataget handleevnen.

42-årig mand var ifølge Retslægerådet paranoid skizofren. Han havde givet afkald på sin arv efter farmoderen, men det arveafkald blev tilsidesat. Der iværksattes værgemål til varetagelse af samtlige hans økonomiske anliggender og sådanne personlige anliggender, der angik hans boligforhold. M blev desuden frataget sin retlige handleevne.

TFA 2002.474 ØLD: Fast værge og ikke en datter beskikket.

80-årig svært dement kvinde blev sat under værgemål i personlig og økonomisk henseende og fik ved dommen beskikket en fast værge. Datter ønskede at blive beskikket som værge for moderen. ØL udtalte, at beskikkelse af værge burde være sket ved kendelse eller beslutning, jf. RPL § 464, sidste pkt. Dommen stadfæstedes.

TFA 2002.429 ØLD: 66-årig kvinde sat under værgemål med handleevnefratagelse.

66-årig kvinde, som var blevet hjerneskadet ved en trafikulykke og nu var dement, blev sat under personligt og økonomisk værgemål og blev frataget den retlige handleevne.

TFA 2002.412 CD: Cirkulæreskrivelse af 02.08.2002 om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 07.01.1992 og 26.06.1995 om værgens regnskabsaflæggelse.

TFA 2002.411 CD: Civilretsdirektoratet afslog, at to børn på 7 år og 14 år fik udlagt en del af deres arv efter deres mor i anparter i et selskab, hvorfra faderen drev sin erhvervsvirksomhed.

TFA 2002.410 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at værgen betalte kørselsudgifter i forbindelse med at moderen hentede og bragte D ved besøg i moderens hjem. Moderen havde i 2001 kørt 700 km og godtgørelsen fastsat til 1.000 kr. Udgifter til revisorbistand til værgemålsregnskab kunne ikke godkendes.

TFA 2002.410 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 17-årig købte to sommerhusgrunde for i alt 188.000 kr. hvoraf 90.000 kr. blev betalt med opsparet selverhverv, mens resten blev lånt af værgerne. Tilladelsen var betinget af, at værgerne udstedte friholdelseserklæring.

TFA 2002.409 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at der blev frigivet 15.000 kr. af et 10-årigt barns formue på 268.000 kr. til køb af en computer. Værgens bruttoindtægt var på 197.000 kr. Der blev lagt vægt på, at værgen ikke tidligere havde søgt om frigivelse af barnets formue.

TFA 2002.409 CD: Fast værge havde som advokat ført sag for personen under værgemål. Takstmæssigt proceduresalær var 35.950 kr. plus moms, og sagen var blevet forligt under domsforhandlingen. Statsamtet havde godkendt et salær på 16.500 kr. plus moms. Civilretsdirektoratet fandt ikke grundlag for nedsættelse af advokatsalæret og godkendte salæret på 27.500 kr.

TFA 2002.408 CD: Civilretsdirektoratet tillod ikke, at to mindreårige købte nom. 102.000 kr. anparter i et anpartsselskab, hvor deres far drev erhvervsvirksomhed. Morfaderens overdragelse af anparter for nom. 98.000 kr. til børnebørnene måtte sidestilles med en gave efter VML § 37, og denne overdragelse skulle således ikke godkendes af statsamtet.

TFA 2002.385 VLD (FM 2002.103 VLD): Ikke behov for værgemål.

21-årig udviklingshæmmet pige uden formue blev ikke sat under værgemål efter moderens anmodning, da der ikke var behov herfor, idet bofællesskabet administrerede hendes daglige økonomi. Henning Broman spørger efter referatet: Hvem fører tilsyn med den måde, bofællesskabet administrerer på?

TFA 2002.364 ØLD: Værgemål udvidet til samtlige økonomiske forhold.

59-årig paranoid kvinde, der i 2001 var sat under værgemål begrænset til forholdet til ejerforeningen og tidsbegrænset i 1 år, fik mod sin vilje værgemålet udvidet til at omfatte samtlige økonomiske anliggender og sådanne personlige anliggender, som var nødvendige for at løse K's boligforhold.

TFA 2002.324 ØLD: 84-årig kvinde sat under værgemål med handleevnefratagelse.

84-årig svært dement kvinde blev efter begæring af søn sat under økonomisk værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

TFA 2002.247 ØLD: Kvinde med afasi fik beskikket fast værge som personlig værge.

Kvinde med afasi fik beskikket værge til samtlige personlige forhold, jf. VML § 5, stk. 3, med henblik på plejehjemsanbringelse. Værgebeskikkelse skulle ske ved kendelse, såfremt der var tvist herom.

TFA 2002.245 ØLD: 75-årig kvinde fik beskikket § 5-værge, men ikke grundlag for handlevnefratagelse.

75-årig paranoid skizofren kvinde blev efter begæring fra Københavns Kommune sat under § 5-værgemål omfattende samtlige økonomiske og personlige anliggender, hvorimod der ikke var grundlag for handleevnefratagelse. En af de faste værger blev beskikket, da søn og datter var uenige om, hvem der skulle være værge.

TFA 2002.243 ØLD: Begrænset § 5-værgemål.

59-årig paranoid rengøringsassistent fik beskikket en værge efter § 5 begrænset til dispositioner vedrørende hendes ejerlejlighed og tidsbegrænset til 1 år.

TFA 2002.200 VLD: Gaver fra dement mand ugyldig.

87-årig svært dement mand havde i 1998 givet 2 af sine 3 børn og børnebørn gaver for i alt 1.242.738 kr. Antaget, at gavedispositionen ikke var bindende, jf. VML § 46, stk. 1.

TFA 2002.165 VLD: 87-årig mand fik beskikket værge med handleevnefratagelse.

87-årig mand, der var middelsvært dement, fik beskikket værge med handleevnefratagelse. Hans umyndiggørelse var blevet ophævet i 1997, jf. TFA 1998.122 VLD.

TFA 2002.131 VLD: Fast værge og ikke moderen beskikket som værge.

Yngre kvinde, der var middelsvært psykisk og motorisk retarderet, kom efter anmodning fra amtet under personligt og økonomisk værgemål, og den retlige handleevne fratoges hende. Retten i Viborg beskikkede hende en af de faste værger - og ikke kvindens moder. VL stadfæstede.

TFA 2001.503 CD: Ikke basis for etableringsvederlag til værge ved værgeskift.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afslag på at tillægge et etableringsvederlag på 3.000 kr. i forbindelse med værgeskift.

TFA 2001.469 ØLD: Gaver ikke godkendt og ydet inden dødsfaldet.

Værge for M havde d. 02.11.2000 ansøgt Bornholms Statsamt om godkendelse af 3 gaver á 15.000 kr. til 3 børn. M døde d. 27.01.2001. Statsamtet godkendte gaverne d. 22.02.2001. Da de ansøgte gavebeløb ikke var godkendte og ydet af afdødes værdier inden dødsfaldet, fandtes beløbet ikke at kunne undtages fra boafgiftspligten, jf. BAL § 1.

TFA 2001.458 VLD: Ikke behov for § 5-værgemål.

Søn begærede sin 84-årige senildemente moder sat under værgemål. Landsretten tiltrådte, at der ikke var behov for etablering af værgemål hverken i personlig eller økonomisk henseende.

TFA 2001.422 CD: Særlig værge skulle beskikkes af statsamtet, hvor forældremyndighedsindehaveren boede.

Beskikkelse af særlig værge for 11-årig pige, der opholdt sig på et skolehjem, hvor hun var tilmeldt folkeregisteret, burde være sket af statsamtet på det sted, hvor forældremyndighedsindehaveren boede, da pigen fortsat måtte antages at have bolig der, jf. VML § 50, stk. 2, jf. § 15. Afgørelsen var dog ikke ugyldig af den grund.

TFA 2001.421 CD: Amtet burde have hørt ansøger.

Statsamt havde beskikket en fast værge for LJ. Civilretsdirektoratet fandt det beklageligt, at amtet havde undladt at høre ansøgeren RP om faktiske oplysninger, der var til ugunst for parten, jf. FVL § 19. Efter at RP var blevet hørt, stadfæstedes afgørelsen om beskikkelse af en fast værge.

TFA 2001.337 ØLD: Ikke behov for personligt værgemål.

Glostrup Kommune begærede 36-årig psykisk udviklingshæmmet mand, som ifølge kommunen havde udvist grænseoverskridende adfærd over for børn, sat under personligt værgemål med henblik på flytning fra bofællesskab. ØL fandt ikke, at der for tiden var tilstrækkeligt grundlag for at iværksætte et personligt værgemål.

TFA 2001.312 VLK: § 5-værgemål udvidet.

§ 5-værgemål for 39-årig psykisk udviklingshæmmet mand fra Horsens blev udvidet i medfør af VML § 5, stk. 3, 2. pkt., således at værgen bestemte M's opholdssted og kontakt med familien.

TFA 2001.261 ØLD: Betingelserne for personligt værgemål ikke opfyldt.

34-årig kvinde, der var bevægelseshandicappet på grund af en hjernelidelse, var ved Retten i Ballerup efter begæring fra kommunen sat under personligt værgemål om bolig og omsorg. Under ankesagen traf den Sociale Ankestyrelse afgørelse om, at det ikke var dokumenteret, at betingelserne for optagelse i særligt botilbud efter servicelovens § 109 var opfyldt. ØL frifandt K for påstanden om værgemål.

TFA 2001.248 CD: Fast værge tilkendt 4.000 kr i etableringsvederlag.

Fast værge havde ønsket et etableringsvederlag på 10.000 kr excl. moms for 10-12 timers arbejde, da den tidligere værge ikke havde udfærdiget værgemålsregnskab de sidste 3 år. Værgen tillagdes et etableringsvederlag på 4.000 kr. excl. moms.

TFA 2001.246 CD: Ny fast værge fik ikke etableringsvederlag.

Der fandtes ikke grundlag for at tillægge fast værge, der havde overtaget værgemålet efter en anden værge, et etableringsvederlag på 2.000 kr. excl. moms.

TFA 2001.244 CD: Vederlag til fast værge ikke forhøjet.

Fast værge i et fuldstændigt økonomisk værgemål ønskede vederlaget for 2000 forhøjet til 11.000 kr. excl. moms, idet der havde været et tidsforbrug på 12-13 timer, hvoraf 8½ time var anvendt på fordeling af indboeffekter. Der fandtes ikke grundlag for en forhøjelse af det løbende vederlag på 3.500 kr. excl. moms.

TFA 2001.154 CD: 50-årig under værgemål fik tilladelse til køb af bil.

Civilretsdirektoratet tillod i medfør af VML § 39, at der blev frigivet 75.000 kr. af en 50-årigs formue til køb af bil. Formuen var på 321.500 kr. Det var en betingelse, at de løbende udgifter på bilen kunne afholdes af mandens løbende indtægt.

TFA 2001.134 VLD: 64-årig sat under § 5-værgemål med handleevnefratagelse.

64-årig mand, der led af alkoholisk demens, blev efter begæring fra Grenå Kommune og med støtte fra de tre børn sat under værgemål i samtlige økonomiske og personlige anliggender og frataget den retlige handleevne.

TFA 2001.74 CD: Tilladelse til, at midler tilhørende person under værgemål blev anbragt på kapitalpensionskonto.

Civilretsdirektoratet tillod, at en 65-årig, som var under værgemål og havde en årlig indtægt på ca. 177.000 kr., foretog indbetaling af 33.100 kr. i 2000 på en kapitalpension, der var oprettet før værgemålets iværksættelse.

TFA 2001.72 CD: Tilladelse til, at midler tilhørende person under værgemål blev anbragt på selvpensioneringskonto.

Civilretsdirektoratet tillod i medfør af VMBEKG § 33, at en 51-årig, som var under værgemål og havde en årlig indtægt på ca. 126.000 kr., fortsat foretog indbetalinger på en selvpensioneringskonto, der var oprettet i 1978, og hvor der nu indestod 6.500 kr.

TFA 2001.71 CD: 14-årig fik ikke tilladelse til erhvervelse af garage.

Civilretsdirektoratet stadfæstede i medfør af VMBEKG § 6 statsamtets afslag på, at 14-årig datter erhvervede garage fra sin fars anpartsselskab for 45.000 kr., som hun tidligere havde modtaget som gave fra sin far.

TFA 2001.69 CD: Værgemålet frataget beskikket værge.

Fast værge var d. 21.06.2000 blevet beskikket som værge for en yngre kvinde, der var indlagt på psykiatrisk hospital. Det fandtes ikke acceptabelt, at værgen ikke havde taget kontakt med kvinden i mere end to måneder efter beskikkelsen, og værgen fik frataget beskikkelsen, jf. VML § 12, stk. 1.

TFA 2001.49 VLD: Umyndiggørelse fra 1995 blev ophævet.

Nu 49-årig mand, som led af psykisk lidelse, fik ophævet umyndiggørelse fra 1995, da betingelserne for værgemål ikke længere var til stede., jf. VML § 10.

TFA 2001.43 VLK: Foreløbig handleevnefratagelse.

38-årig mand havde siden dec. 1998 været under § 5-værgemål. Efter begæring fra den beskikkede værge blev han foreløbigt frataget sin retlige handleevne, jf. VML § 6, jf. § 21.

TFA 2001.5 ØLD: Værgemål ikke ophævet.

42-årig mand, der led af alvorlig psykisk sygdom (hebefren skizofreni), der invaliderede hans realitetssans og vurdering af egen situation, fik ikke medhold i påstand om ophævelse af værgemål, herunder fratagelse af den retlige handleevne. Værgens udgifter i forbindelse med fremmødet i landsretten skulle afholdes af statskassen som en sagsomkostning, jf. RPL § 465.

TFA 2000.482 CD: Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse, hvorefter advokat, der var beskikket som værge, blev tillagt et etableringsvederlag på 4.000 kr. excl. moms. Værgen havde brugt 21 2/3 timer og havde anmodet om et vederlag på 15.000 kr.

TFA 2000.481 CD: Civilretsdirektoratet kunne ikke i medfør af VMBEKG § 33 meddele tilladelse til, at værgen for en 14-årig med en årlig indtægt på 139.000 kr og en formue på ca. 80.000 oprettede en kapitalpensionskonto til den 14-årige, hvorpå der skulle indsættes ca. 30.000 kr. årligt.

TFA 2000.480 CD: Civilretsdirektoratet meddelte PFA Pension, at gruppelivsforsikringer, som er indeholdt som et sædvanligt bipunkt i arbejdsaftalen, vil være bindende for den mindreårige, hvis der er tale om en bindende arbejdsaftale.

TFA 2000.478 CD: 79-årig moder blev ikke beskikket som værge for sin datter.

Civilretsdirektoratet fastholdt statsamts afslag på at beskikke en 79-årig moder som værge for den 48-årige datter D i stedet for søsteren S. Det fandtes rettest, at statsamtet genoptog sagen til en fornyet vurdering af, hvorvidt S fortsat skulle være beskikket værge.

TFA 2000.434 ØLD: 78-årig dement kvinde ikke sat under § 5- værgemål.

Gentofte Kommune begærede 78-årig kvinde, som led af demens af Alzheimertypen med frontalt præg og som nu boede på plejehjem, sat under værgemål, med henblik på salg af ejendom. ØL fandt - i modsætning til byretten - det ikke godtgjort, at K var ude af stand til at varetage sine anliggender. K havde behov for en vis bistand til administration af sin ejendom, men dette behov kunne opfyldes ved mindre indgribende foranstaltninger.

TFA 2000.408 CD: Indestående på børneopsparingskonto skulle ikke medregnes ved opgørelsen af barnets formue.

Indestående på børneopsparingskonto hidrørende fra indskud i 1997 og 1998 skulle ikke tælles med ved opgørelsen af barnets samlede formue i relation til spørgsmålet om anbringelse i forvaltningsafdeling, idet giver ikke havde truffet bestemmelse efter VML § 37 om, at reglerne i VML §§ 28-30, § 35, stk. 1, § 36 og § 39 skulle finde anvendelse.

TFA 2000.407 CD: Civilretsdirektoratet meddelte tilladelse til delvist arveafkald.

Civilretsdirektoratet tillod, at værgen for en 10-årig pige gav delvist afkald på arv efter sin afdøde fader, således at hun alene fik sin tvangsarv på 137.000 kr. Den afdødes hustru fik herefter 5/6 af fællesboet.

TFA 2000.407 CD: Der blev givet tilladelse til gave på 50.000 kr. af en umyndigs formue.

Civilretsdirektoratet tillod, at der blev givet en gave på 50.000 kr. af en 70-årigs formue på 330.000 kr. til en institution, hvor han havde boet en stor del af sit liv. Hans fornødenheder blev dækket af folkepensionen, hvorfor renter af formuen blev oplagt.

TFA 2000.405 CD: Vederlag til værge fastsat til i alt 27.500 kr. plus moms.

Civilretsdirektoratet fastsatte vederlaget til værge til 3.500 kr. for arbejdet som økonomisk værge og 24.000 kr. for det udførte advokatarbejde. Værgen havde oplyst, at der var brugt 15,50 time på sædvanligt værgearbejde og 19,75 time på advokatarbejde.

TFA 2000.405 CD: Det løbende vederlag for begrænset, personligt værgemål fastsat til 1.400 kr. plus moms årligt.

Civilretsdirektoratet fastsatte vederlaget til fast værge for et begrænset personligt værgemål, der vedrørte fru EB's bopælsforhold, til 1.400 kr. årligt med virkning fra værgemålets etablering i okt. 1998.

TFA 2000.404 CD: 17-årig fik tilladelse til at drive næring.

Civilretsdirektoratet tillod i medfør af VML § 43, at næsten 18-årig overtog postordrevirksomhed, der solgte tilbehør til Playstation maskiner og mobiltelefoner. Drengen udførte i forvejen alt arbejdet i virksomheden, som i 1999 havde haft en omsætning på knap 85.000 kr. og et nettoresultat på 10.000 kr.

TFA 2000.400 CD: Værge fik tilladelse til revisorbistand til værgemålsregnskabet.

Værgen for A, der var A's 75-årig søster, havde siden 1989 i god tro afholdt 14.280 kr. til revisorbistand til udarbejdelse af værgemålsregnskaber. Statsamtet godkendte udgifterne for 1995 og 1996, men afslog at godkende udgifterne for 1997. Civilretsdirektoratet tillod efter omstændighederne, at der anvendtes maximalt 3.000 kr inkl. moms til regnskabet for 1997, men meddelte samtidigt, at der ikke var tale om så komplicerede regnskaber, at der var behov for sagkyndig bistand fremover.

TFA 2000.350 ØLK: Fast værge og ikke fader blev beskikket som værge.

Københavns Byret havde beskikket faderen til en 19-årig skizofren mand som værge. Det kunne ikke udelukkes, at beskikkelsen af faderen som værge og uoverensstemmelserne mellem forældrene kunne have en negativ indflydelse på sønnens tilstand. Landsretten beskikkede herefter advokat, der var tilknyttet ordningen med faste værger i København, som værge for S.

TFA 2000.346 ØLD: 19-årig ung mand, der led af skizofreni, sat under § 5-værgemål, der omfattede både økonomiske og personlige forhold.

Fader anmodede om, at hans 19-årige skizofrene søn blev sat under § 5-værgemål, der omfattede såvel hans økonomiske og personlige forhold. Den for sønnen beskikkede værge protesterede, og moderen indtrådte som part i sagen og protesterede mod det personlige værgemål. Byretten i København iværksatte værgemål til varetagelse af samtlige hans økonomiske og personlige anliggender. Landsretten stadfæstede.

TFA 2000.313 VLK: 87-årig mand sat under midlertidigt værgemål med foreløbig værge.

Retten i Aalborg iværksatte et foreløbigt værgemål, jf. VML § 21, vedrørende den 87-årige demente M's personlige forhold, da der var et påtrængende behov for en afgørelse af, hvor han skulle opholde sig. Afgørelsen var så påtrængende, at den ikke burde afvente forslag til en midlertidig værge fra kredsen af faste værger, og retten beskikkede som foreløbig værge socialudvalgsformanden, der havde erklæret sig villig hertil. VL stadfæstede.

TFA 2000.312 CD: Midler frigivet til køb af campingvogn.

Civilretsdirektoratet tillod, at der blev frigivet 140.000 kr af en 41-årigs formue til køb af campingvogn, hvor han opholdt sig i hele sommerhalvåret. Formuen var på 470.000 kr.

TFA 2000.311 CD: Midler frigivet til køb af bil.

Civilretsdirektoratet tillod, at der blev frigivet 45.000 kr. af en 34-årigs formue til køb af bil. Formuen var på 230.000 kr.

TFA 2000.310 CD: Værge fik godkendt vederlag på 17.500 kr.

Fast værge fik godkendt et vederlag på 17.500 kr. plus moms for 17,5 timers arbejde på værgemålet, herunder egentligt advokatarbejde i forbindelse med likvidation af fru B's anpartsselskab. Fra B's barnebarn kunne ikke anses for klageberettiget, men på grund af tilknytningen til fru B blev sagen behandlet.

TFA 2000.309 CD: 15-årig dreng fik ikke tilladelse til at drive erhvervsvirksomhed.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afslag på ansøgning om, at en 15-årig dreng fik tilladelse i medfør af VML § 43 til at oprette virksomhed, der skulle drive en skaterbutik.

TFA 2000.308 CD: 15-årig pige fik ikke tilladelse til at drive erhvervsvirksomhed.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afslag på ansøgning om, at en 15-årig pige fik tilladelse i medfør af VML § 43 til at oprette virksomhed, der skulle foretage erhvervsrengøring.

TFA 2000.262 VLD: M sat under § 5-værgemål, der begrænsedes til at angå hans personlige forhold.

77-årig svært dement mand blev ved Retten i Horsens efter begæring fra kommune sat under § 5-værgemål, der i medfør af VML § 5, stk. 3 blev begrænset til at angå de personlige forhold. M's to døtre protesterede. VL stadfæstede og tiltrådte, at der ikke var grundlag for at beskikke en værge fra familiens kreds.

TFA 2000.207 ØLK: Hustru blev ikke beskikket som værge for sin ægtefælle.

M blev ved dom sat under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne. H anmodede om at blive beskikket som værge, hvilket ikke blev imødekommet, da et provenu fra salg af ejendom på over 450.000 kr. var forbrugt på godt 1 år i trods over indblanding fra M's søskende. Hertil kom, at H i forening med værgen skulle bestyre formuen, jf. VML § 33. Retten i Næstved beskikkede advokat A, som var antaget som fast værge. ØL stadfæstede, men bestemte, at der skulle beskikkes en anden fast værge, da H ikke havde tillid til advokat A.

TFA 2000.94 VLD: Paranoid kvinde sat under begrænset § 5-værgemål.

55-årig paranoid kvinde, som undlod at betale terminsydelser og nægtede at modtage sin førtidspension, blev efter begæring af Holstebro Kommune sat under § 5-værgemål i økonomiske anliggender såvel vedr. en fast ejendom som i forhold til offentlige myndigheder.

TFA 2000.78 CD: CD gav tilladelse til anbringelse af værgemålsmidler på en kapitalpension.

Civilretsdirektoratet tillod, at en 69-årig, som var under værgemål og havde en årlig indtægt på ca. 225.000 kr., fortsat foretog indbetalinger på en kapitalpension, der var oprettet i 1986.

TFA 2000.77 CD: Ikke tilladelse til anbringelse af værgemålsmidler på en kapitalpension.

Civilretsdirektoratet kunne ikke tillade, at værgen for en 57-årig dame med en formue på 300.000 kr. og en samlet indkomst på ca. 132.000 kr. foretog indskud på en kapitalpension.

TFA 2000.76 CD: To mindreårige fik tilladelse til at erhverve i alt 50 % af sommerhus.

Civilretsdirektoratet tillod i medfør af VMBEKG § 6, at to børn på 10 og 12 år hver købte 25 % af et sommerhus for 100.000 kr. kontant, forudsat at en særlig værge, som skulle beskikkes efter VML § 47, kunne tiltræde købet. Købet skulle ske fra to myndige søskende, hvoraf den ene var værge. Tilladelsen var betinget af, at de to myndige søskende afgav friholdelseserklæringer. Begge forældre var døde, og børnene havde arvet hver ca. 580.000 kr. Sommerhuset skulle anvendes til placering af indbo fra barndomshjemmet og være samlingssted for de 4 søskende.

TFA 2000.58 VLD: Ikke værgemål for 80-årig mand, da helbredskriteriet ikke var opfyldt.

Nevø begærede § 5-værgemål med handleevnefratagelse for en 80-årig mand M, idet han mente, at en nabo var lidt for hjælpsom. M frifundet, idet det ikke var godtgjort, at han befandt sig i en tilstand, der var omfattet af VML § 5, stk. 1.

TFA 2000.33 VLD: 91-årig svært dement kvinde sat under § 5-værgemål.

91-årig svært dement kvinde K, der i 1997 havde givet sin datter A generalfuldmagt, blev efter begæring fra to børnebørn sat under § 5-værgemål. A havde på vegne K ydet ca. 320.000 kr. i gaver til K's 4 børn, men ikke til børnebørn, der var børn af en afdød søn. K havde en resterende formue på ca. 320.000 kr. Der fandtes at være behov for et værgemål.

TFA 1999.447 CD: Ikke tilladelse til løbende frigivelse af 2.000 kr om måneden.

Civilretsdirektoratet stadfæstede amtets afslag på, at der løbende kunne frigives 2.000 kr. om måneden af 55-årigs formue på 142.000 kr. til brug for almindeligt underhold, idet det ikke var dokumenteret, at der var behov herfor. SD, der boede på plejehjem, havde et månedligt rådighedsbeløb på 4.324 kr.

TFA 1999.445 CD: Afslag på, at sommerhus blev arveudlagt til to 13-årige arvinger.

Civilretsdirektoratet stadfæstede i medfør af VMBEKG § 6, jf. § 11, afslag på, at to halvsøskende på 13 år fik arveudlagt et ubehæftet sommerhus til 900.000 kr. i lige sameje efter deres far. Deres arv ville udgøre ca. 885.000 kr. til hver, og deres mødre ville afgive friholdelseserklæring, hvorefter de ville afholde udgifterne ved sommerhuset.

TFA 1999.445 CD: Værge skulle indlevere specifikt værgemålsregnskab.

Værge for 44-årig, der boede i bofællesskab, skulle aflægge et specifikt indtægtsregnskab og indsende dokumentation for posterne til forvaltningsafdelingen. Det var ikke tilstrækkeligt at indsende bofællesskabets årsregnskab sammen med opstilling over indtægter og udgifter.

TFA 1999.444 CD: Afslag på frigivelse af 50.000 kr. af 10-årigs formue til køb af bil.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamts afslag på ansøgning om, at der fra 10-årig søns formue på 680.000 kr. blev frigivet 50.000 kr. til køb af en bil til brug for besøg hos bedsteforældre og i forbindelse med fritidsaktiviteter, jf. VML § 39.

TFA 1999.419 VLD: Ikke grundlag for iværksættelse af værgemål.

Ikke tilstrækkeligt grundlag for efter begæring af broder at iværksætte § 5-værgemål med handleevnefratagelse for en 47-årig mand, der næsten dagligt besøgte et aktivitetscenter på et psykiatrisk sygehus. Han ejede en andelsbolig og en bankbog med 50.000 kr.

TFA 1999.398 ØLD: 83-årig sat under økonomisk § 5-værgemål.

83-årig mand, der led af global afasi efter blodprop, blev efter begæring af søn sat under økonomisk § 5-værgemål. En datter havde hævet 200.000 kr. på faderens konto.

TFA 1999.384 VLK: Kendelse om foreløbigt værgemål stadfæstet.

Begæring om foreløbigt værgemål efter VML § 5 og § 6, jf. § 21, blev taget til følge to dage efter begæringens indgivelse. F var 83-årig tidligere læge, der nu var præget af alderdomsbetinget demens. F's yngste søn A disponerede reelt over F's formue på ca. 2 mio. kr. ØL fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesættelse byrettens skøn. Der burde dog ikke være truffet afgørelse, før der var indhentet en uafhængig sagkyndig lægelig udtalelse. Beskikkelsen af advokat R, der var kompagnon med rekvirenternes advokat, blev ophævet, og sagen hjemvist med henblik på beskikkelse af en anden foreløbig værge.

TFA 1999.370 VLD: Betingelserne for værgemål ikke til stede.

Broder begærede sin 87-årige søster sat under værgemål. Søsteren protesterede. Byretten fandt efter indhentelse af erklæringer fra den praktiserende læge, fra plejehjemmet og fra embedslægen, at betingelserne for iværksættelse af værgemål ikke var til stede.

TFA 1999.366 VLK: Tilladelse til anke af værgemålsdom.

Værgemålsdom var blevet anket til landsretten, som modtog ankestævningen den dag, ankefristen udløb. Da ankestævning skulle indleveres til byretten, jf. RPL § 466, stk. 2, var anken ikke rettidig. Da parterne ikke havde modtaget ankevejledning, og da ankestævningen var modtaget af landsretten inden ankefristens udløb, meddelte landsretten tilladelse til anke af dommen, jf. RPL § 372, stk. 2.

TFA 1999.358 CD: Ikke tilladelse til, at to mindreårige sønner fik arveudlagt landbrugsejendom som arv efter deres far.

Civilretsdirektoratet stadfæstede afslag på, at to brødre på knap 16 og 15 år fik arveudlagt landbrugsejendom med en værdi på 1,7 mio. kr. som arv efter deres far. Driftsudgifterne var på 115.000 kr. og forpagtningsindtægten var på 103.920 kr. Moderen ville ikke udstede friholdelseserklæring.

TFA 1999.358 CD: Værgemålet over to børn frataget forældrene på grund af misbrug af stillingen.

Forældre frataget værgemålet for deres to børn på 4 og 5 år, da de havde misbrugt deres stilling, jf. VML § 4, stk. 1. Forældrene havde ydet børnene gaver og herefter ladet dem købe et anpartsselskab, hvor den ene af værgerne var direktør. Børnene havde hver lånt 140.000 kr. af værgerne, og der var aldrig søgt om godkendelse eller udfærdiget værgemålsregnskab.

TFA 1999.357 CD: Tilladelse til gave på 20.000 kr. til landsforeningen LEV.

Civilretsdirektoratet tillod, at der af en 60-årig mongols indtægt blev ydet en éngangsgave på 20.000 kr. til Landsforeningen LEV. Hendes formue udgjorde 600.000 kr. og hendes renteindtægter heraf udgjorde 35.000 kr. årligt. Hun havde indtil for 3 år siden deltaget i ture og fester arrangeret af LEV. Der blev ikke givet tilladelse til frigivelse af 300.000 kr. af hendes formue til en gave til LEV.

TFA 1999.357 CD: Der kan ydes vederlag til faste værger, der udpeges som forældremyndighedsindehavere.

Det kan tillades, at der fastsættes vederlag til faste eller andre professionelle værger, der er udpeget som forældremyndighedsindehavere for mindreårige uden indtægter eller formue.

TFA 1999.356 CD: Tilladelse til frigivelse af 60.000 kr til 9-årig handicappet piges køb af handicapbil.

Civilretsdirektoratet tillod, at der af en fysisk og psykisk handicappet 9-årig piges formue på 1.500.000 kr. blev frigivet 60.000 kr. til delvis betaling af merpris på en VW Caravelle handicapbil. Der var ansøgt om frigivelse af 119.707 kr.

TFA 1999.356 CD: Tilladelse til frigivelse af 15.000 kr til 16-årig piges køb af hest.

Civilretsdirektoratet tillod, at der af en 16-årig piges formue på 106.000 kr. blev frigivet 15.000 kr. til køb af en hest. Datteren havde i de sidste 8 år brugt det meste af sin fritid på at ride, og hendes pony skulle nu aflives. Der var ansøgt om frigivelse af 35.000 kr.

TFA 1999.355 CD: Tilladelse til, at 15-årig gav afkald på falden arv.

Civilretsdirektoratet tillod, at moder som værge for sin 15-årige datter gav afkald på falden arv på ca. 123.000 kr. efter morfar. Moderen ønskede selv at give blankt afkald på arven, således at denne tilfaldt hendes broder.

TFA 1999.355 CD: Ikke tilladelse til, at en 75-årig moder under værgemål ydede gaver på 40.000 kr. til hver af sine 2 børn.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afslag efter VML § 39 på tilladelse til, at 75-årig moder under værgemål med en formue på ca. 326.000 kr. gav sine 2 børn gaver eller arveforskud på 40.000 kr. Der forelå ikke økonomiske vanskeligheder hos de to børn, og moderen havde ikke tidligere ydet gaver af denne størrelse.

TFA 1999.308 ØLD: 33-årig skizofren mand sat under begrænset § 5-værgemål.

33-årig skizofren mand med megalomane tanker blev efter begæring fra moderen sat under § 5-værgemål, der i medfør af VML § 5, stk. 3 begrænsedes til at angå administrationen af en arv på ca. 260.000 kr., der ville tilkomme ham, når moderen skiftede det uskiftede bo. Det fandtes ikke fornødent, at han fik frataget den retlige handleevne.

TFA 1999.286 ØLD: 79-årig dement kvinde sat under § 5-værgemål.

79-årig kvinde, som var middelsvær dement af Alzheimertypen, blev efter begæring fra kommunen sat under § 5-værgemål og fik frataget sin retlige handleevne.

TFA 1999.285 ØLD: 40-årig mand fik ikke ophævet umyndiggørelse.

40-årig mand, der led af hebefren skizofreni, fik ikke ophævet umyndiggørelse fra 1995. Han burde forblive under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

TFA 1999.283 ØLD: 36-årig dement mand sat under § 5-værgemål.

36-årig mand, der var dement efter en hjerneskade i 1996, blev efter begæring af sin søster sat under § 5-værgemål omfattende samtlige økonomiske anliggender. Han havde fået udbetalt 550.000 kr. fra en ulykkesforsikring og ville få yderligere 550.000 kr. udbetalt. Han havde købt ny Alfa Romeo og havde haft et meget stort pengeforbrug.

TFA 1999.282 ØLD: 86-årig kvinde sat under § 5-værgemål, men ikke frataget handleevnen.

86-årig sindssyg kvinde blev efter begæring fra sin søn sat under økonomisk og personligt § 5-værgemål. Det fandtes hverken nødvendigt eller tilstrækkeligt at fratage hende den retlige handleevne, jf. VML § 6, for at imødegå risikoen for økonomiske tab.

TFA 1999.281 ØLD: 49-årig kvinde sat under § 5-værgemål.

49-årig kvindelig jurist, der siden 1979 havde lidt af paranoid skizofreni og adskillige gange havde været indlagt på psykiatriske afdelinger, blev sat under § 5-værgemål til varetagelse af samtlige formueretlige og personlige anliggender.

TFA 1999.156 ØLD: Ikke behov for værgemål efter VML § 5 og § 6.

Byretten satte den 48-årige M, der var svært dement, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne. Det var en fejl, at samlever og M's forældre og broder ikke var indkaldt til retsmødet i byretten, jf. RPL § 461, stk. 1, 2. pkt., jf. § 459, stk. 1 og 2. M's samleverske siden 1973 havde i 1996 fået generalfuldmagt. ØL fandt, at der ikke var behov for fratagelse af handleevnen, da M var ude af stand til at disponere, og ej heller behov for værgeskikkelse efter VML § 5, da der ikke var interessekonflikter eller uenighed blandt de nærtstående, og da samleversken S, som M støttede sig til, ikke havde anmodet om iværksættelse af værgemål. Der var ikke oplyst omstændigheder, der gav grundlag for at antage, at S ikke disponerede i M's interesse.

TFA 1999.141 CD: Gaver til to mindreårige ydet før 1997 skulle bestyres i forvaltningsafdeling.

Civilretsdirektoratet tiltrådte, at gaver til 2 mindreårige døtre på i alt 275.565 kr. ydet af forældrene i perioden 1988-1996 skulle anbringes i forvaltningsafdeling, da det ikke var dokumenteret, at giverne havde truffet bestemmelse om, at gaverne ikke skulle bestyres i en forvaltningsafdeling, og da VML § 37 ikke fandt anvendelse på gaver ydet før 1997.

TFA 1999.141 CD: Tilladelse til frigivelse af 140.000 til delfin-terapi i USA.

Civilretsdirektoratet tillod, at der af en 29-årige hjerneskadet kvindes formue på knap 1 mio. kr. blev frigivet 140.000 kr. til brug for en rejse til USA med 2 ledsagere til delfin-terapi i 3 uger.

TFA 1999.59 CD: Iværksættelsesvederlag til fast værge fastsat til 2.000 kr. plus moms.

Civilretsdirektoratet fastholdt statsamtets fastsættelse af iværksættelsesvederlaget til fast værge, der var advokat, til 2.000 kr. excl. moms.

TFA 1999.58 CD: Afslag på tilladelse til arveafkald for mindreårige.

Civilretsdirektoratet fastholdt statsamtets afslag på, at moder som værge for 2 mindreårige børn gav afkald på halvdelen af deres fædrene arv på 154.000 kr. til fordel for faders samlever, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 9.

TFA 1999.56 CD: Moder fik ikke tilladelse til at låne 200.000 kr. af mindreårig søns formue.

Civilretsdirektoratet afslog at frigive 200.000 kr. af mindreårig søns formue på 625.000 kr. som lån til moderens køb af tidligere samlevers andel af fast ejendom.

TFA 1999.1 VLD: 39-årig mand frataget den retlige handleevne - VML § 6.

39-årig skizofren mand med et sekundært svært blandingsmisbrug, der i 1998 var dømt til psykiatrisk behandling, fik iværksat værgemål efter VML § 5 og frataget den retlige handleevne, jf. VML § 6, da dette måtte anses for nødvendigt for at hindre, at han udsatte sine interesser for fare for at forringes væsentligt. Han havde arvet ca. 450.000 kr. efter sin moder.

TFA 1998.454 CD: Fader fik afslag på frigivelse af sine mindreårige sønners formue - VML § 39.

Civilretsdirektoratet fastholdt statsamts afslag på faders ansøgning om, at der fra hans 2 mindreårige sønners formue blev frigivet 250.000 kr. til indfrielse af faderens byggekredit i forbindelse med renovering af hus, jf. VML § 39.

TFA 1998.422 ØLD: Skøde erklæret ugyldigt efter ML § 65. Erstatning for misbrug af generalfuldmagt.

Det fandtes godtgjort, at 73-årig senil enke (H) ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt, da hun i 1989 udstedte generalfuldmagt til sin kusine (K) på 78 år, og da hun senere samme år solgte sin ejendom til K for 650.000 kr., hvoraf 603.318 kr. berigtigedes ved udstedelse af gældsbrev, der var rente- og afdragsfrit i 10 år. K blev dømt til at tilbageskøde ejendommen til dødsboet efter H, jf. ML § 65. K blev fundet erstatningsansvarlig for det misbrug, der var sket ved anvendelse af fuldmagten, og dømt til et betale 485.949,22 kr. til dødsboet.

TFA 1998.392 ØLK: Værgebeskikkelse af advokat ophævet med henblik på beskikkelse af en af de faste værger.

Byretten havde beskikket advokat R som værge for 82-årig dame, der sad i uskiftet bo med 2 døtre, der lå i indbyrdes strid. Advokat R havde hidtil bestyret damens formue på godt 1 mio kr. i henhold til en fuldmagt. ØL ophævede kendelsen og hjemviste sagen med henblik på beskikkelse af en af de faste værger.

TFA 1998.370 CD: Beskikket værge blev frataget beskikkelsen, VML § 12, stk. 1.

Forstander for amtskommunal institution, der var blevet afskediget på grund af manglende tillid, blev frataget værgemålet for M og T, der boede på institutionen, idet det var nødvendigt for M og T, at der bestod et godt samarbejdsklima mellem værgen og den amtskommunale institution.

TFA 1998.369 CD: Tilladelse til frigivelse af formuen til køb af specialseng.

Civilretsdirektoratet tillod, at der af den 53-årige E's formue på knap 900.000 kr. blev frigivet 25.562 kr. til køb af specialseng med motor, idet denne angiveligt forbedrede livskvaliteten for E.

TFA 1998.367 CD: 2-årig kunne ikke få MGA arveudlagt.

Civilretsdirektoratet afslog, at 2-årig R fik arveudlagt en MGA 1500, årgang 1956, til en værdi på 60.000 kr. i boet efter sin fader. Den samlede arv var på 325.917 kr. Der blev navnlig lagt vægt på R's alder, den usikkerhed og de udgifter, der var forbundet med opbevaringen af bilen, indtil R blev 18 år, og den måde, som værgen ønskede disse udgifter betalt på.

TFA 1998.290 CD: Civilretsdirektoratet fandt ikke grundlag for at kritisere, at et statsamtet havde indhentet en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om méngradens størrelse i forbindelse med godkendelse af forlig om en méngrad på 8%, selv om Arbejdsskadestyrelsen nedsatte méngraden til under 5% med den virkning, at forsikringsselskabet ikke skulle udbetale godtgørelse for varigt mén.

TFA 1998.288 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at der blev frigivet 125.000 kr. af en multihandicappet 4-årig drengs formue som tilskud til værgernes køb af bil til 246.000 kr, og at der årligt kunne bruges 20.000 kr. af barnets indtægt til bilens drift.

TFA 1998.289 CD: 16-årig fik i medfør af VML § 43 tilladelse til at udøve næring som forhandler af produkter fra firmaet Herbalife.

TFA 1998.287 CD: Mand under værgemål med pensionsindtægter på ca. 111.000 kr . årligt, skulle som udgangspunkt selv betale værgemålshonoraret og kontorholdsudgifter, idet der ikke var grundlag for generelt at fritage herfor i medfør af sagsbehandlingsbekendtgørelsen § 18, stk. 3. Der var efter en konkret vurdering grundlag for at lade egenbetalingen for 1997 bortfalde.

TFA 1998.287 CD: Civilretsdirektoratet gav i medfør af VML § 39 afslag på ansøgning om frigivelse af 40-50.000 kr. til køb af en brugt bil til en mindreårig handicappet. Der ville formentlig kun gå nogle få måneder, indtil kommunen havde færdigbehandlet en ansøgning om offentlig støtte til køb af en handicapbil.

TFA 1998.235 ØLD: 45-årig schizofren mand begærede umyndiggørelse, subsidiært handleevnefratagelsen ophævet. Byretten bestemte, at han skulle undergives værgemål efter VML § 5. ØL tiltrådte dette, men begrænsede i medfør af VML § 5, stk. 3. værgemålet til alene at omfatte administration af hans løbende pensionsindtægter og hans opsparede midler på ca. 40.000 kr.

TFA 1998.154 VLD: 46-årig kronisk sindssyg kvinde blev sat under værgemål, der i medfør af VML § 5, stk. 3 blev begrænset til at angå arv på ca. 65.000 kr, der forventede udbetalt efter moderen.

TFA 1998.122 VLD: A, der var født i 1912, var i 1995 blevet umyndiggjort i formueretlig og personlig henseende. Der var til brug for sagen indhentet erklæring fra Retslægerådet, hvorefter A vat ler dement. Da A's tilstand ikke var omfattet af VML § 5, var betingelserne for handleevnefratagelse ikke opfyldt, og umyndiggørelsen blev ophævet.

TFA 1998.68 CD: 2 mindreårige havde ved deres mors død fra en livsforsikring fået udbetalt 50.000 kr. hver. Beløbet var udbetalt til børnenes fader som værge. Da værgen ikke havde indsat pengene på en særskilt konto i børnenes navne, jf. VMBEKG § 4, stk. 1, bestemte statsamtet, at midlerne skulle bestyres i en forvaltningsafdeling, og at faderen skulle indbetale det ikke godkendte forbrug på 20.000 kr. Civilretsdirektoratet fastholdt denne afgørelse.

TFA 1997.125 ØLD: 55-årig skizofren kvinde, som i 1983 havde fået en lavværge, ønskede lavværgemålet ophævet. Politimesteren rejste sag om umyndiggørelse. Byretten fandt betingelserne i VML § 6, jf. § 5, stk. 1 for opfyldt, og fratog kvinden den retlige handleevne. ØL fandt efter det foreliggende, at værgemålet kunne begrænses til alene at angå hendes økonomiske forhold, jf. VML § 5, stk. 1, jf. stk. 3, 1. pkt. Det fandtes upåkrævet tillige at fratage hende den retlige handleevne.

TFA 1997.55: Dame under værgemål med pensionsindtægter på ca. 83.000 kr og renteindtægter på ca. 73.000 kr. årligt, skulle selv betale værgemålshonoraret på 3.500 kr + moms og kontorholdsudgifter på 1.500 kr. + moms, jf. sagsbehandlingsbekendtgørelsen § 18, stk. 3, jf. stk. 1. Beløbsgrænsen er 95.000 kr. årligt.

TFA 1997.50: Statsgaranterede erhvervsobligationer udstedt af A/S Øresundsforbindelsen og A/S Storebæltsforbindelsen kunne sidestilles med statsobligationer.

TFA 1997.117: Civilretsdirektoratet tillod, at værgemålsmidler i det konkrete tilfælde kunne anbringes i 4 % erhvervsobligationer udstedt af Deutsche Bank Finance N.V. garanteret af Deutsche Bank.


Fuldmægtigen


FM 2002.103 VLD: Udviklingshæmmet pige ikke under værgemål.

18-årig udviklingshæmmet pige uden formue blev ikke sat under værgemål efter moderens anmodning, da der ikke var behov herfor, idet bofællesskabet administrerede hendes daglige økonomi. Henning Broman spørger efter referatet: Hvem fører tilsyn med den måde, bofællesskabet administrer på?

3. Nye litteraturhenvisninger

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Fremtidsfuldmagt i personlige forhold, 1. udg., maj 2021, 160 sider, DJØF

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen i TFA 2021.2-10: Fremtidsfuldmagter - selvkontrahering, interessekonflikter, gaver

Lennart Lynge Andersen: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - nye synsvinkler, 1. udg., jan. 2021, 266 sider, DJØF. Anmeldt af Anne Kjærhus Mortensen og Ulrik Grønborg i TFA 2021.126-128 og af Palle Bo Madsen i UfR 2021 B.128.

Lukas Callesen i TFA 2020.181-186: Retsstillingen ved mindreåriges erhverv som influencere

Lukas Callesen i RETTID 2020 Afhandling nr. 7: Mindreåriges samtykkekompetence – i et formueretligt perspektiv

Erik Werlauff har i UfR 2018 B. 213/1 anmeldt Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Lov om Fremtidsfuldmagter med kommentarer, 1. udg., juni 2018, 357 sider, DJØF.

Anne Kjærhus Mortensen har i TFA 2018.168-171 anmeldt Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Lov om Fremtidsfuldmagter med kommentarer, 1. udg., juni 2018, 357 sider, DJØF

Erik Werlauff i R&R nr. 2/2018 p. 40-49: De nye regler om fremtidsfuldmagt set i forhold til generalfuldmagt - med et eksempel på brug af reglerne som forberedelse af generationsskifte af virksomhed

Svend Danielsen og Rie Thoustrup Sørensen: Værgemålsloven - med kommentarer, 2. udg., nov. 2017, 798 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.97/1 og Jesper Thumand i TFA 2007.184-186.

Ditte Marie Nielsen i RETTID 2017 afhandling nr. 15: Selvbestemmelse og samtykkekompetence for mindreårige i forhold til sundhedsfaglig behandling

Hans Viggo Godsk Pedersen i Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen, 1. udg., 6. dec. 2016, 576 sider, Ex Tuto Publishing. p. 399-414: Fremtidsfuldmagter

Anne-Dorte Bruun Nielsen, i UfR 2016 B. 192-205: Mindreårige, pengereglen og elektroniske betalingsmidler. (Antager, at pengereglen gælder fuldt ud for elektroniske betalingsmidler og bankoverførsler).

Mathias Rose Svendsen og Mads Møller Langtved i UfR 2016 B.116-125: Umyndiggørelse, værgemål og Danmarks internationale forpligtelser (omhandler handleevnefratagelse og valgret)

Mads Pedersen i JUR 2014.127-136: Stemmeret og værgemål: Hvorfor folketingsvalgloven kan (og bør) laves om uden en grundlovsændring

Caroline Adolphsen: Mindreåriges retsstilling i relation til behandling, 1. udg., nov. 2013, 306 sider, DJØF. Anmeldt af Mette Hartlev i UfR 2014 B. 207-208.

Svend Danielsen i TFA 2013.305-306: Fremtidsfuldmagter - status

Lisbeth Garly Andersen og Pia Justesen i ADV nr. 7/2012 p. 44-45: Danske værgemål krænker menneskerettighederne

Anne Mortensen i TFA 2009.343-349: Selvbestemmelsesretten ved vedvarende fuldmagter og fremtidsfuldmagter.

En gennemgang af gældende dansk ret, herunder i forhold til værgemålsinstituttet og Europarådets tiltag på området. Endvidere på baggrund heraf overvejelser om, hvorledes der ved lovgivning kan ske mulig og hensigtsmæssig regulering.

Dorthe V. Buss i TFA 2007.175-182: Hvilke ønsker har demente til fremtiden?

Ann-Lis Buchhorn i TFA 2007.67-70: Samværgemål - Hvorfor ikke? (Mener, at samværgemål bør udgå, da de ikke yder den svage tilstrækkelig beskyttelse)

Torbjörn Odlöw: Ställföreträdare för vuxna, 2005, 290 sider, Jure Förlag, Stockholm.

Norges offentlige utredninger, NOU 2004:16, Vergemål, med udkast til en ny værgemålslov, 402 sider, Oslo, september 2004.

Sys Rovsing Koch og Ellen Marie Sørensen i TFA 2003.447-454: Værger og skifteværger

Svend Danielsen har i TFA 2003.366 anmeldt Dorte Vennemose Buss: Værgemål - og andre former for repræsentation, 2. udg., 2003, 168 sider, Nyt Juridisk Forlag.

Henning Broman har i FM 2003.238-239 anmeldt Dorte Vennemose Buss: Værgemål - og andre former for repræsentation, 2. udg., 2003, 168 sider, Nyt Juridisk Forlag.

Svend Danielsen i Familjerättsliga Studier, Vänbok til Åke Saldeen, 2003, p. 45-62: Fremtidsfuldmagter - et nyt retsinstitut.

Dorte Vennemose Buss: Værgemål - og andre former for repræsentation, 2. udg., 2003, 168 sider, Nyt Juridisk Forlag

Finn Taksøe-Jensen i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 229-242: Om arveudlæg af virksomheder og fast ejendom til umyndige.

Svend Danielsen i Festskrift til Peter Lødrup, 2002, p. 209-220: International værgemålsret.

Arne Stryhn Madsen og Rie Thoustrup Sørensen i Skarrildhus 2001.66-78: Workshop om værgemål (Værgebeskikkelse, arveafkald, gaver af indtægt og formue, det personlige værgemål)

Sonja Albrink i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 18: Børns rettigheder bør indføjes i grundloven.

Jesper Thumand og Rie Thoustrup Sørensen i Skarrildhus 2000.139-149: Workshop om værgemål.

Værgemålsvederlag, partsstatus og aktindsigt, godkendelse af forlig, hvad der forstås ved manglende samtykke i servicelovens § 109 e, og erfaring med faste værger.

Svend Danielsen i Skarrildhus 2000.20-44: Iværksættelse af værgemål - status efteråret 2000.

Dementes menneskerettigheder - etik og ret i Danmark, 2000, 269 sider, udgivet af Det danske Center for Menneskerettigheder.

Ulla Hybel i JUR 2000.241-250: Tab af handleevne - et patientperspektiv

Dorte Vennemose Buss: Værgemål - og andre former for repræsentation, 1. udg., 2000, 141 sider, Green§Jura.

Svend Danielsen i TFA 2000.155-168: Værgemålsdomme. Byretsdomme foråret 1999.

Peter Garde i TFA 2000.83-84: Ultra petita partium - kommentar til en dom i værgemålssag.

Omtaler dom afsagt af Hillerød skifteret d. 12.08.1999, hvor H af Frederiksborg Statsamt blev sat under § 5-værgemål omfattende alle økonomiske forhold, selv om svigerdatteren alene havde begæret et værgemål begrænset til at omfattet salg af H's ejendom. Retten opretholdt værgemålet i fuldt omfang.

Skarrildhus 1999.52-53: Værgemål, der er begrænsede til administration af formuen, kan omfatte den til enhver tid værende formue eller formuen på iværksættelsestidspunket. Værgemålet kan senere udvides eller indskrænkes, jf. VML § 16, stk. 2

Skarrildhus 1999.53-54: Orientering om praksis vedr. frigivelse af midler til barnets konfirmation. Der kan normalt frigives 3.000-5.000 kr, dog et noget større beløb, hvis forældrenes økonomiske forhold er meget dårlige, mens barnet har en stor formue.

Skarrildhus 1999.55-57: Om beskikkelse af værge i forbindelse med sterilisation.

Svend Danielsen i TFA 1999.361-365: Vedvarende fuldmagter i dag. (Indeholder koncept til vedvarende fuldmagt med kommentarer).

Henning Broman i FM 1999.108-110: Lad os plyndre de gamle og svage - Vi har fuldmagten i orden. En kommentar til vedvarende fuldmagter og ØLD af 15.01.1999.

Går ind for, at fuldmagter bortfalder, når opretteren ikke længere kan tilbagekalde dem eller kan forstå rækkevidden af dem. Foreslår endvidere, at lavværgemål med umyndighedsvirkning genindføres.

Civilretsdirektoratet har i nov. 1999 udgivet "Værgemål i praksis". Statistik 1997 og 1998.

Svend Danielsen i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen 1999 p. 296-320. Enduring Powers of Attorney - En dansk analyse.

Dorthe V. Buss: Dementes retsstilling, 1. udg., 1999, 304 sider, DJØF. Anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1999 B.359-360.

Svend Danielsen i JUR 1999.1-13: Vedvarende fuldmagter - en lovskitse.

Niels Kiil i JUR 1998.286-288: Båndlagte midler under værgemål.

TFA 1998.215: Justitsministerens besvarelse af spørgsmål om mulighederne for anbringelse af værgemålsmidler på kapitalpensionskonti.. Dette kan ifølge VMBEKG § 33 kun ske, hvis særlige omstændigheder taler herfor, og kun med Civilretsdirektoratets tilladelse.

TFA 1998.215: Justitsministerens besvarelse af spørgsmål om mulighederne for formueforbrug for en mindreårig HIV-smittet pige.

Skarrildhus 1997.73-79: Uddrag af indlæg vedrørende værgemålslovgivningen.

Skarrildhus 1997.52-54: Omtale af en amtskommune, der har delegeret kompetencen efter VML § 16 til § 112-institutioner og sygehuse. Spørgsmålet vil blive drøftet med Amtsrådsforeningen.

Advokat Jørgen U. Grønborg