Straffeloven kap. 29

Kap. 30 er fra d. 01.07.2001 ændret til kap. 29, jfr. lov nr. 465 af 07.06.2001.

29. kapitel Særlige bestemmelser om juridiske personer

§ 306. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af denne lov.

§ 306 er ændret ved § 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 fra d. 01.05.2001, og ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.

Advokat Jørgen U. Grønborg