Ægtefælleskiftet

Retsregler

Betænkninger

Litteratur

Statistik

Dansk ret eller fremmed ret

Omkostningsspørgsmål

Skiftets gennemførelse

Ophørsdag og opgørelsesdag

Pensionsrettigheder fra 2007

Personlige og uoverdragelige rettigheder

Specielle aktiver og passiver i øvrigt

Skatteproblemer i forbindelse med skifte

Bodelsopdelte boopgørelser og indbyrdes krav

Urimeligt ringe reglen

Formueretlige godtgørelseskrav

Reguleringskrav og misbrugskrav

Forlodsudtagelse af genstande til personligt brug

Skævdeling

Aktivfordelingen

Sameje

Genoptagelse af skifte

Tilsidesættelse af bodelingsaftaler

Omstødelse af bodelingsaftaler

Øvrige praktiske spørgsmål

God advokatskik

Advokatansvar

Salær


Retsregler

Lov om ægtefælleskifte m.v. (inkl. kommentarer til loven)

Betænkninger

Bet. nr. 1518/2010: Ægtefælleskifter m.v.

Bet. nr. 305/1962: Om skifte mellem ægtefæller - Betænkning I

Litteratur

Vedr. lov om ægtefælleskifte

Høringssvar af 30.08.2010 fra Danske Familieadvokater og Danske Advokater.

Se også Kommenteret Høringsoversigt over høringssvar vedr. bet. nr. 1518/291.

Udkast til lov om ægtefælleskifte m.v. i bet. 1518/2010.

Oversigt over nogle af de nye regler i den nye ægtefælleskiftelov.

Bøger

1980

1986

1989

1990

1993

2003

2007

2011

2013

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1980

Niels Viltoft i Proceduren, 1980, p. 357-390, navnlig p. 366-376.

1986

Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft i SKL-kommentar, 1986, p. 323-412.

1989

Svend Danielsen i Skilsmissesagen, 1989, kap. 7, p. 255-288.

1990

Finn Taksøe-Jensen og Jesper Vorstrup Rasmussen i Familie Retten, 1990, p. 302-330.

1993

Linda Nielsen i Familieformueretten, 1993, p. 329-436.

2003

Irene Nørgaard i Familieret, 5. udg. 2003, p. 509-671.

2007

Henning Broman: Ægtefælleskifte, 1. udg., 2007, 94 sider, Chr. Ejlers Forlag. Anmeldt af Kirsten Reimers-Lund i TFA 2007.340.

Julie Skat Rørdam: Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning, 1. udg., sept. 2007, 295 sider, DJØF. Anmeldt af Flemming Sorth i TFA 2007.422-423, og anmeldt af Linda Nielsen i UfR 2008 B.316-317. Hele bogen kan læses her.

2011

Hans Viggo Godsk Pedersen i Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011, 1. udg., dec. 2011, 278 sider, DJØF, p. 223-238: Nye regler om ægtefælleskifte.

2013

Julie Skat Rørdam: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., juni 2013, 263 sider, Karnovgroup. Anmeldt af Jørgen U. Grønborg i TFA 2013.425-428 og af Ingrid Lund Andersen i UfR 2014 B.16.

2018

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret, 4. udg., 2018, p. 121-142.

2019

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 4. udg. 2019, p. 247-324.

Anne Louise Bormann, Johan Hartmann Stæger og Ib Hounsgaard Trabjerg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg. aug. 2019, 510 sider, Karnov Group. Anmeldt af Anne Kjærhus Mortensen, Anne Broksø og Birgit Ilkjær-Jordan i TFA 2019.329-333,

2020

Anitta og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 11. udg., 2020, p. 127-186.

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret, 5. udg., 2020, p. 121-144.

2021

Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., maj 2021, 635 sider, Synopsis.dk. Anmeldt af Anne Broksø i TFA 2022.245-246

2022

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen i Familieretten, 10. udg., 2022, p. 179-255.

2023

Jørgen Ulrik Grønborg: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., 14.04.2023, 432 sider, Forlaget Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her

Nikolaj Maul Sørensen i Familieret, 5. udg., 2023, p. 261-290.

Artikler

1993

1995

1998

1999

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2016

1993

Finn Taksøe-Jensen i UfR 1993 B.337-345: Familieformueret.

Henrik Zahle i UfR 1993 B.345-351: Familiens formue.

Linda Nielsen i Skarrildhus 1993.60-76: Bidrag og bodeling.

1995

Povl Holm-Jørgensen i Lov & Ret nr. 2/1995 p. 7-9: Ægtefæl(d)eskiftet.

Jørgen U. Grønborg i Lov & Ret nr. 2/1995 p. 11-13: Forældede regler, der har ventet på reformer i 40 år.

1998

Notat fra Advokatrådets Fagudvalg I fra 1998 om opløsning af formuefællesskabet

1999

Per Harder i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999, p. 195-206: Ægtefælleskiftet under lup.

Linda Nielsen i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999, p. 227-241: Aktivers deling ved opløsning af ægteskabet.

2006

Peter Arnt Nielsen i ADV nr. 5/2006 p. 10: Reform af den internationale ægteskabsformueret

Advokatrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der vil udarbejde betænkning i 2007.

2007

Flemming Sorth i TFA 2007.49-51: Den konkursretlige stilling for boslodskrav/vederlagskrav i den anden ægtefælles konkursbo.

Betina Heldmann og Beth von Tabouillot i TFA 2007.257-261: Offentlige ægtefælleskifter med medhjælper.

TFA2007.186: Ægtefælleskifteudvalget

Formanden for udvalget var højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen

Medlemmer Advokat Jørgen U. Grønborg (Advokatrådet)
Advokat Kirsten Reimers-Lund (Advokatrådet)
Dommer Kirsten Mathiesen (Dommerforeningen)
Retsassessor Flemming Sorth (Dommerfuldmægtigforeningen)
Adj. professor, dr. jur. Svend Danielsen
Kontorfuldmægtig Anne Marie Olsen (Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark)
Afdelingsleder Else Dankau Christensen (Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening)
Cand.jur. Ole Bjørn Johansen (Landbrugsraadet)
Kontorchef Malene Vestergaard (Familiestyrelsen)
Kontorchef Christina Toftegaard Nielsen (Justitsministeriet)
Fuldmægtig Jakob Kamby (sekretær) - i september 2008 afløst af Jacob Nygaard Waage

2008

Julie Skat Rørdam i JUR 2008.33-37: Ægtefælleskiftet - et længe overset problembarn.

2009

Mette Rygaard i ADV nr. 9/2009 p. 48-49: Udbetaling af salgsprovenu i ægteskabssager

2010

Julie Skat Rørdam i TFA 2010.417-420: Betænkning om ægtefælleskifte mm.

Linda Nielsen i ADV nr. 7/2010 p. 22-24: Betænkning om ægtefælleskifte mm.

2012

Ketilbjørn Hertz i JUR 2012.41-49: Ny lov om ægtefælleskifte

Claes Hersland og Julie Skat Rørdam i FM 2012.49: Det nye ægtefælleskifte.

Sys Rovsing og Jørgen U. Grønborg i TFA 2012.118-123: Den nye ægtefælleskiftelov.

2013

Julie Skat Rørdam i TFA 2013.127-130: Ægtefælleskiftelovens første år.

2016

Anne Broksø i Festskrift til Jørgen U. Grønborg, 2016, p. 215-229: Erfaringer med ægtefælleskifteloven.

Per Andreasen i Festskrift til Jørgen U. Grønborg, 2016, p. 231-242: Værdien af aktiver og passiver på ægtefælleskifte.

Viggo Bækgaard i Festskrift til Jørgen U. Grønborg, 2016, p. 243-257: Ånden i ægtefælleskifteloven - og omkostningerne, der vender den tunge ende nedad


Statistik:

Ifølge Danmarks Statistik Social Sikring og Retsvæsen (fra 1999 Domstolsstyrelsen) var antallet af afsluttede bosondrings-, separations- og skilsmisseboer som følger:

Antal afsluttede boer

heraf sluttet som forlig heraf sluttet efter off. skiftebehandling Sagsbehandlingstid

1992

626

 

1993

530

 

1994

520

 

1995

552

 

1996

526

426

100

 

1997

515

458

57

 

1998

570

482

88

 

1999

618

534

84

 

2000

563

454

109

 

2001

713

608

105

 

2002

788

656

132

 

2003

932

691

241

 

2004

974

375

599

 

2005

898

354

544

 

2006

881

319

562

 

2007

779

343

436

 

2008

784

348

436

 
2009 800 322 478  
2010 788 314 474  
2011 709 262 447  
2012 894 143 551  
2013 897      
2014 955      
2015 805      
2016 862      
2017 794      
2018 724      
2019 705      
2020 693    

8,5 måneder

2021 659    

8,6 måneder

2022 600    

8.6 måneder

2023        
 

Advokat Jørgen U. Grønborg